Đường trung bình động (MA) là gì?

Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do tính đường trung bình động của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của những biến động ngắn hạn, ngẫu nhiên lên giá cổ phiếu trong một khung thời gian xác định sẽ được giảm thiểu. Đường trung bình động đơn giản (SMA) sử dụng mức trung bình số học đơn giản của giá trong một khoảng thời gian, trong khi đường trung bình động hàm mũ (EMA) đặt trọng số lớn hơn vào các mức giá gần đây hơn so với các mức giá cũ trong khoảng thời gian đó.

Bài học chính

  • Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
  • Đường trung bình động giúp san bằng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định bằng cách tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
  • Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp giá nhất định trong một số ngày cụ thể trong quá khứ.
  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là đường trung bình có trọng số mang lại tầm quan trọng lớn hơn cho giá cổ phiếu trong những ngày gần đây, khiến nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
Đường trung bình độngĐường trung bình động

Investopedia / Yurle Villegas

Hiểu đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động được tính toán để xác định hướng xu hướng của cổ phiếu hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Đây là một chỉ báo theo xu hướng hoặc tụt hậu vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Khoảng thời gian của đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Các số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày được các nhà đầu tư và nhà giao dịch theo dõi rộng rãi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Các đường trung bình động ngắn hạn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi các đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.

Mặc dù không thể dự đoán diễn biến trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể nhưng việc sử dụng phân tích và nghiên cứu kỹ thuật có thể giúp đưa ra những dự đoán tốt hơn. Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy chứng khoán đó đang trong xu hướng giảm.

Tương tự, động lượng đi lên được xác nhận bằng sự giao nhau trong xu hướng tăng, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, đà giảm được xác nhận bằng sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy giá trị trung bình số học của một tập hợp các giá trị nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Một tập hợp các số hoặc giá cổ phiếu được cộng lại với nhau rồi chia cho số giá trong tập hợp đó. Công thức tính đường trung bình động đơn giản của chứng khoán như sau:

S M MỘT = MỘT 1 + MỘT 2 + + MỘT N N Ở đâu: MỘT = Trung bình trong kỳ N N = Số khoảng thời gian begin{aligned} &SMA = frac{ A_1 + A_2 + dotso + A_n }{ n } &textbf{where:} &A = text{Trung bình trong kỳ } n &n = text{ Số khoảng thời gian} end{aligned}SMMỘT=NMỘT 1 + MỘT 2 + + MỘT nỞ đâu:MỘT = Trung bình trong kỳ nN = Số khoảng thời gian

Biểu đồ giá cổ phiếu trong 50 ngày sử dụng đường trung bình động đơn giản có thể trông như sau:

Hình ảnhHình ảnh
Biểu đồ đường trung bình động đơn giản 50 ngày.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho các mức giá gần đây nhằm cố gắng làm cho chúng phản ứng nhanh hơn với thông tin mới. Để tính EMA, đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể sẽ được tính trước tiên.

Sau đó, tính hệ số nhân để tính trọng số cho EMA, được gọi là “hệ số làm mịn”, thường tuân theo công thức: [2/(khoảng thời gian đã chọn + 1)].

Đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952. Hệ số làm mịn được kết hợp với EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây, trong khi SMA chỉ định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

E M MỘT t = [ V. t × ( S 1 + d ) ] + E M MỘT y × [ 1 − ( S 1 + d ) ]
Ở đâu:
E M MỘT t = EMA hôm nay
V. t = Giá trị hôm nay
E M MỘT y = EMA ngày hôm qua
S = Làm mịn
d = Số ngày

begin{aligned} &EMA_t = left [ V_t times left ( frac{ s }{ 1 + d } right ) right ] + EMA_y times left [ 1 – left ( frac { s }{ 1 + d} right ) right ] &textbf{where:} &EMA_t = text{EMA hôm nay} &V_t = text{Giá trị hôm nay} &EMA_y = text{EMA hôm qua} &s = text{Làm mịn} &d = text{Số ngày} end{căn chỉnh}

EMMỘT t=[ V t × ( 1 + d s ) ]+EMMỘT y×[ 1 ( 1 + d s ) ]Ở đâu:EM A t = EMA hôm nayV. t = Giá trị hôm nayEM A y = EMA ngày hôm quaS = Làm mịnd = Số ngày

Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Việc tính toán EMA tập trung nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Vì lý do này, EMA được coi là phép tính trung bình có trọng số.

