Tỷ lệ thay đổi (ROC) là gì?

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là tốc độ thay đổi của một biến trong một khoảng thời gian cụ thể. ROC thường được sử dụng khi nói về động lượng và nói chung nó có thể được biểu thị dưới dạng tỷ lệ giữa sự thay đổi của một biến so với sự thay đổi tương ứng của một biến khác; về mặt đồ họa, tốc độ thay đổi được biểu thị bằng độ dốc của đường thẳng. ROC thường được minh họa bằng chữ cái Hy Lạp delta (Δ).

Bài học chính

  • Tỷ lệ thay đổi (ROC) đề cập đến tốc độ thay đổi của một cái gì đó theo thời gian.
  • Do đó, nó là sự tăng tốc hoặc giảm tốc của những thay đổi (tức là tốc độ) chứ không phải là độ lớn của những thay đổi riêng lẻ.
  • Trong tài chính, tỷ lệ thay đổi được sử dụng để hiểu lợi nhuận của giá và xác định động lượng trong xu hướng.
  • Đường trung bình động được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu tỷ lệ thay đổi giá tài sản bằng cách làm mịn chúng.
  • Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi giá là một công cụ kỹ thuật đo lường phần trăm thay đổi về giá giữa giá hiện tại và giá của một số khoảng thời gian nhất định trước đó.

Hiểu tỷ lệ thay đổi (ROC)

Tỷ lệ thay đổi được sử dụng để mô tả một cách toán học phần trăm thay đổi về giá trị trong một khoảng thời gian xác định và nó biểu thị động lượng của một biến.

Nói chung, công thức tính tốc độ thay đổi là:

R = (D 2 – D 1 )/T

Ở đâu:

  • R = tốc độ thay đổi
  • D = khoảng cách (hoặc một số biến khác) được đo ở đầu và cuối giai đoạn
  • T = thời gian để sự thay đổi đó xảy ra

Trong tài chính, phép tính ROC cũng có thể được tính dưới dạng lợi nhuận theo thời gian, trong đó nó có thể lấy giá trị hiện tại của một cổ phiếu hoặc chỉ số và chia cho giá trị của giai đoạn trước đó. Trừ một và nhân số kết quả với 100 để biểu thị phần trăm.

R C = ( giá trị hiện tại giá trị trước đây 1 ) 100 ROC = (frac{text{giá trị hiện tại}}{text{giá trị trước đó}} – 1)*100ROC = ( giá trị trước đây giá trị hiện tại 1 ) 100

Tầm quan trọng của việc đo lường tỷ lệ thay đổi

Tỷ lệ thay đổi là một khái niệm tài chính cực kỳ quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư phát hiện ra động lượng chứng khoán và các xu hướng khác. Ví dụ: một chứng khoán có động lượng cao hoặc chứng khoán có ROC dương, thường hoạt động tốt hơn thị trường trong ngắn hạn. Ngược lại, chứng khoán có ROC giảm xuống dưới mức trung bình động hoặc chứng khoán có ROC thấp hoặc âm có khả năng giảm giá trị và có thể được coi là tín hiệu bán cho các nhà đầu tư.

Tỷ lệ thay đổi cũng là một chỉ báo tốt về bong bóng thị trường. Mặc dù đà tăng trưởng tốt và các nhà giao dịch tìm kiếm chứng khoán có ROC dương, nhưng nếu một quỹ ETF, chỉ số hoặc quỹ tương hỗ trên thị trường rộng có ROC tăng mạnh trong ngắn hạn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường không bền vững. Nếu ROC của một chỉ số hoặc chứng khoán thị trường rộng lớn khác trên 50%, các nhà đầu tư nên cảnh giác với bong bóng.

Điều này rất quan trọng vì nhiều nhà giao dịch chú ý đến tốc độ thay đổi giá này so với giá khác. Ví dụ, các nhà giao dịch quyền chọn nghiên cứu mối quan hệ giữa tốc độ thay đổi giá của một quyền chọn so với một thay đổi nhỏ trong giá của tài sản cơ bản, được gọi là delta của quyền chọn.

Các nhà giao dịch quyền chọn sử dụng tỷ lệ thay đổi trong các số liệu rủi ro khác nhau, được gọi là “Hy Lạp”. Ví dụ, Gamma là tốc độ thay đổi của delta (trong đó delta là mức giá của quyền chọn thay đổi theo các chuyển động của tài sản cơ sở).

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá

Tỷ lệ thay đổi thường được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá của chứng khoán theo thời gian. Đây còn được gọi là tỷ lệ thay đổi giá (còn viết tắt là ROC). Tỷ lệ thay đổi giá có thể được tính bằng cách lấy giá của một chứng khoán tại thời điểm B trừ đi giá của chứng khoán đó tại thời điểm A và chia kết quả đó cho giá tại thời điểm A.

Giá ROC = B MỘT MỘT × 100 Ở đâu: B = giá tại thời điểm hiện tại MỘT = giá ở thời điểm trước đó begin{aligned} &text{Price ROC} = frac{B – A}{A} times 100 &textbf{where:} &B=text{giá tại thời điểm hiện tại} &A =text{giá tại thời điểm trước} end{căn chỉnh}Giá ROC = MỘT B Một × 100Ở đâu:B = giá tại thời điểm hiện tạiMỘT = giá ở thời điểm trước đó

Chỉ báo này là một chỉ báo động lượng không giới hạn được sử dụng trong phân tích kỹ thuật được thiết lập dựa trên điểm giữa mức 0. Khi nó dương, giá đang tăng tốc đi lên; khi tiêu cực, đi xuống.

Các điều khoản khác về tỷ lệ thay đổi là gì?

Tỷ lệ thay đổi có thể đi theo các điều khoản khác tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ, đối với tốc độ hoặc vận tốc, gia tốc/giảm tốc là tốc độ thay đổi. Trong mô hình thống kê và hồi quy, tốc độ thay đổi được xác định bởi độ dốc của đường phù hợp nhất. Đối với dân số, đó là tốc độ tăng trưởng. Trong thị trường tài chính, tốc độ thay đổi thường được gọi là động lượng.

Bạn giải quyết vấn đề về tỷ lệ thay đổi như thế nào?

Các bài toán về tốc độ thay đổi nói chung có thể được tiếp cận bằng cách sử dụng công thức R = D/T , hoặc tốc độ thay đổi bằng khoảng cách di chuyển chia cho thời gian cần thiết để thực hiện điều đó. Tùy thuộc vào bối cảnh liên quan đến vấn đề, “khoảng cách” có thể được thay thế bằng một từ khác, như thay đổi về giá trị hoặc giá cả.

Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá như thế nào?

Chỉ báo tỷ lệ thay đổi giá (ROC) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo động lượng. ROC dương có thể xác nhận xu hướng tăng trong khi ROC âm cho thấy xu hướng giảm. Khi giá đang củng cố, ROC sẽ dao động gần bằng 0.

Điểm mấu chốt

Tỷ lệ thay đổi (ROC) là một khái niệm quan trọng cho chúng ta biết không chỉ mọi thứ đang thay đổi mà còn cho chúng ta biết mọi thứ đang thay đổi nhanh như thế nào.