Chattel là tài sản cá nhân hữu hình có thể di chuyển giữa các địa điểm. Nó có thể đề cập đến tài sản như nhà di động, đồ nội thất và ô tô.

Bạn có thể sử dụng tài sản này làm tài sản thế chấp cho khoản thế chấp tài sản thế chấp. Tài sản Chattel và tài sản cá nhân khác được theo dõi riêng biệt với đất đai hoặc các cải tiến được thực hiện đối với đất vì nó có thể mất giá nhanh hơn.

Ngoài ra, hệ thống pháp luật coi quyền sở hữu tài sản khác với quyền sở hữu bất động sản. Quyền đối với bất động sản thường có thời hiệu lâu hơn và khó bị hủy bỏ hơn. Tìm hiểu thêm về chattel là gì, cách thức hoạt động và một số ví dụ phổ biến về chattel.

Bài học chính

  • Chattel là một dạng tài sản cá nhân có thể di chuyển được, giống như một ngôi nhà di động hoặc nhà thuyền.
  • Bạn có thể sử dụng các khoản thế chấp để mua chattel bằng cách sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp để hỗ trợ khoản vay.
  • Các khoản thế chấp của Chattel thường chỉ tài trợ cho động sản chứ không phải cho mảnh đất chứa tài sản đó.
  • Các loại tài sản khác nhau có hậu quả về thuế và quyền sở hữu khác nhau.

Hiểu về Chattel

Trong thế giới tài chính, chattel đề cập đến tài sản cá nhân có thể di chuyển được như đồ trang sức hoặc đồ nội thất. Giá trị của Chattel giảm nhanh chóng do khấu hao, như thường thấy khi mua một chiếc ô tô và thường không tăng khi cải tiến.

Bất động sản thì khác, vì nó tăng giá trị thông qua việc cải tạo và cải tạo. Vì lý do này, tài sản thuộc quyền sở hữu được đối xử khác với bất động sản về mặt thuế và các đánh giá tài chính khác.

Trong các giao dịch bất động sản, người bán có thể lấy đi tất cả đồ đạc trong nhà, nhưng đồ đạc phải được giữ nguyên cho người mua.

Chattel hoạt động như thế nào

Chattel là tài sản cá nhân có thể di chuyển được và không phải là bất động sản. Sự khác biệt chính giữa chattel và bất động sản là chattel có thể di chuyển được trong khi bất động sản được cố định vĩnh viễn ở một địa điểm cụ thể.

Chattel cũng có thể được hiểu so với tài sản vô hình không thể di chuyển được. Ví dụ: những thứ như tài sản tài chính có thể giao dịch, bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ đều là tài sản vô hình.

Trong luật tài sản, sự phân biệt giữa các loại tài sản có ý nghĩa quan trọng cả về hậu quả về thuế và quyền sở hữu. Ví dụ, quyền sở hữu đối với tài sản nói chung yếu hơn và ít có hiệu lực thi hành hơn quyền của một người đối với bất động sản.

Ghi chú

Chattel bắt nguồn từ từ tiếng Pháp ” chatel “, bắt nguồn từ từ tiếng Latin ” capitale “.

Thế chấp Chattel

Thế chấp tài sản là một khoản thế chấp được áp dụng cho động sản không phải là bất động sản và động sản được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Người cho vay đảm bảo thế chấp đối với tài sản và quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản được chuyển giao cho người cho vay. Thế chấp được loại bỏ khi khoản vay được hoàn trả.

Các khoản thế chấp Chattel là các khoản vay có bảo đảm và thường có lãi suất cao hơn các khoản thế chấp truyền thống. Bạn cũng có thể nghe thấy hình thức tài trợ này được gọi là lãi suất bảo đảm hoặc biên nhận ủy thác.

Nhà di động được tài trợ bằng cách sử dụng các khoản thế chấp tài sản được thiết lập trên đất thuê. Không giống như các khoản thế chấp truyền thống, khoản thế chấp tài sản chỉ liên quan đến “tài sản di chuyển cá nhân”. Ngoài ra, ngôi nhà di động thực tế đóng vai trò như một hình thức thế chấp và khoản vay có thể được giữ nguyên, ngay cả khi ngôi nhà di động được chuyển đến một lô đất khác.

Những cân nhắc đặc biệt

Giấy chattel là một tài liệu chứa thông tin về nghĩa vụ tài chính của người đi vay và quyền lợi bảo đảm do chủ nợ nắm giữ.

Các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng các khoản thế chấp để mua thiết bị mới. Máy móc hạng nặng có tuổi thọ cao và việc mua nó có thể được người bán tài trợ trong một khoảng thời gian, nhưng người bán sẽ muốn giữ quyền lợi bảo đảm cho máy móc trong trường hợp vỡ nợ.

Thỏa thuận chattel sẽ cho phép người mua sử dụng thiết bị đồng thời duy trì vị thế an toàn cho người bán. Người bán có thể thu hồi thiết bị và bán nó để thu hồi khoản lỗ từ số dư khoản vay trong trường hợp người mua không trả được nợ.

Thế chấp Chattel là gì?

Thế chấp tài sản là một loại khoản vay được bảo đảm bằng một phần tài sản là động sản. Ngược lại, thế chấp truyền thống thường được bảo đảm bằng một tài sản cố định.

Giấy Chattel là gì?

Giấy Chattel là một văn bản thể hiện bằng chứng về hai điều: nghĩa vụ tiền tệ và quyền lợi bảo đảm hoặc cho thuê hàng hóa cụ thể. Hợp đồng thuê thiết bị là một ví dụ điển hình về giấy chattel.

Sự khác biệt giữa tài sản cá nhân hữu hình và vô hình là gì?

Tài sản cá nhân hữu hình tồn tại về mặt vật chất. Nó có thể được nhìn thấy, chạm vào và di chuyển. Ví dụ bao gồm gia súc, quần áo, xe cộ và thiết bị nhà máy. Mặt khác, tài sản cá nhân vô hình không lấy được giá trị từ các thuộc tính vật lý (không thể chạm vào hoặc di chuyển). Ví dụ bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ.

Điểm mấu chốt

Chattel là tài sản có thể di chuyển được và có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để hỗ trợ khoản thế chấp chattel. Nếu bạn đang cân nhắc việc mua chattel bằng khoản thế chấp chattel, hãy xem xét tất cả các lựa chọn của bạn và so sánh lãi suất và các điều khoản. Xem xét việc tư vấn với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hướng dẫn bạn các lựa chọn của mình.