Trong hình bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là 15, nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với SMA. Đường EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng so với SMA và nó giảm nhanh hơn SMA khi giá giảm. Khả năng phản ứng nhanh trước những thay đổi về giá này là lý do chính khiến một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Ví dụ về đường trung bình động

Đường trung bình động được tính khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng ta xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) của chứng khoán với giá đóng cửa trong 15 ngày như sau:

  • Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
  • Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
  • Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28

Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, cộng giá vào ngày thứ 11 và lấy mức trung bình.

Ví dụ về chỉ báo trung bình động

Chỉ báo kỹ thuật Dải Bollinger Band® có các dải thường đặt hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản. Nói chung, việc di chuyển về phía dải trên cho thấy tài sản đang trở nên quá mua, trong khi việc di chuyển gần đến dải dưới cho thấy tài sản đang trở nên quá bán. Vì độ lệch chuẩn được sử dụng làm thước đo thống kê về độ biến động nên chỉ báo này tự điều chỉnh theo điều kiện thị trường.

Đường trung bình động cho biết điều gì?

Đường trung bình động là một thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu theo thời gian. Trong tài chính, đường trung bình động thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để theo dõi xu hướng giá của các chứng khoán cụ thể. Xu hướng đi lên của đường trung bình động có thể biểu thị sự tăng giá hoặc động lượng của chứng khoán, trong khi xu hướng đi xuống sẽ được coi là dấu hiệu của sự suy giảm.

Đường trung bình động được sử dụng để làm gì?

Đường trung bình động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh đầu tư nhằm tìm hiểu và thu lợi nhuận từ các mô hình biến động giá của chứng khoán và chỉ số. Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng đường trung bình động để phát hiện xem liệu có sự thay đổi về động lượng đối với chứng khoán hay không, chẳng hạn như liệu có sự giảm giá đột ngột của chứng khoán hay không. Những lúc khác, họ sẽ sử dụng đường trung bình động để xác nhận những nghi ngờ của mình rằng một sự thay đổi có thể đang diễn ra.

Một số ví dụ về đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho những ngày giao dịch gần đây. Loại đường trung bình động này có thể hữu ích hơn đối với những nhà giao dịch ngắn hạn mà dữ liệu lịch sử dài hạn có thể ít liên quan hơn. Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy trung bình một loạt các mức giá trong khi tính trọng số bằng nhau cho từng mức giá liên quan.

MACD là gì?

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động, được tính bằng cách trừ trung bình động hàm mũ 26 ngày khỏi đường trung bình động hàm mũ 12 ngày. Chỉ báo MACD cũng sử dụng một đường tín hiệu giúp xác định các điểm giao nhau và bản thân đường này là đường trung bình động hàm mũ 9 ngày của đường MACD được vẽ trên cùng một biểu đồ. Đường tín hiệu được sử dụng để giúp xác định những thay đổi trong xu hướng về giá của chứng khoán và để xác nhận sức mạnh của xu hướng.

Khi chỉ báo MACD dương, đường trung bình ngắn hạn nằm phía trên đường trung bình dài hạn và là dấu hiệu của đà tăng. Khi đường trung bình ngắn hạn nằm dưới đường trung bình dài hạn, đó là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống.

Chữ thập vàng là gì?

Chữ thập vàng là mô hình biểu đồ trong đó đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Chữ thập vàng là mô hình đột phá tăng giá được hình thành từ sự giao nhau giữa đường trung bình động ngắn hạn của chứng khoán như đường trung bình động 15 ngày, vượt qua mức trung bình động dài hạn của nó, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày. Khi các chỉ báo dài hạn có trọng lượng hơn, đường chéo vàng cho thấy sắp có một thị trường tăng giá và được củng cố bởi khối lượng giao dịch cao.

Điểm mấu chốt

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, dùng để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Đường trung bình động tăng cho thấy chứng khoán đang có xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy chứng khoán đang có xu hướng giảm. Đường trung bình động hàm mũ thường được ưa chuộng hơn đường trung bình động đơn giản vì nó mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho giá gần đây và cho thấy phản ứng rõ ràng hơn trước thông tin và xu hướng mới.