Mua lại quản lý (MBO) là gì?

Thuật ngữ mua lại ban quản lý (MBO) đề cập đến một giao dịch tài chính trong đó một người nào đó từ ban quản lý công ty hoặc nhóm mua doanh nghiệp từ (các) chủ sở hữu. Các thành viên quản lý thực hiện MBO mua mọi thứ liên quan đến doanh nghiệp. Hình thức mua lại này thu hút các nhà quản lý chuyên nghiệp vì những phần thưởng và quyền kiểm soát tiềm năng lớn hơn từ việc trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp thay vì nhân viên. MBO là một loại hình mua lại có đòn bẩy (LBO), là một thương vụ mua lại được tài trợ chủ yếu bằng vốn vay.

Bài học chính

 • Mua lại ban quản lý là một giao dịch trong đó đội ngũ quản lý của công ty mua tài sản và hoạt động của doanh nghiệp mà họ quản lý.
 • MBO thường biến các công ty thành tư nhân trong nỗ lực hợp lý hóa hoạt động và cải thiện lợi nhuận.
 • Nhóm quản lý tập hợp các nguồn lực để mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp mà họ quản lý.
 • MBO được tài trợ từ sự kết hợp của các nguồn lực cá nhân, các nhà tài trợ vốn cổ phần tư nhân và tài trợ từ người bán.
 • Mua lại ban quản lý trái ngược với mua lại ban quản lý, trong đó nhóm quản lý bên ngoài mua lại một công ty và thay thế ban quản lý hiện tại.
Mua lại quản lýManagement Buyout

Investopedia / Theresa Chiechi

Cách thức hoạt động của việc mua lại quản lý (MBO)

Như đã lưu ý ở trên, việc mua lại ban quản lý xảy ra khi một người quản lý công ty hoặc nhóm mua lại doanh nghiệp mà họ quản lý từ (các) chủ sở hữu. Doanh nghiệp được mua từ chủ sở hữu tư nhân và/hoặc bất kỳ cổ đông nào trong công ty. Việc mua lại bao gồm mọi thứ liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản và nợ phải trả. MBO thường diễn ra vì ban quản lý cảm thấy họ được trang bị tốt hơn để giúp công ty phát triển và thành công về mặt tài chính. Các giao dịch này là chiến lược thoát chính cho:

 • Các tập đoàn lớn muốn bán đi những tài sản không sinh lời hoặc những tài sản không còn ý nghĩa
 • Doanh nghiệp tư nhân nơi chủ sở hữu muốn nghỉ hưu

Nguồn tài chính cần thiết cho MBO thường khá lớn và thường là sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu có được từ người mua, nhà tài trợ và đôi khi là người bán. Vì nó sử dụng một lượng vốn vay đáng kể nên nó được coi là LBO. Như vậy, nó cũng có thể được gọi là mua lại quản lý bằng đòn bẩy.

Trong khi ban quản lý thu được lợi ích từ quyền sở hữu sau MBO, họ phải thực hiện quá trình chuyển đổi từ nhân viên sang chủ sở hữu, điều này đi kèm với nhiều trách nhiệm hơn và khả năng thua lỗ lớn hơn.

Lý do cần có MBO

Việc mua lại của ban quản lý là một hoạt động mạo hiểm đầy rủi ro. Đó là bởi vì chúng có thể hoạt động hoặc không. Vậy tại sao ban quản lý của một công ty lại cân nhắc thực hiện điều đó? Sau đây là một số lý do chính mà ban quản lý doanh nghiệp có thể cân nhắc thực hiện MBO.

 • Giành quyền kiểm soát. Các thành viên quản lý có thể không đồng ý với định hướng của công ty. Bằng cách thực hiện MBO, họ có thể cảm thấy như thể họ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hoạt động kinh doanh, sự thành công và tương lai của nó.
 • Lợi ích tài chính. Các thành viên của ban quản lý có thể không cảm thấy như thể họ không nhận được toàn bộ lợi ích tài chính chỉ bằng việc quản lý công ty. Bằng cách mua lại công ty, họ có thể thu được lợi ích.
 • Họ có chuyên môn. Ban quản lý có thể cảm thấy như thể chủ sở hữu không có kiến thức hoặc khả năng lãnh đạo công ty. Ban quản lý doanh nghiệp có thể có trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc để giúp họ đưa công ty lên tầm cao mới và họ có thể cảm thấy rằng cách duy nhất để làm được điều đó là thông qua MBO.

