Quỹ chìm là gì?

Quỹ chìm là quỹ chứa tiền được dành riêng hoặc tiết kiệm để trả nợ hoặc trái phiếu. Một công ty phát hành nợ sẽ cần phải trả khoản nợ đó trong tương lai và quỹ hoàn trả giúp giảm bớt khó khăn khi phải chi một khoản doanh thu lớn. Quỹ chìm được thành lập để công ty có thể đóng góp vào quỹ trong những năm trước khi trái phiếu đáo hạn.

Bài học chính

  • Quỹ chìm là một tài khoản chứa tiền được dành riêng để trả nợ hoặc trái phiếu.
  • Quỹ chìm có thể giúp trả hết nợ khi đáo hạn hoặc hỗ trợ mua lại trái phiếu trên thị trường mở.
  • Trái phiếu có thể thu hồi được với quỹ chìm có thể bị thu hồi sớm và loại bỏ các khoản thanh toán lãi trong tương lai của nhà đầu tư.
  • Trả hết nợ sớm thông qua quỹ chìm giúp tiết kiệm chi phí lãi vay cho công ty và giúp công ty không gặp khó khăn về tài chính trong tương lai.
Quỹ chìmSinking Fund

Investopedia / Joules Garcia

Hiểu về quỹ chìm

Quỹ chìm giúp các công ty có nợ thả nổi dưới dạng trái phiếu dần dần tiết kiệm tiền và tránh phải thanh toán một lần lớn khi đáo hạn. Một số trái phiếu được phát hành kèm theo đặc điểm quỹ chìm.

Bản cáo bạch của loại trái phiếu này sẽ xác định ngày mà tổ chức phát hành có quyền lựa chọn mua lại trái phiếu sớm bằng cách sử dụng quỹ hoàn trả. Mặc dù quỹ chìm giúp các công ty đảm bảo họ có đủ tiền để trả nợ nhưng trong một số trường hợp, họ cũng có thể sử dụng quỹ để mua lại cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu đang lưu hành.

Lợi ích của quỹ chìm

Rủi ro vỡ nợ thấp hơn

Quỹ chìm bổ sung thêm yếu tố an toàn cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư. Vì sẽ có quỹ dành riêng để thanh toán trái phiếu khi đáo hạn nên ít có khả năng vỡ nợ đối với số tiền nợ khi đáo hạn.

Nói cách khác, số tiền nợ khi đáo hạn sẽ ít hơn đáng kể nếu quỹ hoàn trả được thành lập. Kết quả là quỹ chìm giúp nhà đầu tư có được sự bảo vệ nhất định trong trường hợp công ty phá sản hoặc vỡ nợ. Quỹ chìm cũng giúp công ty xoa dịu mối lo ngại về rủi ro vỡ nợ và kết quả là thu hút nhiều nhà đầu tư hơn để phát hành trái phiếu.

Cải thiện uy tín tín dụng

Vì quỹ chìm bổ sung thêm yếu tố an ninh và giảm rủi ro vỡ nợ nên lãi suất trái phiếu thường thấp hơn. Kết quả là, công ty thường được coi là có uy tín về tín dụng, điều này có thể dẫn đến xếp hạng tín dụng tích cực cho khoản nợ của công ty. Xếp hạng tín dụng tốt làm tăng nhu cầu về trái phiếu của công ty từ các nhà đầu tư, điều này đặc biệt hữu ích nếu công ty cần phát hành thêm nợ hoặc trái phiếu trong tương lai.

Cải thiện dòng tiền và lợi nhuận

Chi phí trả nợ thấp hơn do lãi suất thấp hơn có thể cải thiện dòng tiền và lợi nhuận trong những năm qua. Nếu công ty hoạt động tốt, các nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào trái phiếu của họ hơn, dẫn đến nhu cầu tăng lên và khả năng công ty có thể huy động thêm vốn nếu cần.

Trái phiếu có thể gọi

Nếu trái phiếu phát hành có thể thu hồi được, điều đó có nghĩa là công ty có thể thu hồi hoặc thanh toán sớm một phần trái phiếu bằng cách sử dụng quỹ chìm khi điều đó có ý nghĩa về mặt tài chính. Trái phiếu được gắn với quyền chọn mua cho phép nhà phát hành có quyền “gọi” hoặc mua lại trái phiếu.

Bản cáo bạch phát hành trái phiếu có thể cung cấp thông tin chi tiết về tính năng có thể thu hồi bao gồm thời điểm trái phiếu có thể được thu hồi, mức giá cụ thể cũng như số lượng trái phiếu có thể thu hồi được. Thông thường, chỉ một phần trái phiếu được phát hành là có thể thu hồi được và trái phiếu có thể thu hồi được chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng số sê-ri của chúng.

Một khoản có thể gọi được thường được gọi với số tiền cao hơn mệnh giá một chút và những khoản được gọi trước đó có giá trị cuộc gọi cao hơn. Ví dụ: một trái phiếu có thể thu hồi được ở mức giá 102 trả cho nhà đầu tư 1.020 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tuy nhiên các quy định có thể quy định rằng giá sẽ giảm xuống 101 sau một năm.

Nếu lãi suất giảm sau khi phát hành trái phiếu, công ty có thể phát hành khoản nợ mới với lãi suất thấp hơn trái phiếu có thể thu hồi. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thứ hai để thanh toán trái phiếu có thể thu hồi bằng cách thực hiện tính năng thu hồi. Kết quả là, công ty đã tái cấp vốn cho khoản nợ của mình bằng cách thanh toán các trái phiếu có thể thu hồi có lãi suất cao hơn bằng khoản nợ mới phát hành với lãi suất thấp hơn.

