Category: Học đầu tư chứng khoán

Lãnh đạo cấp độ 5 là gì?
Học đầu tư chứng khoán

Lãnh đạo cấp độ 5 là gì?

Nhà lãnh đạo cấp độ 5 sẽ dẫn dắt doanh nghiệp trở nên vĩ đại, đặc tính nào cần phân tích để nhận diện ra được những lãnh đạo như vậy?

Read More »
Siêu cổ phiếu tại TTCK Việt Nam
Học đầu tư chứng khoán

Dấu hiệu của siêu cổ phiếu

Bạn phải nhận diện và đầu tư được “siêu cổ phiếu” nếu muốn làm giàu từ chứng khoán, dưới đây là một vài dấu hiệu của “Siêu cổ phiếu”.

Read More »

Bài học ở PNJ

Bài học ở PNJ là minh chứng tốt nhất cho phương pháp của DaucoTichtru, và cũng chỉ ra những sai lầm kinh điển hay gặp phải ở NĐT cá nhân.

Read More »
Scroll to Top