Đánh giá sơ bộ ước KQKD dự kiến quý 3.2018 của VCS

Vicostone mới ra ước tính con số kinh doanh trong quý 03.2018 với doanh thu, lợi nhuận không được khả quan, cụ thể:

Như vậy, so với Q3.2017 (doanh thu 1022 tỷ, LNST 267 tỷ) thì kết quả này của VCS chỉ đi ngang. Doanh nghiệp có lưu ý năm 2017 là năm cuối được miễn thuế TNDN cho dây chuyền thứ 02, còn 2018 thuế TNDN cho dây chuyền số 02 là 10%. Nên dù Lợi nhuận trước thuế Q3.2018 (là 314.8 tỷ) tăng nhẹ so với cùng kỳ thì con số LNST vẫn ngang bằng.

Rõ ràng, với con số này thì không đáp ứng được kỳ vọng của DaucoTichtru và của NĐT gắn bó với Vicostone.

Tuy nhiên, cũng không phải là kết quả xấu. Cần nhìn nhận rõ nguyên nhân chính đằng sau các con số này là gì – cụ thể sẽ được Vicostone giải trình chi tiết khi có BCTC chính thức của Q3.2018. Vicostone có lịch sử rất minh bạch, “hiện thực hoá mọi cam kết”, các giải trình của Công ty về tình hình HĐKD khá chi tiết, rõ ràng. Nếu động lực khiến đà tăng trưởng của Vicostone mang tính “dài hạn” như bị thu hẹp về thị trường, hạn chế về năng lực cạnh tranh…vv thì rất đáng lo ngại; còn nếu nguyên nhân chỉ mang tính “ngắn hạn” thì cần xem kết quả Q4.2018 này yếu tố ngắn hạn có mất đi hay không.

Quý 3.2018 vừa rồi xảy ra sự kiện Mỹ đánh thuế 200 tỷ lên hàng hoá nhập khẩu TQ (bao gồm cả đá thạch anh TQ nhập khẩu) nên không loại trừ các Công ty TQ tăng mạnh nhập khẩu hay giảm giá mạnh để đẩy hàng tiêu thụ trước thời điểm đánh thuế. Với việc Mỹ đánh thuế 200 tỷ này, lợi thế của Vicostone, nếu có, sẽ được thể hiện ở KQKD Q4.2018.

Quý 3.2018 vừa rồi Vicostone cũng đưa vào vận hành nhà máy Phenikkaa Huế đi vào hoạt động, sẽ “nôội địa hoá” nguồn nguyên liệu cho VCS. Ảnh hưởng tích cực từ sự kiện này – nếu có – cũng được thể hiện ở KQKD Q4.2018.

Tổng kết: Tuy chưa biết nguyên nhân và cần nhìn nhận rõ khi ra BCTC chính thức, song trong kinh doanh nói gì thì nói phải có con số. Với kết quả này, Chúng Tôi kiến nghị Nhà kinh doanh chứng khoán hạ tỷ trọng đầu tư cổ phiếu Vicostone. Nhưng không phải bi quan bán bằng mọi giá như phiên hôm nay. Chúng Tôi đánh giá khi thông tin được nhìn nhận bình tâm hơn, giá cổ phiếu Vicostone sẽ dần ổn định.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top