Bến cảng an toàn là gì?

Bến cảng an toàn là một điều khoản pháp lý nhằm tránh né hoặc loại bỏ trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trong một số tình huống nhất định, miễn là đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Cụm từ bến cảng an toàn cũng được sử dụng trong các ngành tài chính, bất động sản và pháp lý. Thuật ngữ bến cảng an toàn cũng có thể được sử dụng để chỉ chiến thuật “đuổi cá mập” được sử dụng bởi các công ty muốn ngăn chặn sự tiếp quản thù địch; công ty có thể cố tình mua lại một công ty được quản lý chặt chẽ để khiến bản thân họ trông kém hấp dẫn hơn đối với đơn vị đang xem xét tiếp quản họ.

Bến cảng an toàn cũng là phương pháp kế toán tránh được các quy định pháp lý hoặc thuế hoặc phương pháp cho phép áp dụng phương pháp đơn giản hơn để xác định hậu quả về thuế so với các phương pháp được mô tả bằng ngôn ngữ chính xác của mã số thuế.

Bài học chính

  • Bến cảng an toàn là một điều khoản pháp lý nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trong một số tình huống nhất định miễn là đáp ứng được một số điều kiện nhất định.
  • Thuật ngữ này cũng đề cập đến các chiến thuật được sử dụng bởi các công ty muốn ngăn chặn sự tiếp quản thù địch.
  • Bến cảng an toàn cũng có thể đề cập đến một phương pháp kế toán tránh các quy định pháp lý hoặc thuế.

Hiểu về bến cảng an toàn

Bến cảng an toàn có thể đề cập đến một chiến lược được sử dụng bởi các công ty đang cố gắng ngăn chặn sự tiếp quản thù địch. Trong nhiều trường hợp, một công ty sẽ thực hiện những sửa đổi đặc biệt đối với điều lệ hoặc quy định của mình. Những sửa đổi này chỉ có hiệu lực khi nỗ lực tiếp quản được công bố hoặc trình bày với các cổ đông với mục tiêu làm cho việc tiếp quản trở nên kém hấp dẫn hoặc ít mang lại lợi nhuận hơn cho công ty mua lại.

Các điều khoản về bến cảng an toàn, vì chúng liên quan đến trách nhiệm pháp lý, xuất hiện trong một số luật hoặc hợp đồng. Ví dụ: theo hướng dẫn quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), các điều khoản về nơi trú ẩn an toàn bảo vệ ban quản lý khỏi trách nhiệm pháp lý trong việc đưa ra các dự đoán và dự báo tài chính một cách thiện chí.

Tương tự, các cá nhân có trang web có thể sử dụng điều khoản bến cảng an toàn để bảo vệ bản thân khỏi các trường hợp vi phạm bản quyền dựa trên các nhận xét để lại trên trang web của họ.

Các loại bến cảng an toàn

Kế hoạch Cảng An toàn 401(k)

Kế hoạch bến cảng an toàn 401(k) có các phương pháp thay thế, đơn giản để đáp ứng các yêu cầu không phân biệt đối xử. Được tạo ra bởi Đạo luật bảo vệ việc làm cho doanh nghiệp nhỏ năm 1996, các tài khoản hưu trí này được tạo ra để đáp ứng thực tế là nhiều doanh nghiệp không thiết lập kế hoạch 401(k) cho nhân viên của họ vì chính sách không phân biệt đối xử quá khó hiểu. Các kế hoạch 401(k) này mang lại cho người sử dụng lao động nơi trú ẩn an toàn khỏi những lo ngại về việc tuân thủ bằng cách cung cấp cho họ một sản phẩm đơn giản hóa.

Phương pháp kế toán bến cảng an toàn để đơn giản hóa việc khai thuế

Thông thường, Sở Thuế vụ (IRS) yêu cầu người nộp thuế coi việc tu sửa là những cải tiến được vốn hóa, giá trị của chúng thường phải được yêu cầu từ từ trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, các nhà hàng và nhà bán lẻ thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất của họ để giúp doanh nghiệp của họ trông mới mẻ và hấp dẫn. Do đó, IRS cho phép một số chủ nhà hàng và nhà bán lẻ có khả năng yêu cầu các chi phí này là chi phí sửa chữa, sau đó tất cả có thể được khấu trừ thành chi phí kinh doanh trong năm chúng phát sinh.

Phương pháp kế toán bến cảng an toàn để giảm thuế không nhằm mục đích trốn thuế mà chỉ nhằm giảm thiểu chúng trong giới hạn của pháp luật.

Vì lý do này, người khai thuế phải xem xét một danh sách dài các yêu cầu để xác định chi phí của họ thuộc loại nào và quy trình này rất khó hiểu. Để loại bỏ sự nhầm lẫn, IRS đã tạo ra một phương pháp kế toán an toàn cho các doanh nghiệp bán lẻ và nhà hàng đủ điều kiện.

Về cơ bản, các doanh nghiệp này hiện có thể chọn xem chi phí tu sửa của họ có thuộc danh mục sửa chữa hay cải tiến vốn hay không. Nhờ có bến đỗ an toàn này, doanh nghiệp không phải lo lắng về việc vô tình lựa chọn sai và sau đó bị phạt.

Ví dụ về Bến cảng an toàn

Để minh họa phương pháp kế toán bến cảng an toàn giúp người nộp thuế lách quy định về thuế, giả sử một công ty đang thua lỗ và do đó không thể yêu cầu tín dụng đầu tư. Nó chuyển tín dụng cho một công ty có lợi nhuận và có thể yêu cầu tín dụng. Công ty có lãi sẽ cho công ty thua lỗ thuê tài sản đó và chuyển khoản tiết kiệm thuế.