Khả năng thanh toán là gì?

Khả năng thanh toán là khả năng của một công ty đáp ứng các khoản nợ dài hạn và nghĩa vụ tài chính. Khả năng thanh toán có thể là một thước đo quan trọng về sức khỏe tài chính vì đây là một cách thể hiện khả năng quản lý hoạt động của công ty trong tương lai gần. Cách nhanh nhất để đánh giá khả năng thanh toán của công ty là kiểm tra vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán, là tổng tài sản của công ty trừ đi nợ phải trả.

Bài học chính

 • Khả năng thanh toán là khả năng của một công ty đáp ứng các khoản nợ dài hạn và các nghĩa vụ tài chính khác.
 • Khả năng thanh toán là một thước đo về sức khỏe tài chính của công ty, vì nó thể hiện khả năng quản lý hoạt động của công ty trong tương lai gần.
 • Nhà đầu tư có thể sử dụng các tỷ số để phân tích khả năng thanh toán của công ty.
 • Khi phân tích khả năng thanh toán, thông thường cần thận trọng khi đánh giá kết hợp các biện pháp thanh khoản, đặc biệt vì một công ty có thể mất khả năng thanh toán nhưng vẫn tạo ra mức thanh khoản ổn định.

Tỷ lệ khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hoạt động như thế nào

Khả năng thanh toán thể hiện khả năng của một doanh nghiệp (hoặc cá nhân) trong việc thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình. Vì lý do này, đánh giá nhanh nhất về khả năng thanh toán của một công ty là tài sản trừ đi nợ phải trả, bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông. Ngoài ra còn có các tỷ lệ khả năng thanh toán, có thể làm nổi bật một số lĩnh vực khả năng thanh toán để phân tích sâu hơn.

Nhiều công ty có vốn chủ sở hữu âm, đó là dấu hiệu của tình trạng mất khả năng thanh toán. Vốn chủ sở hữu của cổ đông âm ám chỉ rằng công ty không có giá trị sổ sách và điều này thậm chí có thể dẫn đến tổn thất cá nhân cho các chủ doanh nghiệp nhỏ nếu không được bảo vệ bởi các điều khoản trách nhiệm hữu hạn nếu công ty phải đóng cửa. Về bản chất, nếu một công ty bị yêu cầu đóng cửa ngay lập tức, công ty đó sẽ phải thanh lý toàn bộ tài sản và thanh toán hết các khoản nợ, chỉ để lại giá trị còn lại là vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán của công ty có thể là một cách nhanh chóng để kiểm tra khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính của công ty.

Việc ghi vốn chủ sở hữu của cổ đông âm trên bảng cân đối kế toán thường chỉ phổ biến đối với các công ty tư nhân mới phát triển, công ty khởi nghiệp hoặc công ty đại chúng mới chào bán gần đây. Khi một công ty trưởng thành, khả năng thanh toán của nó thường được cải thiện.

Tuy nhiên, một số sự kiện nhất định có thể làm tăng rủi ro về khả năng thanh toán, ngay cả đối với các công ty đã hoạt động tốt. Trong trường hợp kinh doanh, việc bằng sáng chế hết hạn có thể gây rủi ro cho khả năng thanh toán vì nó sẽ cho phép các đối thủ cạnh tranh sản xuất sản phẩm được đề cập và dẫn đến mất các khoản thanh toán tiền bản quyền liên quan. Hơn nữa, những thay đổi trong một số quy định nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty có thể gây thêm rủi ro. Cả doanh nghiệp và cá nhân cũng có thể gặp vấn đề về khả năng thanh toán nếu có phán quyết lớn chống lại họ sau một vụ kiện.

Khi nghiên cứu khả năng thanh toán, điều quan trọng là phải biết các biện pháp nhất định được sử dụng để quản lý thanh khoản. Khả năng thanh toán và tính thanh khoản là hai thứ khác nhau, nhưng sẽ là khôn ngoan khi phân tích chúng cùng nhau, đặc biệt khi một công ty mất khả năng thanh toán. Một công ty có thể mất khả năng thanh toán nhưng vẫn tạo ra dòng tiền đều đặn cũng như mức vốn lưu động ổn định.

