Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) là gì?

Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD hoặc MAC-D) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) của giá chứng khoán. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ.

Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA 9 ngày của đường MACD được gọi là đường tín hiệu, sau đó được vẽ trên đường MACD, có thể hoạt động như một công cụ kích hoạt các tín hiệu mua hoặc bán. Nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và bán—hoặc bán khống—chứng khoán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các chỉ báo MACD có thể được giải thích theo nhiều cách, nhưng các phương pháp phổ biến hơn là giao nhau, phân kỳ và tăng/giảm nhanh.

Bài học chính

  • Đường hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD hoặc MAC-D) được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Đường tín hiệu là đường EMA chín kỳ của đường MACD.
  • MACD được sử dụng tốt nhất với các khoảng thời gian hàng ngày, trong đó cài đặt truyền thống là 26/12/9 ngày là mặc định.
  • MACD kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (mua) hoặc giảm xuống dưới nó (bán).
  • MACD có thể giúp đánh giá xem một chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, cảnh báo các nhà giao dịch về sức mạnh của một động thái định hướng và cảnh báo về khả năng đảo chiều giá.
  • MACD cũng có thể cảnh báo các nhà đầu tư về sự phân kỳ tăng/giảm (ví dụ: khi mức giá cao mới không được xác nhận bởi mức cao mới của MACD và ngược lại), cho thấy khả năng xảy ra thất bại và đảo chiều.
  • Sau khi vượt qua đường tín hiệu, nên đợi ba hoặc bốn ngày để xác nhận rằng đó không phải là một động thái sai lầm.

Công thức MACD

MACD = EMA 12 kỳ EMA 26 kỳ text{MACD}=text{EMA 12 kỳ }-text{ EMA 26 kỳ} MACD = EMA 12 kỳ EMA 26 kỳ

MACD được tính bằng cách trừ EMA dài hạn (26 tiết) khỏi EMA ngắn hạn (12 tiết). EMA là một loại đường trung bình động (MA) đặt tầm quan trọng và ý nghĩa lớn hơn lên các điểm dữ liệu gần đây nhất.

Đường trung bình động hàm mũ còn được gọi là đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động có trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong kỳ.

Học từ MACD

MACD có giá trị dương (được hiển thị dưới dạng đường màu xanh lam trong biểu đồ bên dưới) bất cứ khi nào đường EMA 12 kỳ (được biểu thị bằng đường màu đỏ trên biểu đồ giá) nằm trên đường EMA 26 kỳ (đường màu xanh lam trong biểu đồ giá) và giá trị âm khi EMA 12 kỳ nằm dưới EMA 26 kỳ. Mức khoảng cách mà MACD ở trên hoặc dưới đường cơ sở của nó cho thấy khoảng cách giữa hai đường EMA đang tăng lên.

Trong biểu đồ sau, bạn có thể thấy hai đường EMA áp dụng cho biểu đồ giá tương ứng như thế nào với đường MACD (màu xanh) cắt lên trên hoặc xuống dưới đường cơ sở của nó (nét đứt màu đỏ) trong chỉ báo bên dưới biểu đồ giá.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

MACD thường được hiển thị cùng với biểu đồ (xem biểu đồ bên dưới) biểu thị khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu của nó. Nếu MACD nằm trên đường tín hiệu thì biểu đồ sẽ nằm trên đường cơ sở của MACD hoặc đường zero. Nếu MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó thì biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở của MACD. Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ của MACD để xác định khi nào đà tăng hoặc giảm ở mức cao—và có thể là các tín hiệu quá mua/quá bán.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

MACD so với sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nhằm mục đích báo hiệu liệu một thị trường được coi là quá mua hay quá bán so với mức giá gần đây. RSI là một chỉ báo dao động tính toán mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100. Chỉ số trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 30 được coi là quá bán, với cả hai đều có khả năng báo hiệu một đỉnh đang hình thành hoặc ngược lại (đáy đang hình thành). ).

Tuy nhiên, đường MACD không có mức quá mua/quá bán cụ thể như chỉ báo RSI và các chỉ báo dao động khác. Đúng hơn là chúng hoạt động trên cơ sở tương đối. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nên tập trung vào mức độ và hướng của đường MACD/tín hiệu so với các biến động giá trước đó của chứng khoán hiện tại, như minh họa bên dưới.

