Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo lường tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của một chứng khoán để đánh giá các điều kiện được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp trong giá của chứng khoán đó.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một chỉ báo dao động (biểu đồ đường) trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, Các khái niệm mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật.

Chỉ số RSI có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ ra các chứng khoán quá mua và quá bán. Nó cũng có thể chỉ ra những chứng khoán có thể đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh giá giảm. Nó có thể báo hiệu khi nào nên mua và bán. Theo truyền thống, chỉ số RSI từ 70 trở lên cho thấy tình trạng mua quá mức. Chỉ số từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức.

Bài học chính

 • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động động lượng phổ biến được giới thiệu vào năm 1978.
 • Chỉ báo RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về đà tăng và giảm giá và nó thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của một tài sản.
 • Một tài sản thường được coi là quá mua khi chỉ số RSI trên 70 và quá bán khi nó dưới 30.
 • Đường RSI cắt xuống dưới đường quá mua hoặc phía trên đường quá bán thường được các nhà giao dịch xem là tín hiệu để mua hoặc bán.
 • Chỉ báo RSI hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch thay vì trong thị trường có xu hướng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoạt động như thế nào

Là một chỉ báo động lượng, chỉ số sức mạnh tương đối so sánh sức mạnh của chứng khoán vào những ngày giá tăng lên đến mức mạnh nhất vào những ngày giá giảm. Việc liên hệ kết quả so sánh này với hành động giá có thể giúp các nhà giao dịch biết được chứng khoán có thể hoạt động như thế nào. Chỉ báo RSI, được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Tính chỉ số RSI

RSI sử dụng phép tính gồm hai phần bắt đầu bằng công thức sau:

R S TÔI bước một = 100 [ 100 1 + Mức tăng trung bình Mức lỗ trung bình ] RSI_{text{bước một}} = 100- left[ frac{100}{ 1 + frac{text{Mức tăng trung bình}}{text{Mất trung bình} }} right]RS tôi bước một =100 [1 + Mức lỗ trung bình Mức tăng trung bình 100]

Mức lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong phép tính này là mức tăng hoặc giảm phần trăm trung bình trong khoảng thời gian nhìn lại. Công thức sử dụng giá trị dương cho tổn thất trung bình. Các khoảng thời gian có mức giảm giá được tính bằng 0 khi tính mức tăng trung bình. Các khoảng thời gian tăng giá được tính bằng 0 khi tính mức lỗ trung bình.

Số khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng để tính giá trị RSI ban đầu là 14. Ví dụ: hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn 7 ngày trong 14 ngày qua với mức tăng trung bình ban đầu là 1%. Bảy ngày còn lại đều đóng cửa ở mức thấp hơn với mức lỗ trung bình ban đầu là -0,8%.

Phép tính đầu tiên cho chỉ số RSI sẽ giống như phép tính mở rộng sau:

55,55 = 100 [ 100 1 + ( 1 % 14 ) ( 0,8 % 14 ) ] 55,55 = 100 – left [ frac {100 }{ 1 + frac{ left ( frac{ 1% }{ 14 } right) }{ left( frac{ 0.8% }{ 14 } đúng đúng ]55,55 =100 1+( 14 0,8 % )( 14 1 % )100

Khi có sẵn 14 kỳ dữ liệu, phép tính thứ hai có thể được thực hiện. Mục đích của nó là làm mịn kết quả để chỉ số RSI chỉ gần 100 hoặc 0 trong một thị trường có xu hướng mạnh.

R S TÔI bước hai = 100 [ 100 1 + ( Mức tăng trung bình trước đó × 13 ) + Lợi ích hiện tại ( ( Mức lỗ trung bình trước đó × 13 ) + Mất mát hiện tại ) ] RSI_{text{bước hai}} = 100 – left [ frac{ 100 }{ 1 + frac{ left ( text{Mức tăng trung bình trước đó} times 13 right ) + text{Mức tăng hiện tại } }{ left ( left ( text{Tổn thất trung bình trước đó} times 13 right ) + text{Tổn thất hiện tại} right ) } } right ]RS tôi bước hai =100 [1+( ( Tổn thất trung bình trước đó × 13 ) + Mất mát hiện tại ) ( Mức tăng trung bình trước đó × 13 ) + Lợi ích hiện tại100]

Vẽ biểu đồ RSI

Sau khi tính chỉ số RSI, chỉ báo RSI có thể được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản, như minh họa bên dưới. Chỉ số RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô ngày tăng giá tăng lên. Nó sẽ giảm khi số lượng và quy mô của những ngày ngừng hoạt động tăng lên.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể duy trì ở vùng quá mua trong thời gian dài trong khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo cũng có thể duy trì trong vùng quá bán trong thời gian dài khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng việc học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng thịnh hành sẽ làm rõ những vấn đề này.

