Khoản vay thương mại là gì?

Khoản vay thương mại là một thỏa thuận cấp vốn dựa trên nợ giữa doanh nghiệp và tổ chức tài chính như ngân hàng. Nó thường được sử dụng để tài trợ cho các chi phí vốn lớn và/hoặc trang trải các chi phí hoạt động mà công ty có thể không đủ khả năng chi trả. Chi phí trả trước đắt đỏ và các rào cản pháp lý thường ngăn cản các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận trực tiếp với thị trường trái phiếu và vốn cổ phần để huy động vốn. Điều này có nghĩa là, không giống như người tiêu dùng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ hơn phải dựa vào các sản phẩm cho vay khác, chẳng hạn như hạn mức tín dụng, khoản vay không có bảo đảm hoặc khoản vay có kỳ hạn.

Bài học chính

  • Một khoản vay thương mại được thực hiện giữa ngân hàng và doanh nghiệp, được sử dụng để tài trợ cho chi phí hoạt động và chi phí vốn.
  • Nhiều khoản vay thương mại yêu cầu tài sản thế chấp, chẳng hạn như tài sản hoặc thiết bị.
  • Các công ty thường phải cung cấp báo cáo tài chính để chứng minh khả năng trả nợ của mình.
  • Mặc dù hầu hết các khoản vay thương mại đều có thời hạn ngắn nhưng chúng có thể được “cuộn” hoặc gia hạn để kéo dài thời hạn của khoản vay.

Các khoản cho vay thương mại hoạt động như thế nào

Các khoản vay thương mại được cấp cho nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau, thường là để hỗ trợ các nhu cầu tài trợ ngắn hạn cho chi phí hoạt động hoặc mua thiết bị để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động. Trong một số trường hợp, khoản vay có thể được gia hạn để giúp doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu hoạt động cơ bản hơn, chẳng hạn như tài trợ cho bảng lương hoặc mua vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất và chế tạo.

Các khoản vay này thường yêu cầu doanh nghiệp phải thế chấp tài sản, thường là dưới dạng tài sản, nhà xưởng hoặc thiết bị mà ngân hàng có thể tịch thu từ người đi vay trong trường hợp vỡ nợ hoặc phá sản. Đôi khi dòng tiền được tạo ra từ các khoản phải thu trong tương lai được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Thế chấp phát hành cho bất động sản thương mại là một hình thức cho vay thương mại.

Các khoản vay thương mại thường được sử dụng cho nhu cầu tài trợ ngắn hạn.

Những cân nhắc đặc biệt

Điều này đúng với hầu hết mọi loại khoản vay, độ tin cậy về khả năng trả nợ của người nộp đơn đóng vai trò quan trọng khi một tổ chức tài chính xem xét cấp một khoản vay thương mại. Trong hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp đăng ký khoản vay sẽ phải xuất trình tài liệu – thường ở dạng bảng cân đối kế toán và các tài liệu tương tự khác – chứng minh công ty có dòng tiền thuận lợi và ổn định. Điều này đảm bảo với người cho vay rằng khoản vay có thể và sẽ được hoàn trả theo các điều khoản của nó.

Nếu một công ty được chấp thuận cho vay thương mại, công ty đó có thể phải trả mức lãi suất phù hợp với lãi suất cho vay cơ bản tại thời điểm khoản vay được phát hành. Các ngân hàng thường yêu cầu công ty cung cấp báo cáo tài chính hàng tháng trong suốt thời gian vay và thường yêu cầu công ty mua bảo hiểm cho bất kỳ mặt hàng lớn nào được mua bằng tiền vay.

Các loại khoản vay thương mại

Khoản vay thương mại thường được coi là nguồn vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp. Các khoản vay ngắn hạn cho bất động sản thương mại được gọi là mini-perm. Họ thường có thời hạn từ ba đến năm năm.

Có một số ngân hàng và tổ chức tài chính khác cung cấp các khoản vay tái tạo có thể kéo dài vô thời hạn. Điều này cho phép doanh nghiệp có được nguồn vốn cần thiết để duy trì hoạt động liên tục và hoàn trả khoản vay đầu tiên trong khoảng thời gian xác định.

Sau đó, khoản vay có thể được chuyển sang thời hạn cho vay bổ sung hoặc “gia hạn”. Một doanh nghiệp thường tìm kiếm một khoản vay thương mại có thể tái tạo khi doanh nghiệp đó phải có được các nguồn lực cần thiết để xử lý các đơn đặt hàng lớn theo mùa từ một số khách hàng nhất định trong khi vẫn có thể cung cấp hàng hóa cho các khách hàng bổ sung.