Phân kỳ MACDPhân kỳ MACD

MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi chỉ báo RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây. Hai chỉ báo này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

Các chỉ báo này đều đo lường động lượng trên thị trường, nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi chúng đưa ra những chỉ báo trái ngược nhau. Ví dụ: chỉ báo RSI có thể hiển thị mức trên 70 (mua quá mức) trong một khoảng thời gian dài, cho thấy thị trường đang bị mở rộng quá mức về phía bên mua so với mức giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang gia tăng đà mua. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự phân kỳ so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).

Hạn chế của MACD và xác nhận

Một trong những vấn đề chính với sự phân kỳ của đường trung bình động là nó thường có thể báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra, nhưng sau đó không có sự đảo chiều thực sự nào xảy ra – nó tạo ra kết quả dương tính giả. Vấn đề khác là sự phân kỳ không dự báo được tất cả các sự đảo chiều. Nói cách khác, nó dự đoán có quá nhiều lần đảo chiều không xảy ra và không có đủ số lần đảo chiều giá thực.

Điều này cho thấy cần phải xác nhận bằng các chỉ báo theo xu hướng, chẳng hạn như hệ thống Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) và thành phần chính của nó, Chỉ số định hướng trung bình (ADX). ADX được thiết kế để cho biết liệu một xu hướng có tồn tại hay không, với chỉ số trên 25 cho biết xu hướng đang tồn tại (theo cả hai hướng) và chỉ số dưới 20 cho thấy không có xu hướng nào tồn tại.

Các nhà đầu tư theo dõi sự giao nhau và phân kỳ của MACD nên kiểm tra kỹ ADX trước khi thực hiện giao dịch trên tín hiệu MACD. Ví dụ: trong khi MACD có thể hiển thị phân kỳ giảm, việc kiểm tra ADX có thể cho bạn biết rằng xu hướng cao hơn đang diễn ra—trong trường hợp đó bạn sẽ tránh tín hiệu giao dịch MACD giảm và chờ xem thị trường phát triển như thế nào trong thời gian tiếp theo. một vài ngày.

Mặt khác, nếu MACD đang cho thấy sự giao nhau trong xu hướng giảm và ADX nằm trong vùng không có xu hướng (<25) và có khả năng tự nó đạt đỉnh và đảo chiều, bạn có thể có lý do chính đáng để thực hiện giao dịch giảm giá.

Hơn nữa, phân kỳ dương giả thường xảy ra khi giá của một tài sản đi ngang trong một đợt hợp nhất, chẳng hạn như trong một phạm vi hoặc mô hình tam giác theo một xu hướng. Sự chậm lại trong động lượng – chuyển động đi ngang hoặc chuyển động có xu hướng chậm – của giá sẽ khiến MACD rời khỏi các điểm cực trị trước đó và hướng về các đường 0 ngay cả khi không có sự đảo chiều thực sự. Một lần nữa, hãy kiểm tra kỹ ADX để xác định xem liệu xu hướng có tồn tại hay không và cũng xem xét diễn biến giá trước khi hành động.

Ví dụ về điểm giao nhau của MACD

Như được hiển thị trên biểu đồ sau, khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm cho thấy có thể đã đến lúc phải bán. Ngược lại, khi MACD tăng lên trên đường tín hiệu, tín hiệu tăng, cho thấy giá của tài sản có thể có đà tăng. Một số nhà giao dịch chờ đợi một điểm giao nhau được xác nhận phía trên đường tín hiệu trước khi vào một vị thế để giảm nguy cơ bị giả mạo và vào một vị thế quá sớm.

Xe crossover đáng tin cậy hơn khi chúng phù hợp với xu hướng đang thịnh hành. Nếu MACD vượt qua đường tín hiệu của nó sau một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn trong một xu hướng tăng dài hạn, thì nó đủ điều kiện được coi là xác nhận tăng giá và có khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

Nếu MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó sau một đợt tăng ngắn hạn trong một xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sẽ coi đó là một xác nhận giảm giá.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

Ví dụ về sự khác biệt

Khi MACD hình thành các mức cao hoặc thấp vượt quá các mức cao và thấp tương ứng trên giá, nó được gọi là sự phân kỳ. Phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD hình thành hai mức thấp tăng tương ứng với hai mức thấp giảm trên giá. Đây là tín hiệu tăng giá hợp lệ khi xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

Một số nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự phân kỳ tăng ngay cả khi xu hướng dài hạn là tiêu cực vì chúng có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng, mặc dù kỹ thuật này kém tin cậy hơn.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

Khi MACD hình thành một chuỗi gồm hai đỉnh giảm tương ứng với hai đỉnh tăng của giá, một phân kỳ giảm đã được hình thành. Sự phân kỳ giảm giá xuất hiện trong một xu hướng giảm giá dài hạn được coi là sự xác nhận rằng xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.