Tại sao RSI quan trọng?

 • Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của chứng khoán.
 • Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác nhận xu hướng và đảo ngược xu hướng.
 • Nó có thể chỉ ra chứng khoán mua quá mức và bán quá mức.
 • Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán.
 • Đó là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với những chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.

Sử dụng RSI với xu hướng

Sửa đổi mức RSI để phù hợp với xu hướng

Điều quan trọng là phải biết xu hướng chính của chứng khoán để hiểu đúng các chỉ số RSI. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã đề xuất rằng chỉ số RSI vượt bán trong một xu hướng tăng có thể cao hơn nhiều so với 30. Tương tự như vậy, chỉ số quá mua trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với 70.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong một xu hướng giảm, chỉ số RSI đạt đỉnh gần 50 thay vì 70. Điều này có thể được các nhà giao dịch coi là tín hiệu đáng tin cậy hơn về các điều kiện giảm giá.

Nhiều nhà đầu tư tạo ra một đường xu hướng ngang giữa các mức 30 và 70 khi có một xu hướng mạnh để xác định rõ hơn xu hướng chung và các điểm cực trị.

Mặt khác, việc sửa đổi các mức RSI quá mua hoặc quá bán khi giá cổ phiếu hoặc tài sản nằm trong kênh hoặc phạm vi giao dịch ngang dài hạn (chứ không phải là xu hướng tăng hoặc giảm mạnh) thường không cần thiết.

Chỉ báo sức mạnh tương đối không đáng tin cậy trong các thị trường có xu hướng như trong phạm vi giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch đều hiểu rằng các tín hiệu do chỉ báo RSI đưa ra trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh thường có thể sai.

Sử dụng tín hiệu mua và bán phù hợp với xu hướng

Một khái niệm liên quan tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. Nói cách khác, việc sử dụng tín hiệu tăng chủ yếu khi giá đang trong xu hướng tăng và tín hiệu giảm chủ yếu khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm có thể giúp các nhà giao dịch tránh được những cảnh báo sai mà chỉ báo RSI có thể tạo ra trong các thị trường có xu hướng.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Mua quá mức hoặc bán quá mức

Nói chung, khi chỉ báo RSI vượt qua mức 30 trên biểu đồ RSI, đó là dấu hiệu tăng giá và khi vượt qua mức 70, đó là dấu hiệu giảm giá. Nói cách khác, người ta có thể giải thích rằng giá trị RSI từ 70 trở lên cho thấy chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao. Nó có thể được chuẩn bị cho một sự đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giá điều chỉnh. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.

Mua quá mức đề cập đến chứng khoán giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực (hoặc nội tại) của nó. Điều đó có nghĩa là nó được định giá cao hơn mức cần thiết, theo những người thực hiện phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch nhận thấy các dấu hiệu cho thấy chứng khoán đang bị mua quá mức có thể mong đợi sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng. Vì vậy, họ có thể bán chứng khoán.

Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho chứng khoán mà các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối đánh dấu là quá bán. Nó có thể được coi là giao dịch ở mức giá thấp hơn mức cần thiết. Các nhà giao dịch chỉ theo dõi dấu hiệu như vậy có thể mong đợi sự điều chỉnh giá hoặc đảo ngược xu hướng và mua chứng khoán.

Giải thích dãy RSI và RSI

Trong các xu hướng, chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi. Trong một xu hướng tăng, chỉ số RSI có xu hướng duy trì trên 30 và thường xuyên chạm mức 70. Trong một xu hướng giảm, hiếm khi thấy chỉ số RSI vượt quá 70. Trên thực tế, chỉ báo này thường xuyên chạm mức 30 hoặc thấp hơn.

