Cho thuê lại là gì?

Hợp đồng thuê lại là một thỏa thuận trong đó công ty bán một tài sản có thể cho thuê lại tài sản đó từ người mua. Với hợp đồng thuê lại – còn được gọi là bán-cho thuê lại – các chi tiết của thỏa thuận, chẳng hạn như các khoản thanh toán tiền thuê và thời hạn thuê, được thực hiện ngay sau khi bán tài sản. Trong giao dịch bán-cho thuê lại, người bán tài sản trở thành bên thuê và người mua trở thành bên cho thuê.

Hợp đồng bán-cho thuê lại cho phép một công ty bán một tài sản để huy động vốn, sau đó cho phép công ty thuê lại tài sản đó từ người mua. Bằng cách này, một công ty có thể có được cả tiền mặt và tài sản cần thiết để vận hành hoạt động kinh doanh của mình.

Hiểu về hợp đồng thuê lại

Trong hợp đồng bán-cho thuê lại, tài sản trước đây thuộc sở hữu của người bán sẽ được bán cho người khác và sau đó cho chủ sở hữu đầu tiên thuê lại trong thời gian dài. Bằng cách này, chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng một tài sản quan trọng nhưng không còn sở hữu nó nữa.

Một cách nghĩ khác về việc cho thuê lại giống như một phiên bản công ty của giao dịch cầm đồ. Một công ty đến hiệu cầm đồ với một tài sản có giá trị và đổi nó lấy một khoản tiền mặt mới. Sự khác biệt là không có kỳ vọng rằng công ty sẽ mua lại tài sản.

Ai sử dụng hợp đồng thuê lại và tại sao?

Những người sử dụng hình thức bán-cho thuê lại phổ biến nhất là các nhà xây dựng hoặc công ty có tài sản cố định giá cao—như bất động sản, đất đai hoặc thiết bị lớn đắt tiền. Như vậy, việc cho thuê lại là phổ biến trong ngành xây dựng và vận tải cũng như lĩnh vực bất động sản và hàng không vũ trụ.

Các công ty sử dụng hợp đồng thuê lại khi họ cần sử dụng số tiền họ đầu tư vào một tài sản cho các mục đích khác nhưng họ vẫn cần chính tài sản đó để vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Bán-cho thuê lại có thể hấp dẫn như một phương pháp huy động vốn thay thế. Khi một công ty cần huy động tiền mặt, công ty thường vay một khoản (nợ phát sinh) hoặc thực hiện tài trợ vốn cổ phần (phát hành cổ phiếu).

Khoản vay phải được hoàn trả và hiển thị trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng nợ. Giao dịch cho thuê lại thực sự có thể giúp cải thiện tình hình bảng cân đối kế toán của công ty: Khoản nợ trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm xuống (bằng cách tránh thêm nợ) và tài sản hiện tại sẽ tăng lên (dưới dạng tiền mặt và hợp đồng cho thuê). Mặc dù vốn chủ sở hữu không cần phải được hoàn trả nhưng các cổ đông có quyền yêu cầu về thu nhập của công ty dựa trên phần cổ phiếu của họ.

Hợp đồng bán-cho thuê lại không phải là nợ hay tài trợ vốn cổ phần. Nó giống một sản phẩm nợ lai hơn. Với hợp đồng thuê lại, một công ty không tăng gánh nặng nợ mà thay vào đó có được khả năng tiếp cận nguồn vốn cần thiết thông qua việc bán tài sản.

Ví dụ về Hợp đồng thuê lại

Có rất nhiều ví dụ về bán-cho thuê lại trong tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, một ví dụ kinh điển dễ hiểu nằm ở những hầm gửi tiền an toàn mà các ngân hàng thương mại cung cấp cho chúng ta để cất giữ những đồ vật có giá trị. Ban đầu, ngân hàng sở hữu tất cả các kho tiền vật chất ở tầng hầm của mình. Ngân hàng bán kho tiền cho một công ty cho thuê với giá thị trường, cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách. Sau đó, công ty cho thuê sẽ cung cấp lại những kho tiền này cho chính ngân hàng đó để cho thuê dài hạn. Ngược lại, các ngân hàng lại cho chúng tôi, khách hàng của ngân hàng, thuê lại những kho tiền này.

Thêm lợi ích của việc cho thuê lại

Các giao dịch bán-cho thuê lại có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau để mang lại lợi ích cho cả người bán/bên thuê và người mua/bên cho thuê. Tuy nhiên, tất cả các bên phải xem xét các tác động kinh doanh và thuế cũng như những rủi ro liên quan đến loại hình thỏa thuận này.

Lợi ích tiềm tàng cho Người bán/Bên thuê…

  • Có thể cung cấp các khoản khấu trừ thuế bổ sung
  • Cho phép công ty mở rộng kinh doanh
  • Có thể giúp cải thiện bảng cân đối kế toán
  • Hạn chế rủi ro biến động khi sở hữu tài sản

Lợi ích tiềm năng cho người mua/cho thuê…

  • Hợp đồng thuê được đảm bảo
  • Lợi tức đầu tư (ROI) hợp lý
  • Nguồn thu nhập ổn định trong một thời gian nhất định

Bài học chính

  • Trong hợp đồng bán-cho thuê lại, tài sản trước đây thuộc sở hữu của người bán sẽ được bán cho người khác và sau đó cho chủ sở hữu đầu tiên thuê lại trong thời gian dài.
  • Bằng cách này, chủ doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng một tài sản quan trọng nhưng không sở hữu nó.
  • Những người sử dụng hình thức bán-cho thuê lại phổ biến nhất là các nhà xây dựng hoặc các công ty có tài sản cố định giá cao.