Công ty con là gì?

Trong thế giới doanh nghiệp, công ty con là một công ty thuộc về một công ty khác, thường được gọi là công ty mẹ hoặc công ty mẹ. Công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con, nghĩa là công ty mẹ sở hữu hoặc kiểm soát hơn một nửa số cổ phiếu của công ty đó. Trong trường hợp công ty con được sở hữu 100% bởi một công ty khác thì công ty con đó được gọi là công ty con thuộc sở hữu 100% của công ty đó.

Bài học chính

 • Công ty con là công ty được sở hữu trên 50% bởi công ty mẹ hoặc công ty mẹ.
 • Các công ty con là những thực thể pháp lý riêng biệt và khác biệt với công ty mẹ.
 • Các công ty mua hoặc thành lập một công ty con để có được sự cộng hưởng hoặc tài sản cụ thể, đảm bảo lợi thế về thuế và ngăn chặn hoặc hạn chế thua lỗ.
 • Không cần phải có sự chấp thuận của cổ đông để biến một công ty thành công ty con hoặc bán công ty con.
 • Tài chính của công ty con được báo cáo trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ.
công ty conSubsidiary

Investopedia / Paige McLaughlin

Cách thức hoạt động của các công ty con

Các công ty con là các thực thể pháp lý riêng biệt và khác biệt với công ty mẹ, điều này được phản ánh ở tính độc lập về trách nhiệm pháp lý, thuế và quản trị của chúng. Nếu công ty mẹ sở hữu công ty con ở nước ngoài thì công ty con phải tuân theo pháp luật của nước nơi công ty được thành lập và hoạt động.

Tuy nhiên, do có quyền kiểm soát nên công ty mẹ thường có ảnh hưởng đáng kể đối với các công ty con. Họ—cùng với các cổ đông công ty con khác, nếu có—bỏ phiếu bầu ban giám đốc của công ty con và thường có thể có sự chồng chéo về thành viên hội đồng quản trị giữa công ty con và công ty mẹ của nó.

Để được chỉ định là công ty con, ít nhất 50% vốn chủ sở hữu của công ty phải được kiểm soát bởi một thực thể khác. Bất cứ điều gì ít hơn, và công ty được coi là một công ty liên kết hoặc công ty liên kết.

Tài chính công ty con

Một công ty con thường lập báo cáo tài chính độc lập. Thông thường, những khoản này sẽ được gửi cho công ty mẹ, công ty mẹ sẽ tổng hợp chúng—cũng như báo cáo tài chính từ tất cả các hoạt động của mình—và đưa chúng vào báo cáo tài chính hợp nhất. Ngược lại, tài chính của công ty liên kết không được kết hợp với công ty mẹ. Thay vào đó, công ty mẹ đăng ký giá trị cổ phần của mình trong công ty liên kết như một tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Các chuẩn mực kế toán thường yêu cầu các công ty đại chúng hợp nhất tất cả các công ty con thuộc sở hữu đa số. Hợp nhất được xem là một phương pháp kế toán có ý nghĩa hơn so với việc cung cấp báo cáo tài chính riêng biệt cho công ty mẹ và từng công ty con của nó.

Công ty con chưa hợp nhất là công ty con có báo cáo tài chính không được đưa vào báo cáo của công ty mẹ. Quyền sở hữu các công ty con chưa hợp nhất thường được coi là một khoản đầu tư vốn cổ phần và được biểu thị là tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty mẹ. Vì lý do pháp lý, các công ty con chưa hợp nhất thường là những công ty mà công ty mẹ không có cổ phần đáng kể.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố rằng chỉ trong những trường hợp hiếm hoi, chẳng hạn như khi một công ty con sắp phá sản, thì công ty con sở hữu đa số mới không được hợp nhất.

Ưu và nhược điểm của công ty con

Việc mua cổ phần trong một công ty con thường đòi hỏi một khoản đầu tư từ phía công ty mẹ nhỏ hơn so với việc sáp nhập. Cũng không giống như sáp nhập, việc mua hoặc bán công ty con không cần phải có sự chấp thuận của cổ đông.

Một công ty mẹ mua hoặc thành lập một công ty con để có được sự cộng hưởng cụ thể, chẳng hạn như dòng sản phẩm hoặc tài sản đa dạng hơn dưới dạng thu nhập, thiết bị hoặc tài sản. Các công ty con có thể là nơi thử nghiệm các cơ cấu tổ chức, kỹ thuật sản xuất và loại sản phẩm khác nhau.

Ngoài ra, các công ty con có thể ngăn chặn và hạn chế các vấn đề đối với công ty mẹ ở một mức độ nào đó, công ty con đóng vai trò như một loại lá chắn trách nhiệm pháp lý trong trường hợp xảy ra kiện tụng. Các công ty giải trí thường thành lập các bộ phim hoặc chương trình truyền hình riêng lẻ làm công ty con riêng biệt vì lý do này.

