Chỉ báo Tích lũy/Phân phối (A/D) là gì?

Chỉ báo tích lũy/phân phối (A/D) là một chỉ báo tích lũy sử dụng khối lượng và giá cả để đánh giá xem một cổ phiếu đang được tích lũy hay phân phối. Biện pháp A/D tìm cách xác định sự khác biệt giữa giá cổ phiếu và dòng khối lượng. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ mạnh mẽ của một xu hướng. Nếu giá tăng nhưng chỉ báo đang giảm, điều đó cho thấy rằng khối lượng mua hoặc tích lũy có thể không đủ để hỗ trợ cho việc tăng giá và giá có thể sắp giảm.

Những bước đi chính

  • Đường tích lũy/phân phối (A/D) đo lường cung và cầu của một tài sản hoặc chứng khoán bằng cách xem xét nơi giá đóng cửa trong phạm vi thời gian và sau đó nhân giá đó với khối lượng.
  • Chỉ báo A/D có tính tích lũy, nghĩa là giá trị của một khoảng thời gian được cộng hoặc trừ so với giá trị cuối cùng.
  • Nói chung, đường A/D tăng giúp xác nhận xu hướng giá tăng, trong khi đường A/D giảm giúp xác nhận xu hướng giảm giá.

Công thức chỉ báo tích lũy/phân phối (A/D)

MFM = ( Đóng − Thấp ) − ( Cao − Đóng ) Cao − Thấp Ở đâu: MFM = Hệ số dòng tiền Đóng = Giá đóng cửa Thấp = Giá thấp trong kỳ Cao = Giá cao trong kỳ
begin{aligned}&text{MFM} = frac {(text{Close} – text{Low} ) – ( text{High} – text{Close} ) } {text{High} – text{Thấp} } &textbf{where:}&text{MFM} = text{Hệ số dòng tiền} &text{Đóng} = text{Giá đóng cửa} & text{Thấp} = text{Giá thấp trong kỳ} &text{Cao} = text{Giá cao trong kỳ} end{aligned}

MFM = Cao Thấp ( Đóng Thấp ) ( Cao Đóng )Ở đâu:MFM = Hệ số dòng tiềnĐóng = Giá đóng cửaThấp = Giá thấp trong kỳCao = Giá cao trong kỳ

Khối lượng dòng tiền = MFM × Khối lượng kỳbegin{aligned}&text{Khối lượng dòng tiền} = text{MFM} times text{Khối lượng thời gian} end{aligned} Khối lượng dòng tiền = MFM × Khối lượng kỳ

A/D = A/D trước đó + CMFV Ở đâu: CMFV = Khối lượng dòng tiền kỳ hiện tại begin{aligned}&text{A/D} = text{A/D trước} + text{CMFV}&textbf{where:}&text{CMFV} = text{Hiện tại khối lượng dòng tiền trong kỳ} end{aligned} A/D = A/D trước đó + CMFV Ở đâu: CMFV = Khối lượng dòng tiền kỳ hiện tại

Cách tính đường A/D

  1. Bắt đầu bằng cách tính số nhân. Lưu ý giá đóng cửa, mức cao và mức thấp của kỳ gần đây nhất để tính toán.
  2. Sử dụng hệ số nhân và khối lượng của kỳ hiện tại để tính khối lượng dòng tiền.
  3. Thêm khối lượng dòng tiền vào giá trị A/D cuối cùng. Đối với phép tính đầu tiên, hãy sử dụng khối lượng dòng tiền làm giá trị đầu tiên.
  4. Lặp lại quy trình khi mỗi giai đoạn kết thúc, cộng/trừ khối lượng dòng tiền mới vào/từ tổng số trước đó. Đây là A/D.

Chỉ báo Tích lũy/Phân phối (A/D) cho bạn biết điều gì?

Đường A/D giúp cho thấy các yếu tố cung và cầu ảnh hưởng đến giá như thế nào. A/D có thể di chuyển cùng hướng với sự thay đổi của giá hoặc theo hướng ngược lại.