Cách tiếp cận việc mua lại của ban quản lý

Một MBO thành công đòi hỏi phải lập kế hoạch và chuẩn bị rất nhiều. Vì vậy, nó không bao giờ nên được thực hiện một cách vội vàng. Sau đây là một số yếu tố cần được xem xét trong quá trình này.

Những cân nhắc trước MBO

Bất kỳ loại giao dịch tài chính nào cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì vậy, ban quản lý nên lập một kế hoạch hoặc đề xuất được suy nghĩ và hình thành đầy đủ. Một số điểm cần thêm bao gồm:

 • Các thành viên của ban quản lý tham gia MBO
 • Những lý do mua lại
 • Ý định và mục tiêu sau khi hoàn thành
 • Các điều khoản của thỏa thuận, bao gồm cả giá mua
 • Cách thức mua lại sẽ được tài trợ

Việc ban quản lý cho (những) chủ sở hữu công ty thấy rằng họ đã làm bài tập về nhà luôn là một ý tưởng hay. Điều này bao gồm việc thêm vào bảng tính và thực hiện phân tích kỹ lưỡng.

Tài chính

Cần một số tiền đáng kể cho một MBO vì quy mô quá lớn. Có một số nguồn khác nhau mà ban quản lý có thể sử dụng để đảm bảo vốn cho thương vụ:

 • Nợ: Ban quản lý thường tìm đến ngân hàng và những người cho vay khác để đảm bảo nguồn tài chính. Các ngân hàng có xu hướng coi MBO là hoạt động mạo hiểm khá rủi ro nên họ có thể không tài trợ một phần hoặc toàn bộ các yêu cầu của ban quản lý. Điều này có nghĩa là người mua có thể phải tìm kiếm nguồn vốn chính ở nơi khác trước khi họ chuyển sang người cho vay để trang trải mọi thiếu hụt.
 • Vốn cổ phần tư nhân: Các công ty cổ phần tư nhân thường sẵn sàng tài trợ cho MBO nếu ngân hàng từ chối. Một điều cần lưu ý là các công ty này thường mong đợi có được cổ phần của công ty mặc dù họ đang cho ban quản lý vay tiền.
 • Các loại hình khác: Có một số loại hình tài trợ khác được ban quản lý sử dụng, bao gồm tài trợ của chủ sở hữu, được tài trợ trực tiếp thông qua người bán được hoàn trả hoặc tài trợ cấp bậc, bao gồm sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu.

Ban quản lý nên thực hiện thẩm định khi xem xét MBO. Điều này bao gồm việc đánh giá đầy đủ về công ty cũng như khuôn khổ tài chính và pháp lý của công ty.

Ưu điểm và nhược điểm của MBO

Thuận lợi

Việc mua lại ban quản lý được các quỹ phòng hộ và các nhà tài trợ lớn coi là cơ hội đầu tư tốt, những người thường khuyến khích công ty chuyển sang chế độ tư nhân để có thể hợp lý hóa hoạt động và cải thiện khả năng sinh lời khỏi tầm mắt của công chúng. Họ được khuyến khích phát hành cổ phiếu ra công chúng với mức định giá cao hơn nhiều trong tương lai.

Một quỹ cổ phần tư nhân hỗ trợ MBO có thể sẽ trả mức giá hấp dẫn cho tài sản đó, miễn là có đội ngũ quản lý tận tâm.

Nhược điểm

Cấu trúc MBO cũng có một số hạn chế. Mặc dù đội ngũ quản lý có thể thu được lợi ích từ quyền sở hữu nhưng họ phải thực hiện quá trình chuyển đổi từ nhân viên sang chủ sở hữu, điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy từ quản lý sang kinh doanh. Không phải tất cả các nhà quản lý đều có thể thành công trong việc thực hiện quá trình chuyển đổi này.

Người bán cũng có thể không nhận ra mức giá tốt nhất cho việc bán tài sản trong MBO. Các nhà quản lý có thể có xung đột lợi ích nếu đội ngũ quản lý hiện tại nghiêm túc trong việc đấu thầu tài sản hoặc hoạt động bị thoái vốn. Nói một cách đơn giản, họ có thể hạ thấp hoặc cố tình phá hoại triển vọng tương lai của tài sản được rao bán để mua chúng với giá tương đối. giá thấp.

