Mô hình tự hồi quy là gì?

Một mô hình thống kê có tính tự hồi quy nếu nó dự đoán các giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị trong quá khứ. Ví dụ: một mô hình tự hồi quy có thể tìm cách dự đoán giá tương lai của một cổ phiếu dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của nó.

Bài học chính

  • Các mô hình tự hồi quy dự đoán các giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị trong quá khứ.
  • Chúng được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để dự báo giá chứng khoán trong tương lai.
  • Các mô hình tự hồi quy ngầm cho rằng tương lai sẽ giống với quá khứ.
  • Do đó, chúng có thể được chứng minh là không chính xác trong một số điều kiện thị trường nhất định, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính hoặc thời kỳ thay đổi công nghệ nhanh chóng.

Hiểu các mô hình tự hồi quy

Các mô hình tự hồi quy hoạt động dựa trên tiền đề rằng các giá trị trong quá khứ có ảnh hưởng đến các giá trị hiện tại, điều này làm cho kỹ thuật thống kê trở nên phổ biến để phân tích bản chất, kinh tế và các quá trình khác thay đổi theo thời gian. Nhiều mô hình hồi quy dự báo một biến bằng cách sử dụng kết hợp tuyến tính các yếu tố dự đoán, trong khi các mô hình tự hồi quy sử dụng kết hợp các giá trị trong quá khứ của biến.

Quá trình tự hồi quy AR(1) là quá trình trong đó giá trị hiện tại dựa trên giá trị ngay trước đó, trong khi quy trình AR(2) là quá trình trong đó giá trị hiện tại dựa trên hai giá trị trước đó. Quá trình AR(0) được sử dụng cho nhiễu trắng và không có sự phụ thuộc giữa các số hạng. Ngoài những biến thể này, cũng có nhiều cách khác nhau để tính các hệ số được sử dụng trong các phép tính này, chẳng hạn như phương pháp bình phương tối thiểu.

Những khái niệm và kỹ thuật này được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để dự báo giá chứng khoán. Tuy nhiên, vì các mô hình tự hồi quy chỉ dự đoán dựa trên thông tin trong quá khứ nên chúng ngầm giả định rằng các lực cơ bản ảnh hưởng đến giá trong quá khứ sẽ không thay đổi theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến những dự đoán đáng ngạc nhiên và không chính xác nếu các yếu tố cơ bản được đề cập trên thực tế đang thay đổi, chẳng hạn như nếu một ngành đang trải qua quá trình chuyển đổi công nghệ nhanh chóng và chưa từng có.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn tiếp tục cải tiến việc sử dụng các mô hình tự hồi quy cho mục đích dự báo. Một ví dụ điển hình là Đường trung bình động tích hợp tự hồi quy (ARIMA), một mô hình tự hồi quy phức tạp có thể tính đến các xu hướng, chu kỳ, tính thời vụ, lỗi và các loại dữ liệu không tĩnh khác khi đưa ra dự báo.

Phương pháp phân tích

Mặc dù các mô hình tự hồi quy có liên quan đến phân tích kỹ thuật nhưng chúng cũng có thể được kết hợp với các phương pháp đầu tư khác. Ví dụ: nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích cơ bản để xác định cơ hội hấp dẫn và sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và ra.

Ví dụ về mô hình tự hồi quy

Các mô hình tự hồi quy dựa trên giả định rằng các giá trị trong quá khứ có ảnh hưởng đến các giá trị hiện tại. Ví dụ, một nhà đầu tư sử dụng mô hình tự hồi quy để dự báo giá cổ phiếu sẽ cần giả định rằng người mua và người bán mới của cổ phiếu đó bị ảnh hưởng bởi các giao dịch thị trường gần đây khi quyết định chào bán hoặc chấp nhận bao nhiêu cho chứng khoán.

Mặc dù giả định này sẽ đúng trong hầu hết các trường hợp, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ, trong những năm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hầu hết các nhà đầu tư không nhận thức được rủi ro do danh mục đầu tư lớn chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp do nhiều công ty tài chính nắm giữ. Trong thời gian đó, một nhà đầu tư sử dụng mô hình tự hồi quy để dự đoán hiệu suất của cổ phiếu tài chính Hoa Kỳ sẽ có lý do chính đáng để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu ổn định hoặc tăng đang diễn ra trong lĩnh vực đó.

Tuy nhiên, sau khi công chúng biết rằng nhiều tổ chức tài chính có nguy cơ sắp sụp đổ, các nhà đầu tư đột nhiên trở nên ít quan tâm hơn đến giá gần đây của những cổ phiếu này mà quan tâm nhiều hơn đến rủi ro cơ bản của chúng. Do đó, thị trường nhanh chóng định giá lại các cổ phiếu tài chính xuống mức thấp hơn nhiều, một động thái có thể hoàn toàn làm tiêu tan mô hình tự hồi quy.

Điều quan trọng cần lưu ý là, trong mô hình tự hồi quy, cú sốc một lần sẽ ảnh hưởng vô hạn đến giá trị của các biến được tính toán trong tương lai. Do đó, di sản của cuộc khủng hoảng tài chính vẫn tồn tại trong các mô hình tự hồi quy ngày nay.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và tư vấn về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro hoặc tình hình tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm cả việc mất tiền gốc.