Những hướng dẫn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định cường độ xu hướng và phát hiện những điểm đảo chiều tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI không thể đạt 70 trong một số lần dao động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng nhưng sau đó giảm xuống dưới 30 thì xu hướng đó đã suy yếu và có thể đảo chiều thấp hơn.

Điều ngược lại là đúng đối với một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt mức 30 hoặc thấp hơn và sau đó tăng lên trên 70, thì xu hướng giảm đó đã yếu đi và có thể đảo chiều theo hướng tăng. Đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ kỹ thuật hữu ích nên sử dụng khi sử dụng RSI theo cách này.

Hãy chắc chắn không nhầm lẫn giữa RSI và sức mạnh tương đối. Đầu tiên đề cập đến những thay đổi trong đà giá của một loại chứng khoán. Thứ hai so sánh hiệu suất giá của hai hoặc nhiều chứng khoán.

Ví dụ về phân kỳ RSI

Sự phân kỳ RSI xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo RSI. Nói cách khác, biểu đồ có thể hiển thị sự thay đổi về động lượng trước khi có sự thay đổi về giá tương ứng.

Phân kỳ tăng xảy ra khi chỉ báo RSI hiển thị mức quá bán, theo sau là mức thấp cao hơn xuất hiện cùng với mức giá thấp hơn. Điều này có thể cho thấy đà tăng đang gia tăng và việc phá vỡ vùng quá bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị thế mua mới.

Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ số RSI tạo ra mức quá mua, theo sau là mức đỉnh thấp hơn xuất hiện cùng với mức đỉnh cao hơn trên giá.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, phân kỳ tăng được xác định khi chỉ báo RSI hình thành các đáy cao hơn trong khi giá hình thành các đáy thấp hơn. Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm xảy ra khi cổ phiếu đang có xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các chỉ số quá bán hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định nhiều tín hiệu tiềm năng hơn.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Ví dụ về đảo chiều RSI dương-âm

Một mối quan hệ bổ sung giữa giá-RSI mà các nhà giao dịch tìm kiếm là sự đảo ngược RSI dương và âm. Sự đảo chiều RSI dương có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức thấp thấp hơn mức thấp trước đó của nó, đồng thời giá chứng khoán đạt mức thấp cao hơn mức giá thấp trước đó của nó. Các nhà giao dịch sẽ coi sự hình thành này là một dấu hiệu tăng giá và tín hiệu mua.

Ngược lại, sự đảo ngược RSI âm có thể xảy ra khi chỉ số RSI đạt mức cao cao hơn mức cao trước đó của nó đồng thời giá chứng khoán đạt mức cao thấp hơn. Sự hình thành này sẽ là một dấu hiệu giảm giá và một tín hiệu bán.

Ví dụ về Từ chối dao động RSI

Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó xuất hiện trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là từ chối xu hướng tăng và có bốn phần:

 1. Chỉ báo RSI rơi vào vùng quá bán.
 2. Chỉ số RSI vượt trở lại trên 30.
 3. Chỉ báo RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán.
 4. Chỉ báo RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, chỉ báo RSI đã bị bán quá mức, vượt qua mức 30 và hình thành mức thấp bị từ chối, kích hoạt tín hiệu khi nó bật lên cao hơn. Sử dụng chỉ báo RSI theo cách này rất giống với việc vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Có một phiên bản giảm giá của tín hiệu từ chối swing là hình ảnh phản chiếu của phiên bản tăng giá. Sự từ chối của xu hướng giảm giá cũng có bốn phần:

 1. Chỉ số RSI tăng vào vùng quá mua.
 2. Chỉ số RSI cắt trở lại dưới 70.
 3. Chỉ số RSI hình thành một mức cao khác mà không quay trở lại vùng quá mua.
 4. Chỉ báo RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.

Biểu đồ sau minh họa tín hiệu từ chối xu hướng giảm. Giống như hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn đang thịnh hành. Tín hiệu giảm giá trong xu hướng giảm ít có khả năng tạo ra cảnh báo sai.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Sự khác biệt giữa RSI và MACD

Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá chứng khoán. Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD.

