Cập nhật Analysis Meeting của PNJ

Thứ 06 ngày 26/01 vừa qua, PNJ tổ chức Hội nghị các Nhà phân tích (Analysis Meeting), Chúng Tôi cập nhật một số thông tin chính yếu như sau (nguồn: HSC):

Doanh thu cả năm tăng trưởng 28% và đạt 10.976 tỷ đồng nhờ hầu hết các mảng đều tăng trưởng mạnh:

 • Doanh thu vàng miếng tăng trưởng 20% và đạt 2.048 tỷ đồng.
 • Doanh thu từ vàng trang sức tăng trưởng 31% và đạt 8.729 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ bán lẻ vàng trang sức tăng trưởng 39% và đạt 5.567 tỷ đông. Doanh thu từ bán buôn vàng trang sức tăng trưởng 19% và đạt 3.016 tỷ đồng.
 • Doanh thu từ sản phẩm bạc tăng trưởng 28% và đạt 221 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu đạt rất cao nhờ mảng vàng tăng mạnh trong khi mảng bạc cũng tăng. Tốc độ tăng trưởng bình quân các cửa hàng đạt 21% (năm 2016 là 9%), trong đó:

 • Tốc độ tăng trưởng bình quân các cửa hàng vàng trang sức là 21% (năm 2016 là 8%) nhờ (1) Doanh thu và tốc độ tăng trưởng bình quân các cửa hàng trong 6 tháng đầu năm 2016 thấp; (2) Các cửa hàng mới mở trong năm 2015 (và đã đạt đến mức doanh thu tối ưu gần đây) đóng góp đáng kể; (3) Sản phẩm mới đưa ra thị trường. Trong năm ngoái, PNJ đã đưa ra thị trường 12 bộ sưu tập mới (cả vàng và bạc). Gần đây, công ty đã đưa ra thị trường thêm 2 bộ sưu tập mới mang tên Galaxy Collection cho sản phẩm vàng và Music Loving cho sản phẩm bạc. (4) Người tiêu dùng tăng chi tiêu – khi thu nhập tăng, người tiêu dùng có xu hướng mua sản phẩm có giá trị cao hơn.
 • Tốc độ tăng trưởng bình quân các cửa hàng bạc trang sức là 14% (năm 2016 là 12%). Lợi nhuận gộp tăng 35,5% và đạt 1.912 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 17,4%; cao hơn mức 16,5% năm 2016 – Kể từ Q4 năm ngoái, PNJ đã áp dụng chính sách chiết khấu để giải phòng hàng tồn kho cũ.

 

Theo từng dòng sản phẩm, lợi nhuận gộp như sau:

 • Lợi nhuận gộp từ vàng miếng tăng 14% và đạt 38,4 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 1,9% (năm 2016 là 1,2%).
 • Lợi nhuận gộp từ bán lẻ vàng trang sức tăng 43% và đạt 1.552 tỷ đồng với tỷ suất lợi gộp đạt 27,9% (năm 2016 là 26,9%). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng dần cho thấy PNJ ngày càng thu hút được khách hàng mua các sản phẩm có thiết kế mới và giá cao. Bên cạnh đó là lợi thế kinh tế theo quy mô.
 • Lợi nhuận gộp từ bán buôn vàng trang sức tăng 2% và đạt 104 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 3,7% (năm 2016 là 4,8%).
 • Lợi nhuận gộp từ bạc trang sức tăng 25% và đạt 152 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 66,8% (năm 2016 là 67,3%).

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 (MẸ) cụ thể như sau:

 • Doanh thu thuần tăng trưởng 30% đạt 14.195 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận gộp tăng trưởng 28% đạt 1.926 tỷ đồng.
 • Thu nhập tài chính tăng trưởng 59% đạt 23,5 tỷ đồng.
 • Chi phí tài chính tăng 13% so với năm 2017 lên 75 tỷ đồng.
 • Chi phí bán hàng tăng 36% so với năm 2017 lên 1.022 tỷ đồng.
 • Chi phí quản lý tăng 28% so với năm 2017 lên 233 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận hoạt động tăng trưởng 23% đạt 1.104 tỷ đồng.
 • LNTT tăng trưởng 22% đạt 1.102 tỷ đồng và LNST tăng trưởng 22% đạt 882 tỷ đồng.

 

PNJ dự kiến sẽ mở thêm ít nhất 40 cửa hàng mới trong năm 2018 – và công ty kỳ vọng đến cuối tháng 4/2018 tổng số cửa hàng sẽ tăng lên 300 cửa hàng. 40 cửa hàng mới bao gồm các cửa hàng vàng hoặc kết hợp bán lẻ vàng & bạc. Trong kế hoạch mở thêm 40 cửa hàng mới trong năm nay, vị trí của các cửa hàng như sau:

 • 8 cửa hàng tại TPHCM nâng hệ thống bán lẻ tại thành phố này lên 108 cửa hàng.
 • 6 cửa hàng tại khu vực phía tây nam và tổng cộng sẽ có 48 cửa hàng tại khu vực này.
 • 5 cửa hàng tại khu vực đông bắc và tổng cộng sẽ có 38 cửa hàng tại khu vực này.
 • 11 cửa hàng tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung và tổng cộng sẽ có 55 cửa hàng tại khu vực này.
 • Cuối cùng là 10 cửa hàng ở miền Bắc nâng tổng số cửa hàng tại khu vực này lên 60.

 

Công ty hiện đang tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số – PNJ đang trong quá trình chuẩn bị cho nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống ERP. Thông qua hệ thống mới, công ty có thể nghiên cứu hành vi khách hàng ngay tại các cửa hàng và nhờ vậy giúp công ty hiểu rõ hơn về lựa chọn của khách hàng. Công ty cũng dự kiến sử dụng big data để phát triển sản phẩm mới hướng đến các nhóm khách hàng cụ thể hơn. Và đồng thời sử dụng chiến lược marketing số để mở rộng thị phần.

Link: Bản tin IR của PNJ Quý IV/2017: tải

Đánh giá của DaucoTichtru: Chúng Tôi giữ nguyên Đánh giá của mình trong bài trước, Chúng Tôi nhận thấy trong KẾ hoạch 2018 của PNJ đã cho thấy một điểm quan trọng: Tốc độ tăng doanh thu sẽ dần cao hơn hơn tốc độ tăng chi phí. Chi phí quản lý của PNJ đã được đặt kế hoạch thấp hơn đà tăng trưởng của doanh thu. Đây là thời kỳ PNJ được hưởng lợi thế từ quy mô. Ngoài ra, PNJ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý (bằng hệ thống ERP) và Marketing số (đầu tư cho Big Data) cho thấy nhận thức của Ban lãnh đạo sẵn sàng thích nghi trong một thế giới đang đổi thay và sự cạnh tranh với các thương hiệu khác sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Đây là những yếu tố sẽ giúp PNJ tăng trưởng bền vững chứ không đơn giản là đột phá 01-02 năm! Chúng Tôi nhấn mạnh lại nhận định: PNJ sẽ là cổ phiếu chủ lực cho năm 2018, một thương vụ dễ hiểu, dễ phân tích, là một “con cá trong chậu”, một cơ hội chắc chắn để NĐT tin tưởng đầu tư trong 2018!

Trân trọng!
DaucoTichtru
M: DaucoTichtru@outlook.com
T: 0904 222 604
W: http://daucotichtru.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top