Đấu thầu là gì?

Thuật ngữ đấu thầu đề cập đến lời mời thầu cho một dự án. Đấu thầu thường đề cập đến quá trình trong đó các chính phủ và tổ chức tài chính mời thầu cho các dự án lớn phải được nộp trong thời hạn hữu hạn. Từ đấu thầu cũng có thể đề cập đến việc chấp nhận một đề nghị chính thức, chẳng hạn như giá thầu tiếp quản. Hình thức đấu thầu này là quá trình các cổ đông gửi cổ phiếu hoặc chứng khoán của họ để đáp lại lời đề nghị tiếp quản.

Bài học chính

  • Đấu thầu thường đề cập đến quá trình trong đó các chính phủ và tổ chức tài chính mời thầu cho các dự án lớn phải được nộp trong thời hạn hữu hạn.
  • Chào mua công khai là một lời chào mời công khai tới tất cả các cổ đông yêu cầu họ đấu giá cổ phiếu của mình để bán ở một mức giá cụ thể trong một thời gian nhất định.
  • Yêu cầu đấu thầu là lời mời chính thức và có cấu trúc tới các nhà cung cấp để gửi hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cung cấp nguyên liệu thô, sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thuật ngữ đấu thầu cũng đề cập đến quá trình các cổ đông gửi cổ phiếu hoặc chứng khoán của họ để đáp lại lời đề nghị tiếp quản.
  • Các nhà đầu tư tổ chức lớn mua chứng khoán chính phủ thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh, trong khi các nhà đầu tư nhỏ hơn mua chứng khoán chính phủ thông qua quy trình đấu thầu không cạnh tranh.
MềmTender

Investopedia / Laura Porter

Đấu thầu hoạt động như thế nào

Như đã lưu ý ở trên, đấu thầu là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh để chỉ lời mời của chính phủ và các tổ chức khác nộp hồ sơ dự thầu hợp đồng. Hầu hết các tổ chức đều có quy trình đấu thầu được xác định rõ ràng cho các dự án hoặc hoạt động mua sắm. Ngoài ra còn có các quy trình cụ thể để quản lý việc mở, đánh giá và lựa chọn cuối cùng các nhà cung cấp. Điều này đảm bảo rằng quá trình lựa chọn là công bằng và minh bạch.

Yêu cầu đấu thầu là lời mời chính thức và có cấu trúc tới các nhà cung cấp để gửi hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cung cấp nguyên liệu thô, sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì đây là một quy trình công khai và cởi mở nên luật pháp được tạo ra để quản lý quy trình nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu.

Ví dụ, nếu không có luật pháp, hối lộ và gia đình trị có thể phát triển. Dịch vụ đấu thầu được cung cấp cho các nhà thầu tiềm năng và bao gồm nhiều loại hình đấu thầu từ các nguồn tư nhân và công cộng. Các dịch vụ này bao gồm đưa ra các giá thầu phù hợp, điều phối quy trình để đảm bảo đáp ứng thời hạn và đảm bảo tuân thủ luật hiện hành.

Trong khu vực tư nhân, yêu cầu đấu thầu được gọi là yêu cầu đề xuất (RFP). Điều này cho phép các nhà thầu tiềm năng đáp ứng các nhu cầu đã xác định của tổ chức phát hành.

Đấu thầu so với chào thầu

Đừng nhầm lẫn thuật ngữ đấu thầu với chào mua, điều mà hầu hết mọi người thường làm. Sau này là lời chào mời công khai tới tất cả các cổ đông yêu cầu họ đấu giá cổ phiếu của mình để bán ở một mức giá cụ thể trong một thời gian nhất định. Để lôi kéo các cổ đông phát hành một số lượng cổ phiếu cụ thể, ưu đãi thường vượt quá giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu. Ở Mỹ, việc chào mua đấu thầu được xem xét kỹ lưỡng và tuân theo các quy định rộng rãi.

Ví dụ: vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, Dell (DELL) thông báo họ đã kết thúc đợt chào mua công khai để mua lại cổ phiếu chứng khoán của công ty. Để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu, công ty đã sử dụng tiền mặt hiện có cùng với số tiền thu được từ việc bán 2,25 tỷ USD trái phiếu cao cấp.

Vì thỏa thuận này nhắm trực tiếp đến các cổ đông nên nó loại bỏ quản lý cấp trên khỏi quy trình một cách hiệu quả, trừ khi các thành viên quản lý đó cũng là cổ đông quan trọng. Nếu một công ty mua lại đã có một phần đáng kể của công ty mục tiêu (được gọi là khối có chỗ đứng), thì một thiểu số các cổ đông còn lại có thể đủ để cho phép công ty chào bán trở thành cổ đông lớn.

Nếu số cổ phiếu được yêu cầu không được phát hành trước thời hạn, thỏa thuận thường bị coi là vô hiệu. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ cho phép các cổ đông ngăn chặn thương vụ một cách hiệu quả.

Đấu thầu cạnh tranh so với đấu thầu không cạnh tranh

Thuật ngữ đấu thầu cạnh tranh và đấu thầu không cạnh tranh đề cập đến hai phương pháp khác nhau mà chính phủ sử dụng để bán chứng khoán chính phủ. Tại Hoa Kỳ, chính phủ bán chứng khoán Kho bạc, chẳng hạn như trái phiếu, tín phiếu và trái phiếu để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ. Các nhà đầu tư cá nhân, ngân hàng thương mại, tập đoàn, quỹ hưu trí, nhà môi giới và đại lý là một số người mua chứng khoán chính phủ điển hình. Để đổi lấy việc đầu tư vào những chứng khoán này, người mua sẽ nhận được lời hứa của chính phủ về việc hoàn trả đầy đủ khi đáo hạn cùng với khoản thanh toán lãi cụ thể.

