Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt tầm quan trọng và tầm quan trọng lớn hơn đối với các điểm dữ liệu gần đây nhất. Đường trung bình động hàm mũ còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong kỳ.

Bài học chính

  • EMA là đường trung bình động đặt tầm quan trọng và ý nghĩa lớn hơn lên các điểm dữ liệu gần đây nhất.
  • Giống như tất cả các đường trung bình động, chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên sự giao nhau và phân kỳ so với mức trung bình lịch sử.
  • Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều độ dài EMA khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động 10 ngày, 50 ngày và 200 ngày.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhânTrung bình di chuyển theo cấp số nhân

Investopedia / Daniel Fishel

Công thức tính trung bình động hàm mũ (EMA)

 E M MỘT Hôm nay = ( Giá trị Hôm nay ( Làm mịn 1 + Ngày ) ) Ở đâu:begin{aligned} &begin{aligned} EMA_{text{Today}}=&left(text{Value__{text{Today}}astleft(frac{text{Smoothing} }{1+text{Ngày}}right)right) &+EMA_{text{Hôm qua}}astleft(1-left(frac{text{Smoothing}}{1+ text{Ngày}}right)right)end{aligned} &textbf{where:} &EMA=text{Trung bình di chuyển theo cấp số nhân} end{aligned}E M A hôm nay =( Giá trị hôm nay ( 1 + ngày Làm mịn ) )Ở đâu:

Mặc dù có nhiều lựa chọn khả thi cho hệ số làm mịn, nhưng lựa chọn phổ biến nhất là:

  • Làm mịn = 2

Điều đó làm cho quan sát gần đây nhất có trọng lượng hơn. Nếu hệ số làm mịn tăng lên thì những quan sát gần đây hơn sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến đường EMA.

Tính EMA

Việc tính EMA yêu cầu nhiều quan sát hơn SMA. Giả sử bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lượng quan sát cho EMA. Sau đó, bạn phải đợi đến ngày thứ 20 để nhận được SMA. Vào ngày thứ 21, bạn có thể sử dụng SMA của ngày hôm trước làm EMA đầu tiên cho ngày hôm qua.

TradingView.

Việc tính toán SMA rất đơn giản. Nó chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian chia cho số lượng quan sát trong khoảng thời gian đó. Ví dụ: SMA 20 ngày chỉ là tổng giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch vừa qua, chia cho 20.

Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân để làm mịn (trọng số) EMA, thường tuân theo công thức: [2 ÷ (số quan sát + 1)]. Đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2/(20+1)]= 0,0952.

Cuối cùng, công thức sau được sử dụng để tính EMA hiện tại:

  • EMA = Giá đóng cửa x hệ số nhân + EMA (ngày hôm trước) x (1 hệ số)

EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Trọng số dành cho giá gần đây nhất đối với EMA thời gian ngắn sẽ lớn hơn so với EMA thời gian dài. Ví dụ: hệ số nhân 18,18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho EMA 10 kỳ, trong khi trọng số chỉ là 9,52% cho EMA 20 kỳ.

Ngoài ra còn có các biến thể nhỏ của EMA được tạo ra bằng cách sử dụng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

EMA cho bạn biết điều gì?

Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 và 26 ngày thường là các đường trung bình ngắn hạn được trích dẫn và phân tích nhiều nhất. Đường 12 và 26 ngày được sử dụng để tạo các chỉ báo như đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) và chỉ báo dao động giá phần trăm (PPO). Nhìn chung, các đường EMA 50 và 200 ngày được sử dụng làm chỉ báo cho xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, đó là tín hiệu kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều đã xảy ra.

Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật nhận thấy đường trung bình động rất hữu ích và sâu sắc khi áp dụng đúng cách. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng những tín hiệu này có thể gây ra sự tàn phá khi sử dụng không đúng cách hoặc bị hiểu sai. Tất cả các đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật đều là các chỉ báo trễ.

