Mẫu Gartley là gì?

Mẫu Gartley là một mẫu biểu đồ hài hòa, dựa trên các số và tỷ lệ Fibonacci, giúp các nhà giao dịch xác định các mức cao và thấp phản ứng. Trong cuốn sách Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán , HM Gartley đã đặt nền móng cho các mô hình biểu đồ hài hòa vào năm 1935. Mẫu Gartley là mẫu biểu đồ hài hòa được sử dụng phổ biến nhất. Larry Pesavento sau đó đã áp dụng tỷ lệ Fibonacci cho mô hình này trong cuốn sách Tỷ lệ Fibonacci với nhận dạng mẫu của ông.

Bài học chính

  • Mẫu Gartley là mẫu biểu đồ hài hòa phổ biến nhất.
  • Điểm dừng lỗ thường được đặt ở Điểm 0 hoặc X và điểm chốt lời thường được đặt ở điểm C.
  • Các mẫu Gartley nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác có thể đóng vai trò xác nhận.

Giải thích về mô hình Gartley

Mẫu Gartley là mẫu biểu đồ hài hòa phổ biến nhất. Các mô hình hài hòa hoạt động dựa trên tiền đề rằng các chuỗi Fibonacci có thể được sử dụng để xây dựng các cấu trúc hình học, chẳng hạn như các đột phá và thoái lui, về giá. Tỷ lệ Fibonacci có bản chất phổ biến và đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm phổ biến trong số các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ như Fibonacci thoái lui, phần mở rộng, hình quạt, cụm và múi giờ.

Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mẫu Gartley kết hợp với các mẫu biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ: mô hình có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về bức tranh toàn cảnh về nơi giá có thể đi trong dài hạn, trong khi các nhà giao dịch tập trung vào việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn theo hướng của xu hướng dự đoán. Các mục tiêu giá đột phá và phá vỡ cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự.

Lợi ích chính của các loại mẫu biểu đồ này là chúng cung cấp những hiểu biết cụ thể về cả thời gian và mức độ biến động giá thay vì chỉ nhìn vào cái này hay cái kia.

Các mẫu biểu đồ hình học phổ biến khác được các nhà giao dịch sử dụng bao gồm Sóng Elliott, đưa ra những dự đoán tương tự về xu hướng trong tương lai dựa trên sự xuất hiện của các biến động giá và mối quan hệ của chúng với nhau.

Xác định mẫu Gartley

Đây là cách cấu trúc mẫu Gartley:

Mẫu GartleyGartley Pattern
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020

Mô hình Gartley ở trên cho thấy xu hướng tăng từ điểm 0 đến điểm 1 với sự đảo chiều giá tại điểm 1. Sử dụng tỷ lệ Fibonacci, mức thoái lui giữa điểm 0 và điểm 2 phải là 61,8%. Tại điểm 2, giá lại đảo chiều về điểm 3, mức thoái lui 38,2% so với điểm 1. Tại điểm 3, giá đảo chiều về điểm 4. Tại điểm 4, mô hình đã hoàn tất và tín hiệu mua được tạo ra với xu hướng tăng mục tiêu phù hợp với điểm 3, điểm 1 và mức tăng 161,8% so với điểm 1 là mục tiêu giá cuối cùng. Thông thường, điểm 0 được sử dụng làm mức dừng lỗ cho giao dịch tổng thể. Các mức Fibonacci này không cần phải chính xác, nhưng chúng càng gần nhau thì mô hình càng đáng tin cậy.

Phiên bản giảm giá của mô hình Gartley chỉ đơn giản là nghịch đảo của mô hình tăng giá và dự đoán xu hướng giảm giá với một số mục tiêu giá khi mô hình hoàn thành ở điểm thứ tư.

Ví dụ thực tế về mẫu Gartley

Dưới đây là ví dụ về mô hình Gartley xuất hiện trong cặp tiền tệ AUD/USD:

Biểu đồ AUD/USDAUD/USD Chart

Trong biểu đồ trên, mô hình Gartley được theo sau bởi một động thái tăng giá cao hơn. Điểm X hoặc 0,70550 có thể được sử dụng làm điểm dừng lỗ cho giao dịch. Điểm chốt lời có thể được đặt ở Điểm C, hoặc khoảng 0,71300.