Ưu điểm

 • Cơ hội đầu tư tốt cho hoạt động quản lý và quỹ đầu tư tư nhân/quỹ phòng hộ

 • Các quỹ đầu tư tư nhân có thể trả giá tốt tùy theo hoàn cảnh

Nhược điểm

 • Quá trình chuyển đổi cho chủ sở hữu và nhân viên có thể khó khăn

 • Có thể dẫn đến xung đột lợi ích

Quản lý mua lại (MBO) so với quản lý mua vào (MBI)

Ngược lại với MBO là mua vào của ban quản lý (MBI). Trong khi MBO liên quan đến việc quản lý nội bộ của công ty mua các hoạt động, MBI diễn ra khi đội ngũ quản lý bên ngoài mua lại một công ty và thay thế đội ngũ quản lý hiện tại. MBI liên quan đến các công ty được lãnh đạo bởi đội ngũ quản lý kém hoặc bị định giá thấp.

Lợi thế của MBO so với MBI là khi các nhà quản lý hiện tại mua lại doanh nghiệp, họ hiểu rõ hơn về nó và không cần phải học hỏi gì, điều này sẽ xảy ra nếu nó được điều hành bởi một nhóm nhà quản lý mới. MBO được thực hiện bởi các nhóm quản lý muốn nhận được phần thưởng tài chính cho sự phát triển trong tương lai của công ty một cách trực tiếp hơn so với việc họ chỉ làm với tư cách là nhân viên.

Mặc dù các quỹ cổ phần tư nhân có thể tham gia vào MBO, nhưng ưu tiên của họ có thể dành cho MBI, nơi các công ty được điều hành bởi những người quản lý mà họ biết chứ không phải là đội ngũ quản lý đương nhiệm.

Ví dụ về MBO

Một ví dụ điển hình về việc mua lại ban quản lý liên quan đến công ty máy tính và công nghệ Dell. Năm 2013, người sáng lập Michael Dell và một công ty cổ phần tư nhân (Silver Lake Partners) đã trả cho các cổ đông 25 tỷ USD như một phần của thương vụ mua lại ban quản lý. Dell đã đưa công ty trở thành tư nhân để ông có thể kiểm soát nhiều hơn đường hướng của công ty. Công ty đã IPO trở lại vào tháng 12 năm 2018. Cổ phiếu được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán DELL.

Việc mua lại của ban quản lý hoạt động như thế nào?

Việc mua lại ban quản lý hoạt động khi một hoặc nhiều thành viên trong nhóm quản lý của công ty muốn mua hoạt động từ (các) chủ sở hữu. Mục tiêu là đưa công ty trở thành tư nhân để giúp công ty phát triển và thành công. Việc mua lại này thường được tài trợ bằng một hoặc nhiều loại tài chính, bao gồm nợ và vốn chủ sở hữu.

Một ví dụ về việc mua lại quản lý là gì?

Năm 2013, Michael Dell hợp tác với một công ty cổ phần tư nhân để mua lại công ty máy tính/công nghệ do ông thành lập từ các cổ đông. Ông đã tư nhân hóa Dell trước khi công ty IPO trở lại vào năm 2018.

Bạn tài trợ cho việc mua lại của ban quản lý như thế nào?

Có một số cách để tài trợ cho việc mua lại được quản lý. Việc tài trợ bằng nợ liên quan đến việc đến ngân hàng và những người cho vay khác để vay vốn. Nhưng các ngân hàng có thể không xem xét tài trợ cho những loại giao dịch này vì mức độ rủi ro liên quan. Tuy nhiên, các công ty cổ phần tư nhân dễ chấp nhận cho ban quản lý vay tiền hơn. Một số công ty có thể yêu cầu một phần trong công ty ngoài việc được hoàn trả. Người mua cũng có thể tiếp cận chủ sở hữu/người bán để vay vốn hoặc sử dụng kết hợp nợ và vốn chủ sở hữu để thanh toán cho việc mua lại.

Điểm mấu chốt

Sáp nhập và mua lại là một phần quan trọng của thế giới doanh nghiệp. Không có gì lạ khi nghe về việc tiếp quản, sáp nhập theo chiều dọc và mua lại ban quản lý. MBO liên quan đến việc quản lý doanh nghiệp đưa ra lời đề nghị mua một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh mà họ quản lý. Mục tiêu là giữ nó ở chế độ riêng tư để nó có thể tiếp tục phát triển. Mặc dù chúng diễn ra ở các công ty Mỹ, MBO cũng khá phổ biến trong thế giới kinh doanh nhỏ – thường là khi công ty trao đổi tay từ thế hệ này sang thế hệ khác.