Những cân nhắc đặc biệt: Tỷ lệ khả năng thanh toán

Tài sản trừ đi nợ phải trả là cách nhanh nhất để đánh giá khả năng thanh toán của công ty. Tỷ lệ khả năng thanh toán tính toán thu nhập ròng + khấu hao và phân bổ/tổng nợ phải trả. Tỷ lệ này thường được sử dụng đầu tiên khi xây dựng phân tích khả năng thanh toán.

Ngoài ra còn có các tỷ lệ khác có thể giúp phân tích sâu hơn khả năng thanh toán của công ty. Tỷ lệ thanh toán lãi suất chia thu nhập hoạt động cho chi phí lãi vay để cho thấy khả năng trả lãi cho khoản nợ của công ty. Tỷ lệ thanh toán lãi suất cao hơn cho thấy khả năng thanh toán cao hơn. Tỷ lệ nợ trên tài sản chia nợ của công ty cho giá trị tài sản của công ty để cung cấp các dấu hiệu về cơ cấu vốn và khả năng thanh toán.

Các tỷ lệ khác có thể được phân tích khi xem xét khả năng thanh toán bao gồm:

 • Nợ trên vốn chủ sở hữu
 • Nợ vốn
 • Nợ trên giá trị ròng hữu hình
 • Tổng nợ phải trả đối với vốn chủ sở hữu
 • Tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu
 • Nợ EBITDA

Mức tỷ lệ khả năng thanh toán khác nhau tùy theo ngành, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu điều gì tạo nên tỷ lệ tốt cho công ty trước khi đưa ra kết luận từ việc tính toán tỷ lệ. Các tỷ lệ cho thấy khả năng thanh toán thấp hơn mức trung bình của ngành có thể là dấu hiệu cảnh báo hoặc gợi ý các vấn đề tài chính sắp xảy ra.

khả năng thanh toánSolvency

Investopedia / Dennis Madamba

Khả năng thanh toán so với thanh khoản

Mặc dù khả năng thanh toán thể hiện khả năng đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của công ty, nói chung là tổng số nợ phải trả, nhưng tính thanh khoản thể hiện khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty. Đây là lý do tại sao việc kiểm tra mức thanh khoản của công ty có thể đặc biệt quan trọng nếu nó có giá trị sổ sách âm.

Một trong những cách dễ dàng và nhanh nhất để kiểm tra tính thanh khoản là trừ đi các khoản nợ ngắn hạn khỏi tài sản ngắn hạn. Đây cũng là cách tính vốn lưu động, cho thấy công ty có sẵn bao nhiêu tiền để thanh toán các hóa đơn sắp tới.

Tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn là những tài sản có khung thời gian một năm. Ví dụ, tiền và các khoản tương đương là tài sản ngắn hạn thông thường. Các khoản phải trả ngắn hạn là một khoản nợ ngắn hạn phổ biến.

Một công ty có thể tồn tại trong tình trạng mất khả năng thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý, nhưng công ty không thể tồn tại nếu không có thanh khoản. Một số tỷ lệ thú vị có thể hữu ích trong việc đánh giá tính thanh khoản sâu hơn có thể bao gồm:

 • Tỷ lệ nhanh
 • Tỉ lệ hiện tại
 • Vòng quay vốn lưu động

Khả năng thanh toán được xác định như thế nào?

Có một số cách để tính tỷ lệ khả năng thanh toán của một công ty, nhưng một trong những công thức cơ bản nhất là trừ đi các khoản nợ khỏi tài sản của họ. Nếu vẫn còn giá trị sau khi trừ đi các khoản nợ thì công ty được coi là có khả năng thanh toán.

Tỷ lệ khả năng thanh toán có giống nhau đối với mọi công ty không?

Không. Tỷ lệ khả năng thanh toán thay đổi tùy theo ngành. Mặc dù các công ty phải luôn cố gắng có nhiều tài sản hơn nợ phải trả, nhưng mức thặng dư có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của họ.

Một công ty có thể tồn tại nếu họ mất khả năng thanh toán?

Một số công ty có thể tồn tại trong một thời gian khi bị phá sản. Vì tài sản và nợ phải trả của họ có xu hướng là các thước đo dài hạn nên chúng có thể hoạt động giống như thể chúng có khả năng thanh toán miễn là chúng có tính thanh khoản. Thanh khoản là nguồn vốn mà một công ty phải có để vận hành hoạt động kinh doanh của mình.