Hệ số nhân trong phép tính cung cấp thước đo mức độ mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thực hiện điều này bằng cách xác định xem giá đóng cửa ở phần trên hay phần dưới của phạm vi. Sau đó nó được nhân với khối lượng. Do đó, khi một cổ phiếu đóng cửa gần mức cao nhất trong khoảng thời gian và có khối lượng giao dịch lớn, nó sẽ dẫn đến một bước nhảy A/D lớn. Ngoài ra, nếu giá kết thúc ở gần mức cao nhất của phạm vi nhưng khối lượng thấp hoặc nếu khối lượng cao nhưng giá kết thúc nhiều hơn ở giữa phạm vi thì A/D sẽ không tăng lên nhiều.

Các khái niệm tương tự cũng được áp dụng khi giá đóng cửa ở phần dưới của phạm vi giá trong kỳ. Cả khối lượng và thời điểm giá đóng cửa trong phạm vi thời gian đều xác định A/D sẽ giảm bao nhiêu.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Đường A/D được sử dụng để giúp đánh giá xu hướng giá và có khả năng phát hiện những điểm đảo chiều sắp tới. Nếu giá chứng khoán đang trong xu hướng giảm trong khi đường A/D đang trong xu hướng tăng thì chỉ báo này cho thấy có thể có áp lực mua và giá chứng khoán có thể đảo chiều theo hướng tăng. Ngược lại, nếu giá chứng khoán đang có xu hướng tăng trong khi đường A/D đang có xu hướng giảm thì chỉ báo này cho thấy có thể có áp lực bán hoặc mức phân phối cao hơn. Điều này cảnh báo rằng giá có thể sắp giảm.

Trong cả hai trường hợp, độ dốc của đường A/D cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng. Đường A/D tăng mạnh xác nhận giá tăng mạnh. Tương tự, nếu giá giảm và A/D cũng giảm thì vẫn còn nhiều phân phối và giá có thể sẽ tiếp tục giảm.

Chỉ báo Tích lũy/Phân phối (A/D) so với Khối lượng Cân bằng (OBV)

Cả hai chỉ báo kỹ thuật này đều sử dụng giá và khối lượng, mặc dù hơi khác nhau. Khối lượng cân bằng (OBV) xem xét liệu giá đóng cửa hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn thì khối lượng giao dịch trong kỳ sẽ được cộng thêm. Nếu giá đóng cửa thấp hơn thì khối lượng giao dịch trong kỳ sẽ bị trừ đi.

Chỉ báo A/D không tính đến lần đóng trước đó và sử dụng hệ số nhân dựa trên mức giá đóng cửa trong phạm vi của khoảng thời gian. Do đó, các chỉ báo sử dụng các phép tính khác nhau và có thể cung cấp thông tin khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo tích lũy/phân phối (A/D)

Chỉ báo A/D không tính đến sự thay đổi giá từ kỳ này sang kỳ khác và chỉ tập trung vào nơi giá đóng cửa trong phạm vi của kỳ hiện tại. Điều này tạo ra một số bất thường.

Giả sử khoảng chênh lệch cổ phiếu giảm 20% với khối lượng lớn. Giá dao động suốt cả ngày và kết thúc ở phần trên của phạm vi hàng ngày, nhưng vẫn giảm 18% so với giá đóng cửa trước đó. Một động thái như vậy thực sự sẽ khiến A/D tăng lên. Mặc dù cổ phiếu đã mất đi một lượng giá trị đáng kể nhưng nó vẫn kết thúc ở phần trên của phạm vi giá hàng ngày; do đó, chỉ báo sẽ tăng đáng kể do khối lượng lớn. Các nhà giao dịch cần theo dõi biểu đồ giá và đánh dấu bất kỳ điểm bất thường tiềm ẩn nào như thế này vì chúng có thể ảnh hưởng đến cách diễn giải chỉ báo.

Ngoài ra, một trong những công dụng chính của chỉ báo là theo dõi sự phân kỳ. Sự phân kỳ có thể tồn tại trong thời gian dài và là tín hiệu định thời kém. Khi sự phân kỳ xuất hiện giữa chỉ báo và giá, điều đó không có nghĩa là sắp xảy ra sự đảo chiều. Có thể phải mất một thời gian dài giá mới đảo chiều hoặc có thể không đảo chiều chút nào.

A/D chỉ là một công cụ có thể được sử dụng để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu trong một xu hướng, nhưng nó không phải là không có lỗi. Sử dụng chỉ báo A/D kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá, mô hình biểu đồ hoặc phân tích cơ bản, để có được bức tranh đầy đủ hơn về những yếu tố đang tác động đến giá cổ phiếu.