Lợi nhuận trên vốn được điều chỉnh theo rủi ro (RAROC) là gì?

Lợi tức vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAROC) là con số lợi tức đầu tư (ROI) được sửa đổi có tính đến các yếu tố rủi ro. Trong phân tích tài chính, các dự án và khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn phải được đánh giá khác nhau; Do đó, RAROC tính đến những thay đổi trong hồ sơ đầu tư bằng cách chiết khấu dòng tiền rủi ro so với dòng tiền ít rủi ro hơn.

Bài học chính

  • Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAROC) là thước đo lợi tức đầu tư được điều chỉnh theo rủi ro.
  • Nó thực hiện điều này bằng cách tính toán mọi khoản lỗ dự kiến và thu nhập do vốn tạo ra, với giả định rằng các dự án rủi ro hơn sẽ đi kèm với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn.
  • RAROC thường được sử dụng bởi các ngân hàng và các công ty thuộc lĩnh vực tài chính khác.

Công thức cho RAROC làR MỘT R ồ C = r − e − e tôi + Tôi f c c
Ở đâu:
RAROC = Lợi nhuận trên vốn được điều chỉnh theo rủi ro
r = Doanh thu
e = Chi phí
e tôi = Tổn thất dự kiến bằng tổn thất trung bình
e tôi = dự kiến trong một khoảng thời gian xác định
Tôi f c = Thu nhập từ vốn tương đương
Tôi f c = (chi phí vốn) × (lãi suất phi rủi ro)

begin{aligned}&RAROC=frac{re-el+ifc}{c}&textbf{where:}&text{RAROC}=text{Lợi nhuận trên vốn được điều chỉnh theo rủi ro}&r =text{Doanh thu}&e=text{Chi phí}&el=text{Tổn thất dự kiến bằng tổn thất trung bình}&phantom{el=}text{dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định} &ifc=text{Thu nhập từ vốn bằng}&phantom{ifc=}text{(chi phí vốn)}times{text{(lãi suất phi rủi ro)}}&c=text {Vốn}end{căn chỉnh}

R A R O C = c r e e l + i f cỞ đâu:RAROC = Lợi tức vốn điều chỉnh theo rủi ror = Doanh thue = Chi phíe l = Tổn thất dự kiến bằng tổn thất trung bìnhe l = dự kiến trong một khoảng thời gian xác địnhi f c = Thu nhập từ vốn bằngi f c = (chi phí vốn) × (lãi suất phi rủi ro)

Hiểu lợi tức vốn được điều chỉnh theo rủi ro

Lợi nhuận trên vốn được điều chỉnh theo rủi ro là một công cụ hữu ích trong việc đánh giá các thương vụ mua lại tiềm năng. Giả định cơ bản chung của RAROC là các khoản đầu tư hoặc dự án có mức độ rủi ro cao hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể. Các công ty cần so sánh hai hoặc nhiều dự án hoặc khoản đầu tư khác nhau phải ghi nhớ điều này.

RAROC và Ngân hàng tin tưởng

RAROC còn được gọi là khung đo lường lợi nhuận, dựa trên rủi ro, cho phép các nhà phân tích kiểm tra hiệu quả tài chính của công ty và thiết lập một cái nhìn ổn định về lợi nhuận giữa các lĩnh vực và ngành kinh doanh.

Số liệu RAROC được phát triển vào cuối những năm 1970 bởi Bankers Trust, cụ thể hơn là Dan Borge, nhà thiết kế chính của nó. Công cụ này ngày càng phổ biến trong suốt những năm 1980, đóng vai trò như một công cụ điều chỉnh mới được phát triển cho lợi tức vốn đơn giản (ROC). Một ngân hàng thương mại vào thời điểm đó, Bankers Trust đã áp dụng mô hình kinh doanh tương tự như mô hình kinh doanh của một ngân hàng đầu tư. Bankers Trust đã dỡ bỏ hoạt động kinh doanh tiền gửi và cho vay bán lẻ của mình và tích cực xử lý các chứng khoán được miễn trừ, với hoạt động kinh doanh phái sinh bắt đầu bén rễ.

Các hoạt động bán buôn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mô hình RAROC. Việc công khai trên toàn quốc đã khiến một số ngân hàng khác phát triển hệ thống RAROC của riêng họ. Các ngân hàng đặt cho hệ thống của họ những cái tên khác nhau, về cơ bản là biệt ngữ được sử dụng để chỉ cùng một loại số liệu. Các phương pháp khác bao gồm lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro (RORAC) và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn điều chỉnh rủi ro (RARORAC). Được sử dụng phổ biến nhất vẫn là RAROC. Các công ty phi ngân hàng sử dụng RAROC như một thước đo về tác động của rủi ro hoạt động, thị trường và tín dụng đối với tài chính.

Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh rủi ro

Đừng nhầm lẫn với RAROC, lợi tức trên vốn điều chỉnh rủi ro (RORAC) được sử dụng trong phân tích tài chính để tính tỷ suất lợi nhuận, trong đó các dự án và khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn được đánh giá dựa trên số vốn gặp rủi ro. Ngày càng có nhiều công ty sử dụng RORAC vì mục đích quản lý rủi ro trong toàn công ty ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Cách tính toán số liệu này tương tự như RAROC, với điểm khác biệt chính là vốn được điều chỉnh theo rủi ro bằng RAROC thay vì tỷ suất lợi nhuận.