PTB Q3/2017: Sáng tối đan xen!

Quý 3/2017 PTB tiếp tục đầu tư mở rộng mạnh hai mảng ĐÁ và GỖ của mình. Cụ thể, PTB đang triển khai mở rộng Nhà máy chế biến đá Granite Khánh Hòa (tổng vốn đầu tư là 23,1 tỷ), Dự án trọng điểm Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát (GDD1 tổng vốn đầu tư 132,8 tỷ, đã đưa vào hoạt động tháng 07/2017; GĐ 02 tổng vốn là 50 tỷ, tổng vốn đầu tư 50 tỷ, dự kiến đi vào hoạt động tháng 12/2017); Dự án chế biến đá Diên Tân và Dự án chế biến đá Tuấn Đạt. Chưa kể, PTB còn có dự án ở mỏ đá Marble Yên Bái (trong Quý 3 chưa có đề cập đến dự án này).

  1. Tình hình đầu tư trong Quý 3/2017 duy trì ổn định so với đầu năm. PTB gia tăng đầu tư thêm Hàng tồn kho (HTK 680 tỷ, +28%yoy), vận hành thêm tài sản cố định (Giai đoạn 01 nhà máy chế biến Gỗ Phù Cát hoạt động tháng 07, nâng Nguyên giá TSCĐ lên 1258 tỷ), tăng đầu tư xây dựng cơ bản dở dang (Q3 đạt 187.4 tỷ,). Trong khi đó tiền mặt có cải thiện nhẹ, tăng 8.4 tỷ so với đầu năm, đạt 42 tỷ.

2.  Tình hình kinh doanh: trong quý 3/2017 có điểm sáng tối đan xen. Tổng doanh thu thuần đạt 958.89 tỷ (+19%yoy), Biên Lợi nhuận gộp đạt 17.16%, Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt 80.8 tỷ (+14%yoy), LNST công ty mẹ đạt 77 tỷ (+18%yoy). Song biến động của hai mảng Đá, Gỗ có sự vận động trái chiều:
– Biên Lợi nhuận gộp mảng Đá của PTB sụt khá mạnh, từ 36.53% Q3/2016 xuống còn 29.93% trong Quý này. Nên, tuy doanh thu mảng Đá Q3 này tăng 15% yoy (đạt 320 tỷ) nhưng Lợi nhuận mảng Đá đóng góp (95,95 tỷ) sụt khoảng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Mảng đá đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho PTB, sự sụt giảm trong Biên LNG này có thể là một chỉ báo cho việc chững lại của thị trường vật liệu xây dựng, mang lại nhiều thách thức hơn cho PTB vì PTB đang đầu tư mở rộng nhiều nhà máy chế biến đá. Đây là một bài toán đối với lãnh đạo của PTB mà DaucoTichtru chờ đợi sự cải thiện tích cực trong những quý tiếp theo.
– Điểm sáng là ở Mảng Gỗ. Tháng 08/2017 PTB đưa vào vận hành Giai đoạn 01 Nhà máy chế biến Gỗ Phù Cát. Nhà máy này sẽ nâng công suất chế biến của PTB từ 20 000m3/năm lên khoảng 45000-55000m3/năm, nhà máy này còn cung cấp nguyên liệu cho 03 nhà máy Thắng Lợi, Đồng Nai, VinaG7 để mở rộng chuỗi giá trị. Doanh thu mảng Gỗ Q3/2017 đạt 237.5 tỷ (+33% yoy), Biên LNG được cải thiện mạnh từ 17,54%(Q3/2016) lên 19,66%, từ đó đóng góp 46,7 tỷ lợi nhuận gộp cho PTB (so với mốc 30,4 tỷ cùng kỳ năm ngoái). Các con số này sẽ được cải thiện mạnh hơn trong tương lai khi GDD2 nhà máy gỗ Phù Cát được đưa vào vận hành.

3. Tình hình tài chính: PTB có lịch sử sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả, trong giai đoạn 2010-2015 tỷ lệ nợ/tổng nguồn vốn luôn duy trì ở mức 50% và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Q3/2017, PTB tăng vay nợ ngắn hạn 110 tỷ, nợ dài hạn tăng 49 tỷ, tỷ lệ Nợ/Tổng vốn vẫn quanh mức 50%. PTB có kế hoạch phát hành thêm 6.48 triệu cổ phiếu để thêm vốn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Việc này đã được đề cập trong đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 11/08.

Tổng kết: Trên thang điểm 5 sao, DaucoTichtru đánh giá tình hình Q3/2017 của PTB ở mức ***. Mảng Gỗ của PTB đang vận hành rất hiệu quả nhờ việc đầu tư Nhà máy gỗ Phù Cát, trong khi mảng Đá đang sụt giảm Biên LNG trong vài quý gần đây là một dấu hiệu cần theo dõi sát sao khi PTB đang mở rộng nhanh các nhà máy chế biến. Nếu giải được bài toán ở mảng Đá, tiềm năng tăng trưởng của PTB sẽ rất lớn vào năm 2018.

Khuyến nghị: Nắm giữ, không mua thêm!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top