Ngoài ra, nếu lãi suất giảm dẫn đến giá trái phiếu cao hơn, mệnh giá trái phiếu sẽ thấp hơn giá thị trường hiện tại. Trong trường hợp này, trái phiếu có thể được thu hồi bởi công ty mua lại trái phiếu từ nhà đầu tư theo mệnh giá. Các nhà đầu tư sẽ mất một số khoản thanh toán lãi, dẫn đến thu nhập dài hạn ít hơn.

Các loại quỹ chìm khác

Quỹ chìm có thể được sử dụng để mua lại cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi thường trả cổ tức hấp dẫn hơn cổ phiếu phổ thông. Một công ty có thể dành tiền gửi bằng tiền mặt để sử dụng làm quỹ hoàn trả để rút cổ phiếu ưu đãi. Trong một số trường hợp, cổ phiếu có thể có quyền chọn mua kèm theo, nghĩa là công ty có quyền mua lại cổ phiếu ở mức giá định trước.

Kế toán kinh doanh của quỹ chìm

Quỹ chìm thường được liệt kê dưới dạng tài sản dài hạn – hoặc tài sản dài hạn – trên bảng cân đối kế toán của công ty và thường được đưa vào danh sách đầu tư dài hạn hoặc các khoản đầu tư khác.

Các công ty thâm dụng vốn thường phát hành trái phiếu dài hạn để tài trợ cho việc mua nhà máy và thiết bị mới. Các công ty dầu khí thâm dụng vốn vì họ cần một lượng vốn hoặc tiền đáng kể để tài trợ cho các hoạt động dài hạn như giàn khoan dầu và thiết bị khoan.

Ví dụ về quỹ chìm

Ví dụ: giả sử ExxonMobil Corp. (XOM) đã phát hành 20 tỷ USD nợ dài hạn dưới dạng trái phiếu. Các khoản thanh toán lãi phải được trả nửa năm một lần cho các trái chủ. Công ty đã thành lập một quỹ chìm, trong đó mỗi năm phải trả 4 tỷ USD cho quỹ để trả nợ. Đến năm thứ ba, ExxonMobil đã trả hết 12 tỷ USD trong số 20 tỷ USD nợ dài hạn.

Công ty có thể chọn không thành lập quỹ hoàn trả nhưng sẽ phải trả 20 tỷ USD từ lợi nhuận, tiền mặt hoặc lợi nhuận giữ lại trong năm thứ 5 để trả nợ. Công ty cũng sẽ phải trả 5 năm tiền lãi cho toàn bộ khoản nợ. Nếu điều kiện kinh tế xấu đi hoặc giá dầu sụt giảm, Exxon có thể bị thiếu tiền mặt do doanh thu thấp hơn và không có khả năng trả nợ.

Trả nợ sớm thông qua quỹ chìm giúp tiết kiệm chi phí lãi vay cho công ty và giúp công ty không gặp khó khăn về tài chính trong dài hạn nếu điều kiện kinh tế hoặc tài chính xấu đi.

Ngoài ra, quỹ chìm cho phép ExxonMobil có quyền lựa chọn vay thêm tiền nếu cần. Trong ví dụ của chúng tôi ở trên, giả sử vào năm thứ ba, công ty cần phát hành một trái phiếu khác để có thêm vốn. Vì chỉ còn lại 8 tỷ USD trong số 20 tỷ USD nợ ban đầu nên công ty có thể vay thêm vốn vì công ty đã có thành tích trả hết nợ sớm sớm.

Quỹ chìm có phải là tài sản lưu động không?

Quỹ chìm không phải là tài sản lưu động. Nó được liệt kê như một tài sản trên bảng cân đối kế toán nhưng nó không được sử dụng làm nguồn vốn lưu động nên không thể được coi là tài sản hiện tại. Tài sản hiện tại là bất kỳ tài sản nào có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Sự khác biệt giữa Quỹ chìm và Quỹ khẩn cấp là gì?

Quỹ chìm được sử dụng cho một mục đích rất cụ thể: trả nợ hoặc trái phiếu. Quỹ khẩn cấp là quỹ dự trữ chung có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Mặc dù quỹ khẩn cấp được sử dụng cho một mục đích cụ thể, trong trường hợp khẩn cấp, nhưng nó có chức năng khác với quỹ chìm.

Nhược điểm của quỹ chìm là gì?

Nhược điểm của quỹ chìm là nó hạn chế khả năng có sẵn tiền mặt cho doanh nghiệp. Lượng tiền mặt hạn chế này làm giảm khả năng đầu tư và do đó kiếm được lợi nhuận. Có thể lập luận rằng đây không hẳn là bất lợi vì tiền trong quỹ chìm được dùng để trả các khoản nợ đã huy động nhằm phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, nên quỹ chìm chỉ là một biện pháp để quản lý tài chính một cách thận trọng.

Điểm mấu chốt

Quỹ chìm là một phương pháp để các tập đoàn trả hết nợ. Dành tiền để trả nợ là một quyết định tài chính thận trọng để các công ty quản lý nghĩa vụ của mình khi nợ đến hạn. Các công ty không làm như vậy có thể gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để thanh toán các nghĩa vụ nợ tồn đọng của mình.