Chỉ báo động McGinley là gì?

Chỉ báo McGinley Dynamic là một loại đường trung bình động được thiết kế để theo dõi thị trường tốt hơn các chỉ báo trung bình động hiện có. Đây là một chỉ báo kỹ thuật cải thiện khi di chuyển các đường trung bình bằng cách điều chỉnh những thay đổi về tốc độ thị trường. John R. McGinley, một kỹ thuật viên thị trường, là người phát minh ra chỉ báo cùng tên.

Bài học chính

  • Chỉ báo McGinley Dynamic là một loại đường trung bình động được thiết kế để theo dõi thị trường tốt hơn các chỉ báo trung bình động hiện có.
  • Chỉ báo này giải quyết vấn đề thay đổi tốc độ thị trường bằng cách kết hợp hệ số điều chỉnh tự động vào công thức của nó, giúp tăng tốc (hoặc làm chậm) chỉ báo trong các thị trường có xu hướng hoặc phạm vi.
  • Chỉ báo McGinley Dynamic cải thiện dựa trên các đường trung bình động thông thường bằng cách giảm thiểu sự phân tách giá và dao động biến động để hành động giá được phản ánh chính xác hơn.

Hiểu chỉ báo động McGinley

Chỉ báo McGinley Dynamic cố gắng giải quyết vấn đề cố hữu trong các đường trung bình động sử dụng khoảng thời gian cố định. Vấn đề cơ bản là thị trường, vốn là một cơ chế chiết khấu tuyệt vời, phản ứng với các sự kiện ở tốc độ mà đường trung bình động không thể đối phó được.

Vấn đề này được gọi là độ trễ và không có loại đường trung bình động nào, cho dù đó là đường đơn giản (SMA), hàm mũ (EMA) hay đường trọng số (LWMA), không bị ảnh hưởng bởi điều này. Có thể hiểu được, điều này sẽ đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của đường trung bình động đó. Chỉ báo McGinley Dynamic tính đến những thay đổi về tốc độ trong thị trường (do đó được gọi là “động”) để hiển thị đường trung bình chuyển động mượt mà hơn, phản ứng nhanh hơn.

Tốc độ của thị trường không ổn định; nó thường xuyên tăng tốc và chậm lại. Các đường trung bình động truyền thống, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ, không tính đến đặc điểm thị trường này. Chỉ báo McGinley Dynamic giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp hệ số làm mịn tự động vào công thức của nó để điều chỉnh theo biến động của thị trường. Điều này tăng tốc hoặc làm chậm chỉ báo trong các thị trường có xu hướng hoặc dao động.

Điều này không có nghĩa là vấn đề độ trễ nói trên đã được loại bỏ, chỉ là phản ứng trước diễn biến thị trường nhanh hơn. Điểm quan trọng cần lưu ý là do hằng số làm mịn nên nó sẽ phản ứng với thị trường nhiều hơn các đường trung bình động khác. Người dùng có thể tùy chỉnh chỉ báo này thông qua việc lựa chọn số kỳ (N).

McGinley Năng động Chỉ số ( M D )
= M D [ 1 ] + Giá − MD [ 1 ] N ∗ ( Giá M D [ 1 ] ) 4
Ở đâu:
M D [ 1 ] = M D giá trị của kỳ trước
Giá = Giá hiện tại của chứng khoán
N = số kỳ

begin{aligned} &textbf{Chỉ báo động McGinley }mathbf{(MD)} &qquadmathbf{=MD__{mathbf{[1]}}mathbf{+} frac{ textbf{Price} – textbf{MD} _{mathbf{[1]}}} {mathbf{N^*}left( frac{textbf{Price}}{mathbf{MD__ {mathbf{[1]}}}right)^4} &textbf{where:} &MD_{[1]}=MDtext{ giá trị của kỳ trước} &text{ Price}=text{Giá hiện tại của chứng khoán} &N=text{số kỳ} end{aligned}

Chỉ báo động McGinley ( MD )= MD [ 1 ]+N ( MD [ 1 ] Giá )4Giá  MD [ 1 ]Ở đâu:M D [ 1 ] = Giá trị M D của kỳ trướcGiá = Giá hiện tại của chứng khoánN = số kỳ

Chỉ báo này cải thiện so với các đường trung bình động thông thường bằng cách giảm thiểu sự phân tách giá và dao động biến động để hành động giá được phản ánh chính xác hơn. Công thức cho phép tăng tốc hoặc giảm tốc trong chỉ báo McGinley Dynamic chỉ dựa trên biến động giá của chứng khoán.

Mặc dù các nhà giao dịch có thể sử dụng đường này để đưa ra quyết định mua hoặc bán, mục đích ban đầu của McGinley đối với chỉ báo của ông là giảm độ trễ giữa chỉ báo và thị trường – logic là đường trung bình động theo dõi nhanh hơn sẽ đáng tin cậy hơn trong việc tạo ra tín hiệu giao dịch.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và tư vấn về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro hoặc tình hình tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm cả việc mất tiền gốc.