Đường EMA chín ngày của MACD, được gọi là đường tín hiệu, sau đó được vẽ phía trên đường MACD. Nó có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán hoặc bán chứng khoán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Chỉ số RSI được thiết kế để cho biết liệu một chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức so với mức giá gần đây hay không. Nó được tính bằng cách sử dụng mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 tiết, với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100.

Chỉ báo MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi chỉ báo RSI đo lường động lượng thay đổi giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây. Hai chỉ báo này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

Các chỉ số này đều đo lường động lượng của một tài sản. Tuy nhiên, chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi đưa ra những chỉ số trái ngược nhau. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể hiển thị mức trên 70 trong một khoảng thời gian kéo dài, cho thấy chứng khoán đang bị quá tải ở bên mua.

Đồng thời, chỉ báo MACD có thể chỉ ra rằng động lực mua vẫn đang gia tăng đối với chứng khoán. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự phân kỳ so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).

Hạn chế của RSI

Chỉ báo RSI so sánh đà tăng và giảm giá và hiển thị kết quả trong bộ dao động được đặt bên dưới biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn.

Các tín hiệu đảo chiều thực sự rất hiếm và có thể khó phân biệt với các cảnh báo sai. Ví dụ, một kết quả dương tính giả sẽ là sự giao nhau trong xu hướng tăng theo sau là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Âm tính giả sẽ là tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm nhưng cổ phiếu lại đột ngột tăng tốc.

Vì chỉ báo hiển thị động lượng nên nó có thể ở trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài khi tài sản có động lượng đáng kể theo một trong hai hướng. Do đó, chỉ báo RSI hữu ích nhất trong thị trường dao động (phạm vi giao dịch) trong đó giá tài sản xen kẽ giữa các chuyển động tăng và giảm.

RSI có nghĩa là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường đà tăng giá của một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác. Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ số RSI là đo lường tốc độ các nhà giao dịch đặt giá chứng khoán lên hoặc xuống. Chỉ số RSI biểu thị kết quả này theo thang điểm từ 0 đến 100.

Chỉ số dưới 30 thường cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức, trong khi chỉ số trên 70 cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái quá mua. Các nhà giao dịch thường đặt biểu đồ RSI này bên dưới biểu đồ giá của chứng khoán để họ có thể so sánh đà tăng gần đây của nó với giá thị trường.

Tôi Có Nên Mua Khi RSI Thấp?

Một số nhà giao dịch coi đó là tín hiệu mua nếu chỉ số RSI của chứng khoán di chuyển xuống dưới 30. Điều này dựa trên ý tưởng rằng chứng khoán đã bị bán quá mức và do đó sẵn sàng phục hồi. Tuy nhiên, độ tin cậy của tín hiệu này sẽ phụ thuộc một phần vào bối cảnh chung. Nếu chứng khoán rơi vào một xu hướng giảm đáng kể thì nó có thể tiếp tục giao dịch ở mức quá bán trong một thời gian. Các nhà giao dịch trong tình huống đó có thể trì hoãn việc mua cho đến khi họ thấy các chỉ báo kỹ thuật khác xác nhận tín hiệu mua của họ.

Điều gì xảy ra khi RSI cao?

Vì chỉ số sức mạnh tương đối chủ yếu được sử dụng để xác định xem một chứng khoán đang ở trạng thái quá mua hay quá bán nên chỉ số RSI cao có thể có nghĩa là chứng khoán đó đang ở trạng thái quá mua và giá có thể giảm. Vì vậy, nó có thể là một tín hiệu để bán chứng khoán.

Sự khác biệt giữa RSI và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là gì?

RSI và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đều là các phép đo động lượng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hoạt động giao dịch gần đây của chứng khoán. Tuy nhiên, họ thực hiện mục tiêu này theo những cách khác nhau.

Về bản chất, chỉ báo MACD hoạt động bằng cách điều chỉnh các biến động giá gần đây của chứng khoán và so sánh đường xu hướng trung hạn đó với đường xu hướng ngắn hạn cho thấy những thay đổi giá gần đây hơn của nó. Sau đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua và bán dựa trên việc đường xu hướng ngắn hạn tăng lên trên hay dưới đường xu hướng trung hạn.