Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) là gì?

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) là một hệ thống ghi lại, nghiên cứu và phân tích các hoạt động dẫn đến chi phí cho một công ty. Mọi hoạt động phát sinh chi phí trong tổ chức đều được xem xét kỹ lưỡng để tìm ra những cách tiềm năng nhằm tạo ra hiệu quả. Ngân sách sau đó được phát triển dựa trên những kết quả này.

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) chặt chẽ hơn các quy trình lập ngân sách truyền thống, vốn có xu hướng chỉ điều chỉnh ngân sách trước đó để tính đến lạm phát hoặc phát triển kinh doanh.

Bài học chính

  • Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) là một phương pháp lập ngân sách trong đó các hoạt động phát sinh chi phí được ghi lại, phân tích và nghiên cứu.
  • Nó khắt khe hơn các quy trình lập ngân sách truyền thống, vốn có xu hướng chỉ điều chỉnh ngân sách trước đó để tính đến lạm phát hoặc phát triển kinh doanh.
  • Sử dụng lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) có thể giúp các công ty giảm chi phí và do đó thu được nhiều lợi nhuận hơn từ việc bán hàng.
  • Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho các công ty mới hơn và các công ty đang trải qua những thay đổi quan trọng.

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) hoạt động như thế nào

Giữ chi phí ở mức tối thiểu là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Khi thực hiện hiệu quả và không quá mức, các công ty sẽ có thể duy trì và tiếp tục tăng doanh thu, đồng thời thu được lợi nhuận cao hơn từ doanh thu.

Sử dụng lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) có thể giúp các công ty giảm mức độ hoạt động cần thiết để tạo doanh thu. Loại bỏ các chi phí không cần thiết sẽ tăng lợi nhuận.

Quy trình lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) được chia thành ba bước.

  1. Xác định các hoạt động liên quan. Các trình điều khiển chi phí này là các mục chịu trách nhiệm phát sinh doanh thu hoặc chi phí cho công ty.
  2. Xác định số lượng đơn vị liên quan đến từng hoạt động. Con số này là cơ sở để tính toán.
  3. Hãy xác định chi phí trên mỗi đơn vị hoạt động và nhân kết quả đó với mức độ hoạt động.

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) Vs. Quy trình lập ngân sách truyền thống

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) là một phương pháp lập ngân sách thay thế. Các phương pháp truyền thống đơn giản hơn, điều chỉnh ngân sách kỳ trước để tính đến lạm phát hoặc tăng trưởng doanh thu. Thay vì sử dụng ngân sách trong quá khứ để tính toán số tiền một công ty sẽ chi tiêu trong năm hiện tại, lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) sẽ đào sâu hơn.

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) là không cần thiết đối với tất cả các công ty. Ví dụ, các công ty đã thành lập có sự thay đổi tối thiểu thường thấy rằng việc áp dụng tỷ lệ cố định cho dữ liệu từ năm trước để phản ánh tăng trưởng kinh doanh và lạm phát là đủ.

Ngược lại, các công ty mới hơn không có quyền truy cập vào thông tin lập ngân sách lịch sử không thể coi đây là một lựa chọn. Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) cũng có thể được thực hiện bởi các công ty đang trải qua những thay đổi quan trọng, chẳng hạn như những công ty có công ty con mới, khách hàng quan trọng, địa điểm kinh doanh hoặc sản phẩm. Trong những trường hợp này, thông tin lịch sử có thể không còn là cơ sở hữu ích cho việc lập ngân sách trong tương lai.

Ví dụ về lập ngân sách dựa trên hoạt động

Công ty A dự kiến sẽ nhận được 50.000 đơn đặt hàng trong năm tới, với mỗi đơn hàng tốn 2 USD để xử lý. Do đó, ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) dành cho các chi phí liên quan đến việc xử lý đơn đặt hàng cho năm sắp tới là 100.000 USD (50.000 USD * 2 USD).

Con số này có thể được so sánh với cách tiếp cận truyền thống để lập ngân sách. Nếu ngân sách năm ngoái yêu cầu 80.000 USD chi phí xử lý đơn đặt hàng và doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng 10% thì chỉ có 88.000 USD (80.000 USD + (80.000 USD * 10%)) được lập ngân sách.

Ưu điểm và nhược điểm của lập ngân sách dựa trên hoạt động

Hệ thống lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) cho phép kiểm soát nhiều hơn quá trình lập ngân sách. Lập kế hoạch doanh thu và chi phí diễn ra ở mức độ chính xác, cung cấp các chi tiết hữu ích liên quan đến các dự báo. ABB cho phép ban quản lý tăng cường kiểm soát quá trình lập ngân sách và điều chỉnh ngân sách phù hợp với mục tiêu chung của công ty.

Thật không may, những lợi ích này phải trả giá. Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB) tốn kém hơn để thực hiện và duy trì so với các kỹ thuật lập ngân sách truyền thống và cũng tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, hệ thống ABB cần các giả định bổ sung và hiểu biết sâu sắc từ ban quản lý, điều này đôi khi có thể dẫn đến những sai sót tiềm ẩn về lập ngân sách.