Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là những đường dễ nhận biết mà nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để kết nối một loạt giá với nhau hoặc hiển thị một số dữ liệu phù hợp nhất. Đường kết quả sau đó được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng hay về hướng mà giá trị đầu tư có thể di chuyển.

Đường xu hướng là một đường được vẽ trên các mức cao nhất hoặc dưới các mức thấp nhất để thể hiện xu hướng hiện hành của giá. Đường xu hướng là sự thể hiện trực quan của mức hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào. Chúng cho thấy hướng và tốc độ của giá, đồng thời mô tả các mô hình trong thời kỳ giá giảm.

Bài học chính

  • Đường xu hướng cho biết mức độ phù hợp nhất của một số dữ liệu bằng cách sử dụng một đường hoặc đường cong.
  • Một đường xu hướng duy nhất có thể được áp dụng cho biểu đồ để đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng.
  • Đường xu hướng có thể được áp dụng cho mức cao và mức thấp để tạo kênh.
  • Khoảng thời gian được phân tích và các điểm chính xác được sử dụng để tạo đường xu hướng sẽ khác nhau tùy theo nhà giao dịch.
Đường xu hướngĐường xu hướng

Investopedia / Hilary Allison

Đường xu hướng cho bạn biết điều gì?

Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng. Thay vì xem xét hiệu quả kinh doanh trong quá khứ hoặc các nguyên tắc cơ bản khác, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm xu hướng hành động giá. Đường xu hướng giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định hướng hiện tại của giá thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng là bạn của bạn và việc xác định xu hướng này là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện giao dịch tốt.

Để tạo đường xu hướng, nhà phân tích phải có ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá. Một số nhà phân tích thích sử dụng các khung thời gian khác nhau như một phút hoặc năm phút. Những người khác nhìn vào biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần. Một số nhà phân tích dành toàn bộ thời gian sang một bên, chọn xem xu hướng dựa trên khoảng thời gian đánh dấu thay vì khoảng thời gian. Điều làm cho đường xu hướng trở nên phổ biến trong cách sử dụng và sự hấp dẫn là chúng có thể được sử dụng để giúp xác định xu hướng bất kể khoảng thời gian, khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng.

Nếu công ty A đang giao dịch ở mức 35 đô la và chuyển sang 40 đô la trong hai ngày và 45 đô la trong ba ngày, thì nhà phân tích có ba điểm để vẽ trên biểu đồ, bắt đầu từ 35 đô la, sau đó chuyển sang 40 đô la, rồi chuyển sang 45 đô la. Nếu nhà phân tích vẽ một đường thẳng giữa cả ba điểm giá thì chúng có xu hướng tăng. Đường xu hướng được vẽ có độ dốc dương và do đó báo hiệu cho nhà phân tích mua theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, nếu giá của công ty A tăng từ 35 USD lên 25 USD thì đường xu hướng có độ dốc âm và nhà phân tích nên bán theo hướng của xu hướng.

Ví dụ sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng tương đối dễ sử dụng. Nhà giao dịch chỉ cần lập biểu đồ dữ liệu giá một cách bình thường, sử dụng giá mở, giá đóng, giá cao và giá thấp. Dưới đây là dữ liệu về Russell 2000 trong biểu đồ nến với đường xu hướng được áp dụng cho mức thấp nhất trong ba phiên trong khoảng thời gian hai tháng.

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Đường xu hướng cho thấy xu hướng tăng của Russell 2000 và có thể được coi là hỗ trợ khi vào một vị thế. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể chọn vào vị thế mua gần đường xu hướng và sau đó mở rộng vị thế đó trong tương lai. Nếu hành động giá vi phạm đường xu hướng ở phía giảm, nhà giao dịch có thể sử dụng hành động đó làm tín hiệu để đóng vị thế. Điều này cho phép người giao dịch thoát lệnh khi xu hướng mà họ đang theo dõi bắt đầu suy yếu.

Tất nhiên, các đường xu hướng là sản phẩm của một khoảng thời gian. Trong ví dụ trên, nhà giao dịch không cần phải vẽ lại đường xu hướng thường xuyên. Tuy nhiên, trên thang thời gian tính bằng phút, các đường xu hướng và giao dịch có thể cần được điều chỉnh lại thường xuyên.

Sự khác biệt giữa đường xu hướng và kênh

Có thể áp dụng nhiều đường xu hướng cho một biểu đồ. Các nhà giao dịch thường sử dụng đường xu hướng nối các mức cao trong một khoảng thời gian cũng như đường xu hướng khác để kết nối các mức thấp nhằm tạo kênh. Một kênh bổ sung hình ảnh trực quan về cả mức hỗ trợ và kháng cự trong khoảng thời gian được phân tích. Tương tự như một đường xu hướng đơn lẻ, các nhà giao dịch đang tìm kiếm một đột biến hoặc đột phá để đưa hành động giá ra khỏi kênh. Họ có thể sử dụng vi phạm đó làm điểm thoát hoặc điểm vào tùy thuộc vào cách họ thiết lập giao dịch của mình.

Hạn chế của đường xu hướng

Đường xu hướng có những hạn chế được chia sẻ bởi tất cả các công cụ biểu đồ ở chỗ chúng phải được điều chỉnh lại khi có nhiều dữ liệu giá hơn. Đường xu hướng đôi khi sẽ tồn tại trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng hành động giá sẽ lệch đến mức cần phải cập nhật. Hơn nữa, các nhà giao dịch thường chọn các điểm dữ liệu khác nhau để kết nối. Ví dụ: một số nhà giao dịch sẽ sử dụng mức giá thấp nhất, trong khi những người khác chỉ có thể sử dụng giá đóng cửa thấp nhất trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, các đường xu hướng được áp dụng trên các khung thời gian nhỏ hơn có thể nhạy cảm với khối lượng. Đường xu hướng được hình thành với khối lượng thấp có thể dễ dàng bị phá vỡ khi khối lượng tăng lên trong suốt phiên.

Đường xu hướng chứng khoán được sử dụng để làm gì?

Đường xu hướng được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để dự đoán hướng đi của một cổ phiếu hoặc chứng khoán tài chính khác. Được trang bị ý thức rõ ràng hơn về hướng đi tiềm năng, các nhà phân tích sau đó có thể đưa ra quyết định tốt hơn về giao dịch chứng khoán.

Ai sử dụng đường xu hướng?

Đường xu hướng thường được liên kết với các nhà phân tích tài chính kỹ thuật. Tuy nhiên, đường xu hướng có thể được sử dụng bởi bất kỳ nhà đầu tư nào muốn hiểu rõ hơn về hướng đi của cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc khoản đầu tư khác.

Các loại đường xu hướng khác nhau là gì?

Có một số loại đường xu hướng khác nhau. Phổ biến nhất được đặc trưng là tuyến tính, logarit, đa thức, lũy thừa, hàm mũ và trung bình động.