Author: Ban Biên Tập

Học đầu tư chứng khoán

Phía sau những cổ phiếu tăng giá 100 lần

Nội dung được tóm tắt từ cuốn “100 baggers: stocks that return 100 to 1 and how to find them” của Christopher Mayer, nói về những cổ phiếu tăng hơn

Điều gì đứng sau thị trường giá lên
Học đầu tư chứng khoán

Điều gì đứng sau một thị trường giá lên?

Một bài tham khảo rất hay với nhiều nhận xét tinh tế của Howard Marks về đặc điểm của thị trường giá lên (bull Market), đặc biệt trong giai đoạn

Lý giải về phương pháp đầu tư giá trị của Benjamin Graham
Học đầu tư chứng khoán

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị có thực sự hiệu quả tại Việt Nam hay không? Những sai lầm hay gặp phải là gì?

Silver Member

Bài học ở PNJ

Cổ phiếu PNJ từng tăng giá hơn 3 lần trong giai đoạn 2016-2018, nhưng cũng sụt 50% trong 2 tháng khi lập đỉnh. Cùng tìm hiểu case-study này.

Học đầu tư chứng khoán

Sai lầm khi học đầu tư chứng khoán

Học đầu tư chứng khoán rất hay gặp các sai lầm sau đây, khiến các bạn lãng phí quá nhiều thời gian nếu chọn sai con đường.