Do đó, kết luận rút ra từ việc áp dụng đường trung bình động cho một biểu đồ thị trường cụ thể sẽ là để xác nhận sự biến động của thị trường hoặc chỉ ra sức mạnh của nó. Thời điểm tối ưu để tham gia thị trường thường trôi qua trước khi đường trung bình động cho thấy xu hướng đã thay đổi.

EMA có tác dụng giảm bớt tác động tiêu cực của độ trễ ở một mức độ nào đó. Bởi vì phép tính EMA chú trọng nhiều hơn đến dữ liệu mới nhất nên nó “ôm” hành động giá chặt hơn một chút và phản ứng nhanh hơn. Điều này là mong muốn khi EMA được sử dụng để lấy tín hiệu vào giao dịch.

Giống như tất cả các chỉ báo trung bình động, EMA phù hợp hơn nhiều với các thị trường có xu hướng. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh và bền vững thì đường chỉ báo EMA cũng sẽ thể hiện xu hướng tăng và ngược lại đối với xu hướng giảm. Một nhà giao dịch thận trọng sẽ chú ý đến cả hướng của đường EMA và mối quan hệ của tốc độ thay đổi từ thanh này sang thanh tiếp theo. Ví dụ: giả sử hành động giá của một xu hướng tăng mạnh bắt đầu đi ngang và đảo ngược. Từ quan điểm chi phí cơ hội, có lẽ đã đến lúc chuyển sang một khoản đầu tư lạc quan hơn.

Ví dụ về cách sử dụng EMA

EMA thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận những biến động quan trọng của thị trường và đánh giá tính hợp lệ của chúng. Đối với các nhà giao dịch giao dịch trong ngày và thị trường biến động nhanh, EMA phù hợp hơn. Khá thường xuyên, các nhà giao dịch sử dụng EMA để xác định xu hướng giao dịch. Nếu đường EMA trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh thì chiến lược của nhà giao dịch trong ngày có thể là chỉ giao dịch theo chiều mua.

Sự khác biệt giữa EMA và SMA

Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là độ nhạy mà mỗi đường này thể hiện đối với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.

Cụ thể hơn, EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Hai đường trung bình này tương tự nhau vì chúng được giải thích theo cùng một cách và đều được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng phổ biến để làm dịu biến động giá.

Vì EMA đặt trọng số lên dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ nên chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA. Điều đó làm cho kết quả từ EMA kịp thời hơn và giải thích lý do tại sao chúng được nhiều nhà giao dịch ưa thích.

Hạn chế của EMA

Không rõ có nên chú trọng hơn vào những ngày gần đây nhất trong khoảng thời gian hay không. Nhiều nhà giao dịch tin rằng dữ liệu mới phản ánh tốt hơn xu hướng hiện tại của chứng khoán. Đồng thời, những người khác cảm thấy rằng việc đánh giá quá cao những ngày gần đây sẽ tạo ra sự thiên vị dẫn đến nhiều cảnh báo sai hơn.

Tương tự, EMA dựa hoàn toàn vào dữ liệu lịch sử. Nhiều nhà kinh tế tin rằng thị trường hiệu quả, có nghĩa là giá thị trường hiện tại đã phản ánh tất cả thông tin sẵn có. Nếu thị trường thực sự hiệu quả, việc sử dụng dữ liệu lịch sử sẽ không cho chúng ta biết gì về hướng đi trong tương lai của giá tài sản.

Đường trung bình động hàm mũ tốt là gì?

Các đường EMA dài hơn (tức là 50 và 200 ngày) có xu hướng được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng nhiều hơn, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn có xu hướng sử dụng các đường EMA 8 và 20 ngày.

Đường trung bình động hàm mũ có tốt hơn đường trung bình động đơn giản không?

EMA tập trung nhiều hơn vào các biến động giá gần đây, có nghĩa là nó có xu hướng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá so với SMA.

Làm thế nào để bạn đọc đường trung bình động hàm mũ?

Các nhà đầu tư có xu hướng giải thích đường EMA tăng là mức hỗ trợ cho hành động giá và đường EMA giảm là mức kháng cự. Với cách giải thích đó, các nhà đầu tư tìm cách mua khi giá gần đường EMA tăng và bán khi giá gần đường EMA giảm.