Đánh giá PNJ sau đợt phát hành riêng lẻ

Ngày 28/07 vừa qua, PNJ công bố Kết quả phát hành riêng lẻ 9,8 triệu cổ phiếu, cụ thể:
– 9,83 triệu: là Số lượng CP phát hành thành công, nâng vốn điều lệ lên 1.081 tỷ đồng, tương ứng 108,1 triệu CP lưu hành. 9,83 triệu CP này bị giới hạn chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
– 100.880 đồng: là Giá phát hành bình quân gia quyền (thấp nhất: 95 000, cao nhất: 107 000). Tương đương số tiền thu về là 975 tỷ đồng (trừ chi phí).
– Ai mua? 04 cá nhân trong nước và 17 quỹ đầu tư nước ngoài. Trong đó, 05 quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital. Sau phát hành, PNJ tiếp tục kín room khối ngoại.

ĐÁNH GIÁ CỦA DAUCOTICHTRU

Việc phát hành thành công 9,83 triệu CP với giá khá cao (gần 101 000 đồng) cho thấy các Nhà đầu tư lớn đánh giá rất cao về triển vọng phát triển của PNJ.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ dùng để phát triển hệ thống bán lẻ, giúp PNJ chủ động được nguồn vốn, phần nào giảm được nợ vay. Nguồn vốn này sẽ là động lực rất tốt để PNJ tăng tốc mở rộng hệ thống trong 06 tháng cuối năm,đón mùa vụ kinh doanh quý III, IV. Chúng tôi sẽ không bất ngờ nếu quý III, quý IV năm nay PNJ tăng trưởng vượt hơn 50% so với con số quý I, II.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm tới. Nói nôm na, vùng giá 100 này đã được các Nhà đầu tư lớn “bảo kê”.

DaucoTichtru trong thời gian qua đã khuyến nghị Khách hàng mua vào quanh vùng giá 95-97. Và tiếp tục gia tăng tỷ trọng ở vùng giá 100-103 hiện tại. Quý NĐT vui lòng xem lại các phân tích của DaucoTichtru về PNJ trên Page.

Trân trọng
DaucoTichtru
CHUYÊN NGHIỆP – TỬ TẾ – THÀNH CÔNG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top