Tuy nhiên, các công ty con cũng có một số hạn chế. Việc tổng hợp và hợp nhất tài chính của công ty con có thể làm cho công tác kế toán của công ty mẹ trở nên phức tạp hơn.

Vì các công ty con phải duy trì sự độc lập ở một mức độ nào đó nên các giao dịch với công ty mẹ có thể phải diễn ra “trong tầm tay” và công ty mẹ có thể không có tất cả quyền kiểm soát mà họ mong muốn. Và mặc dù công ty con có thể giúp bảo vệ công ty mẹ khỏi một số vấn đề pháp lý nhất định, công ty mẹ vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành động hình sự hoặc hành vi sai trái của công ty do công ty con thực hiện. Cuối cùng, nó có thể phải đảm bảo các khoản vay của công ty con, khiến công ty con có thể chịu tổn thất tài chính.

Ưu điểm

 • Tổn thất được chứa/hạn chế

 • Lợi thế về thuế tiềm năng

 • Dễ dàng hơn để thiết lập và bán

 • Sức mạnh tổng hợp với các bộ phận, công ty con khác

Nhược điểm

 • Công việc pháp lý và kế toán bổ sung

 • Bộ máy quan liêu lớn hơn

 • Báo cáo tài chính phức tạp

 • Trách nhiệm đối với các hoạt động, khoản nợ của công ty con

Ví dụ thực tế về các công ty con

Các công ty đại chúng được SEC yêu cầu tiết lộ các công ty con quan trọng. Ví dụ, Berkshire Hathaway Inc. của Warren Buffett có một danh sách dài và đa dạng các công ty con, bao gồm International Dairy Queen, Clayton Homes, Business Wire, GEICO và Helzberg Diamonds.

Hình ảnhImage
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Việc Berkshire Hathaway mua lại nhiều doanh nghiệp đa dạng tuân theo chiến lược thường được thảo luận của Buffett là mua những tài sản được định giá thấp và nắm giữ chúng. Đổi lại, các công ty con được mua lại thường có thể tiếp tục hoạt động độc lập đồng thời có được khả năng tiếp cận các nguồn tài chính rộng hơn.

Giống như Berkshire Hathaway, Alphabet Inc. có nhiều công ty con, trong đó nổi tiếng nhất là Google. Các đơn vị kinh doanh riêng biệt này đều thực hiện các hoạt động độc đáo nhằm tăng thêm giá trị cho Alphabet thông qua đa dạng hóa, doanh thu, thu nhập cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ví dụ: Sidewalk Labs tìm cách hiện đại hóa phương tiện công cộng ở Hoa Kỳ. Công ty đã phát triển một hệ thống quản lý giao thông công cộng tổng hợp hàng triệu điểm dữ liệu từ điện thoại thông minh, ô tô và điểm truy cập Wi-Fi để phân tích và dự đoán nơi giao thông và người đi làm tập trung nhiều nhất. Hệ thống có thể chuyển hướng các tài nguyên giao thông công cộng, chẳng hạn như xe buýt, đến các khu vực tắc nghẽn này để giữ cho hệ thống giao thông công cộng hoạt động hiệu quả.

Công ty con có phải là công ty riêng của nó không?

Đúng. Công ty con là độc lập, hoạt động như một thực thể riêng biệt và khác biệt với công ty mẹ. Điều đó nói lên rằng, công ty mẹ, với tư cách là chủ sở hữu đa số, có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của công ty con và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý, chẳng hạn như về sự sơ suất và nợ nần của công ty con.

Công ty con có CEO riêng không?

Là một công ty con hoạt động như một thực thể riêng biệt, nó thường có đội ngũ quản lý và Giám đốc điều hành riêng. Tuy nhiên, công ty mẹ sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc ai điều hành công ty và ai ngồi trong ban giám đốc.

Các công ty chị em là gì?

Hai hoặc nhiều công ty con thuộc sở hữu đa số của cùng một công ty mẹ được gọi là công ty chị em.

Điểm mấu chốt

Công ty con là công ty được sở hữu hoàn toàn hoặc một phần bởi một công ty khác. Việc mua lại và thành lập các công ty con là khá phổ biến giữa các công ty giao dịch đại chúng, đặc biệt là trong các ngành như công nghệ và bất động sản. Ưu điểm của các cấu trúc kinh doanh này bao gồm lợi ích về thuế, giảm rủi ro, tăng hiệu quả và đa dạng hóa. Những hạn chế bao gồm sự kiểm soát hạn chế và chi phí pháp lý và quan liêu lớn hơn.