Có hai cách mà nhà đầu tư có thể mua chứng khoán chính phủ – thông qua đấu thầu cạnh tranh và đấu thầu không cạnh tranh. Đấu thầu cạnh tranh là một quá trình đấu thầu trong đó các nhà đầu tư tổ chức lớn mua chứng khoán chính phủ mới phát hành. Các nhà đầu tư tổ chức này cạnh tranh với nhau để mua chứng khoán trong một cuộc đấu giá. Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ thắng cuộc đấu giá và có thể mua chứng khoán ở mức giá dự thầu.

Các nhà đầu tư nhỏ hơn, phi tổ chức mua chứng khoán chính phủ thông qua quy trình đấu thầu không cạnh tranh. Giá của những chứng khoán này được ấn định bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn trong quá trình đấu thầu cạnh tranh. Ví dụ: khi Kho bạc Hoa Kỳ bán đấu giá chứng khoán cho các nhà đầu tư tổ chức lớn, họ sẽ sử dụng giá trúng thầu để thiết lập giá trị thị trường hợp lý (FMV) cho chứng khoán của mình. Sau đó, nó sẽ sử dụng giá trị này để ấn định mức giá mà các nhà đầu tư nhỏ hơn sẽ trả trong phiên đấu thầu không cạnh tranh.

Kho bạc Hoa Kỳ phát hành trái phiếu có kỳ hạn 20 năm hoặc 30 năm và trả lãi suất cố định sáu tháng một lần cho đến khi đáo hạn.

Ví dụ về đấu thầu

Tại Hoa Kỳ, nhiều chủ doanh nghiệp tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách trở thành nhà thầu chính phủ với chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Họ bán dịch vụ hoặc hàng hóa cho chính phủ và nhiều cơ quan khác nhau. Các cơ quan liên bang thường xuyên mua từ các nhà thầu bao gồm Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng, Bộ Năng lượng, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Bộ An ninh Nội địa.

Trở thành nhà thầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau bằng cách đưa ra các đề xuất, báo giá dựa trên các yêu cầu mà chính phủ hoặc cơ quan đưa ra trong thư mời thầu. Quá trình này còn được gọi là kêu gọi đấu thầu. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ liệt kê các cơ hội hợp đồng trong cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm giúp chủ doanh nghiệp kết hợp các cơ hội mở với sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Cơ sở dữ liệu cũng liệt kê các thông báo chào mời trước, thông báo chào mời và thông báo trao giải.

Đấu thầu có ý nghĩa gì trong kinh doanh và tài chính?

Đấu thầu có thể có một vài ý nghĩa khác nhau trong kinh doanh tài chính. Định nghĩa phổ biến nhất của từ này là lời mời đấu thầu cho một dự án – thường là một cuộc đấu thầu lớn từ các nhà thầu cho các dự án của chính phủ và tổ chức tài chính. Nó cũng có thể đề cập đến việc chấp nhận một đề nghị chính thức, có thể bao gồm giá thầu tiếp quản. Trong trường hợp này, các cổ đông đưa cổ phiếu của mình cho tổ chức chào bán.

Một số ví dụ về đấu thầu là gì?

Một số ví dụ phổ biến nhất về đấu thầu bao gồm quá trình các nhà thầu đệ trình lên các cấp chính quyền khác nhau. Ví dụ, các công ty tư nhân cạnh tranh với nhau để trở thành nhà thầu chính phủ. Quá trình này bao gồm việc gửi đề xuất với chi phí dựa trên công việc được yêu cầu. Các cơ quan chính phủ thường đưa ra lời kêu gọi đề xuất là Bộ Năng lượng, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Bộ An ninh Nội địa.

Các bước cần thực hiện trong quá trình đấu thầu là gì?

Các bước của quy trình đấu thầu thường bao gồm kêu gọi nộp hồ sơ, nộp hồ sơ dự thầu, quy trình lựa chọn và hình thành hợp đồng. Khi tất cả các bước này đã hoàn tất, nhà thầu sẽ bắt đầu dự án và hoàn thành dự án.

Sự khác biệt giữa ưu đãi đấu thầu và đấu thầu là gì?

Mọi người thường nhầm lẫn giữa thuật ngữ đấu thầu và chào thầu. Đấu thầu (hoặc đấu thầu) chủ yếu được định nghĩa là lời mời nộp giá thầu cho một dự án. Chính phủ và các tổ chức khác thường đưa ra lời kêu gọi các nhà thầu nộp đề xuất cho các dự án cần thực hiện. Họ xem xét những đề xuất này và chọn ra đề xuất tốt nhất cho công việc.

Mặt khác, chào mua công khai được thực hiện bởi một công ty đại chúng hoặc bên thứ ba để mua cổ phiếu từ các cổ đông của công ty khác. Bên dự thầu là bên thực hiện chào mua.

Điểm mấu chốt

Đấu thầu là một thuật ngữ thường được sử dụng trong kinh doanh, tài chính và đầu tư và có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong môi trường kinh doanh, đấu thầu đề cập đến quá trình chính phủ mời các nhà cung cấp đấu thầu để giành quyền làm việc trong các dự án của chính phủ hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

Khi mua chứng khoán chính phủ – chẳng hạn như tín phiếu, trái phiếu và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ – đấu thầu có một ý nghĩa khác. Nó đề cập đến quá trình đấu thầu trong đó các nhà đầu tư mua các chứng khoán này. Trong mua lại cổ phiếu, chào mua đề cập đến việc một công ty chào mời mua lại cổ phiếu của mình từ các cổ đông. Các cách sử dụng khác của thuật ngữ này bao gồm đấu thầu ngắn hạn và đấu thầu phòng ngừa rủi ro.