Hướng dẫn thanh toán

Các bạn thanh toán dịch vụ tại Tichtru.com bằng cách chuyển tiền đến số tài khoản ở phần dưới.

Nội dung chuyển khoản: Các bạn ghi Tên đăng nhập hoặc mã đơn hàng (Order ID).

Mọi phản ánh vui lòng gửi email đến địa chỉ admin@tichtru.com

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam

Chủ tài khoản: Đoàn Xuân Thạo
Số tài khoản: 5968.365.078

Scroll to Top