Author: Ban Biên Tập

Siêu cổ phiếu tại TTCK Việt Nam
Học đầu tư chứng khoán

Dấu hiệu của siêu cổ phiếu

Các siêu cổ phiếu tại Việt Nam đều có những đặc trưng rất riêng về mặt đồ thị. Đặc trưng đó là gì? Chúng tôi phân tích kỹ trong bài viết này.

Read More »
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là giải bài toán tìm xu thế của cổ phiếu dựa trên 2 ẩn là giá và khối lượng. Đâu mới là trường phái phân tích kỹ thuật đúng đắn?

Read More »
Lãnh đạo cấp độ 5 là gì?
Free

Lãnh đạo cấp độ 5 là gì?

Nhà lãnh đạo cấp độ 5 sẽ dẫn dắt doanh nghiệp trở nên vĩ đại, đặc tính nào cần phân tích để nhận diện ra được những lãnh đạo như vậy?

Read More »
Scroll to Top