Một số nhà giao dịch sẽ theo dõi sự phân kỳ giảm giá trong xu hướng tăng dài hạn vì chúng có thể báo hiệu sự yếu kém trong xu hướng. Tuy nhiên, nó không đáng tin cậy bằng phân kỳ giảm trong xu hướng giảm.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

Ví dụ về tăng hoặc giảm nhanh chóng

Khi MACD tăng hoặc giảm nhanh (đường trung bình động ngắn hạn tách ra khỏi đường trung bình động dài hạn), đó là tín hiệu cho thấy chứng khoán đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán và sẽ sớm trở lại mức bình thường. Các nhà giao dịch thường sẽ kết hợp phân tích này với chỉ báo RSI hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để xác minh tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2022

Không có gì lạ khi các nhà đầu tư sử dụng biểu đồ của MACD giống như cách họ sử dụng chính chỉ báo MACD. Sự giao nhau dương hoặc âm, sự phân kỳ và sự tăng hoặc giảm nhanh chóng cũng có thể được xác định trên biểu đồ. Cần có một số kinh nghiệm trước khi quyết định cái nào là tốt nhất trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, bởi vì có sự khác biệt về thời gian giữa các tín hiệu trên chỉ báo MACD và biểu đồ của nó.

Các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) như thế nào?

Các nhà giao dịch sử dụng MACD để xác định những thay đổi về hướng hoặc cường độ xu hướng giá cổ phiếu. MACD thoạt nhìn có vẻ phức tạp vì nó dựa trên các khái niệm thống kê bổ sung như đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nhưng về cơ bản, MACD giúp các nhà giao dịch phát hiện khi động lượng gần đây của giá cổ phiếu có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng cơ bản của nó. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên vào, thêm vào hoặc thoát khỏi một vị thế.

MACD là chỉ báo dẫn đầu hay chỉ báo trễ?

MACD là một chỉ báo trễ. Xét cho cùng, tất cả dữ liệu được sử dụng trong MACD đều dựa trên biến động giá lịch sử của cổ phiếu. Bởi vì nó dựa trên dữ liệu lịch sử nên nó nhất thiết phải trễ giá. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch sử dụng biểu đồ MACD để dự đoán khi nào một sự thay đổi trong xu hướng sẽ xảy ra. Đối với những nhà giao dịch này, khía cạnh này của MACD có thể được xem như một chỉ báo hàng đầu về những thay đổi xu hướng trong tương lai.

Phân kỳ tăng/giảm của MACD là gì?

Phân kỳ dương (hoặc tăng) của MACD là tình huống trong đó MACD không đạt mức thấp mới, mặc dù thực tế là giá cổ phiếu đã đạt mức thấp mới. Đây được coi là tín hiệu giao dịch tăng giá—do đó, có thuật ngữ “phân kỳ dương/tăng”. Nếu kịch bản ngược lại xảy ra—giá cổ phiếu đạt mức cao mới nhưng MACD không đạt được điều đó—điều này sẽ được coi là một chỉ báo giảm giá và được gọi là “phân kỳ âm/giảm”. Trong cả hai trường hợp, các thiết lập cho thấy rằng việc di chuyển lên/thấp hơn sẽ không kéo dài, do đó điều quan trọng là phải xem xét các nghiên cứu kỹ thuật khác, như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã thảo luận ở trên.

Điểm mấu chốt

MACD là một công cụ có giá trị thuộc loại đường trung bình động, được sử dụng tốt nhất với dữ liệu hàng ngày. Giống như sự giao nhau của các đường SMA 9 và 14 ngày có thể tạo ra tín hiệu giao dịch cho một số nhà giao dịch, sự giao nhau của chỉ báo MACD ở trên hoặc dưới đường tín hiệu của nó cũng có thể tạo ra tín hiệu định hướng.

MACD dựa trên các đường EMA (dữ liệu gần đây nhất có trọng số lớn hơn), điều đó có nghĩa là nó có thể phản ứng rất nhanh với những thay đổi về hướng di chuyển giá hiện tại. Nhưng sự nhanh chóng đó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Cần lưu ý sự giao nhau của các đường MACD, nhưng cần tìm kiếm sự xác nhận từ các tín hiệu kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo RSI hoặc có thể là một vài biểu đồ giá nến. Hơn nữa, vì nó là một chỉ báo có độ trễ nên nó lập luận rằng sự xác nhận trong hành động giá tiếp theo sẽ phát triển trước khi nhận được tín hiệu.