Mức Cao/Thấp trong 52 Tuần là gì?

Mức cao/thấp trong 52 tuần là mức giá cao nhất và thấp nhất mà một chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, được giao dịch trong khoảng thời gian tương đương với một năm.

Bài học chính

  • Mức cao/thấp trong 52 tuần là mức giá cao nhất và thấp nhất mà chứng khoán được giao dịch trong khoảng thời gian tương đương một năm và được xem như một chỉ báo kỹ thuật.
  • Mức cao/thấp trong 52 tuần dựa trên giá đóng cửa hàng ngày của chứng khoán.
  • Thông thường, mức cao nhất trong 52 tuần đại diện cho mức kháng cự, trong khi mức thấp nhất trong 52 tuần là mức hỗ trợ mà nhà giao dịch có thể sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.

Hiểu mức cao/thấp trong 52 tuần

Mức cao/thấp trong 52 tuần là một chỉ báo kỹ thuật được một số nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng, những người xem những số liệu này là yếu tố quan trọng trong việc phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và là công cụ dự báo biến động giá trong tương lai của cổ phiếu đó. Nhà đầu tư có thể thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với một cổ phiếu cụ thể khi giá của nó gần với mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong phạm vi giá 52 tuần (phạm vi tồn tại giữa mức thấp nhất trong 52 tuần và mức cao nhất trong 52 tuần).

Mức cao/thấp trong 52 tuần dựa trên giá đóng cửa hàng ngày của chứng khoán. Thông thường, một cổ phiếu thực sự có thể phá vỡ mức cao nhất trong 52 tuần trong ngày nhưng cuối cùng lại đóng cửa dưới mức cao nhất trong 52 tuần trước đó, do đó không được công nhận. Điều tương tự cũng áp dụng khi một cổ phiếu tạo mức thấp mới trong 52 tuần trong một phiên giao dịch nhưng không đóng cửa ở mức thấp mới trong 52 tuần. Trong những trường hợp này, việc không đăng ký vì đã tạo mức cao/thấp mới đóng cửa trong 52 tuần có thể rất nghiêm trọng.

Một cách mà con số cao/thấp trong 52 tuần được sử dụng là giúp xác định điểm vào hoặc ra của một cổ phiếu nhất định. Ví dụ: người giao dịch chứng khoán có thể mua một cổ phiếu khi giá vượt quá mức cao nhất trong 52 tuần hoặc bán khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 52 tuần. Lý do đằng sau chiến lược này là nếu giá bứt phá khỏi phạm vi 52 tuần (trên hoặc dưới phạm vi đó), thì phải có một số yếu tố tạo ra đủ động lực để tiếp tục biến động giá theo cùng một hướng. Khi sử dụng chiến lược này, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh dừng để bắt đầu các vị thế mới hoặc bổ sung vào các vị thế hiện có.

Không có gì lạ khi khối lượng giao dịch của một cổ phiếu nhất định tăng đột biến khi nó vượt qua rào cản 52 tuần. Trên thực tế, nghiên cứu đã chứng minh điều này. Theo một nghiên cứu có tên “Các mô hình khối lượng và giá xung quanh mức cao nhất và thấp nhất trong 52 tuần của một cổ phiếu: Lý thuyết và bằng chứng”, được thực hiện bởi các nhà kinh tế tại Đại học bang Pennsylvania, Đại học Bắc Carolina tại Đồi Chapel và Đại học California, Davis ở Mỹ. Năm 2008, các cổ phiếu nhỏ vượt qua mức cao nhất trong 52 tuần đã tạo ra mức tăng vượt mức 0,6275% trong tuần tiếp theo. Tương ứng, các cổ phiếu lớn tạo ra mức tăng 0,1795% trong tuần tiếp theo. Tuy nhiên, theo thời gian, ảnh hưởng của mức cao (và mức thấp) trong 52 tuần trở nên rõ ràng hơn đối với các cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, trên cơ sở tổng thể, những phạm vi giao dịch này có tác động nhiều hơn đến các cổ phiếu nhỏ so với các cổ phiếu lớn.

Đảo chiều Cao/Thấp trong 52 Tuần

Một cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần trong ngày nhưng đóng cửa ở mức âm trong cùng ngày, có thể đã đạt đỉnh. Điều này có nghĩa là giá của nó có thể không tăng cao hơn nhiều trong thời gian tới. Điều này có thể được xác định nếu nó tạo thành một ngôi sao băng hàng ngày, xảy ra khi một chứng khoán giao dịch cao hơn đáng kể so với giá mở cửa nhưng lại giảm xuống vào cuối ngày và đóng cửa ở mức thấp hơn hoặc gần giá mở cửa của nó. Thông thường, các chuyên gia và tổ chức sử dụng mức cao nhất trong 52 tuần như một cách để đặt lệnh chốt lời nhằm chốt lợi nhuận. Họ cũng có thể sử dụng mức thấp nhất trong 52 tuần để xác định mức dừng lỗ như một cách để hạn chế thua lỗ.

Với xu hướng đi lên vốn có của thị trường chứng khoán, mức cao nhất trong 52 tuần thể hiện tâm lý lạc quan trên thị trường. Thường có rất nhiều nhà đầu tư sẵn sàng từ bỏ việc tăng giá thêm nữa để chốt một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của họ. Các cổ phiếu đạt mức cao mới trong 52 tuần thường dễ bị chốt lời nhất, dẫn đến sự thoái lui và đảo ngược xu hướng.

Tương tự, khi một cổ phiếu tạo ra mức thấp mới trong 52 tuần trong ngày nhưng không đạt được mức đóng cửa thấp nhất trong 52 tuần mới, đó có thể là dấu hiệu của một mức đáy. Điều này có thể được xác định nếu nó tạo thành nến búa hàng ngày, xảy ra khi chứng khoán giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa nhưng phục hồi sau đó trong ngày để đóng cửa ở trên hoặc gần giá mở cửa. Điều này có thể kích hoạt những người bán khống bắt đầu mua để đảm bảo vị thế của họ và cũng có thể khuyến khích những người săn hàng giá hời bắt đầu thực hiện các động thái. Các cổ phiếu tạo ra 5 mức thấp hàng ngày liên tiếp trong 52 tuần dễ bị phục hồi mạnh mẽ nhất khi hình thành búa hàng ngày.

Ví dụ về mức cao/thấp trong 52 tuần

Giả sử cổ phiếu ABC giao dịch ở mức cao nhất là 100 USD và mức thấp nhất là 75 USD trong một năm. Sau đó, mức giá cao/thấp trong 52 tuần của nó là 100 USD và 75 USD. Thông thường, 100 USD được coi là mức kháng cự trong khi 75 USD được coi là mức hỗ trợ. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch sẽ bắt đầu bán cổ phiếu khi nó đạt đến mức đó và họ sẽ bắt đầu mua cổ phiếu khi nó đạt 75 USD. Nếu nó vi phạm một trong hai đầu của phạm vi, thì các nhà giao dịch sẽ bắt đầu các vị thế mua hoặc bán mới, tùy thuộc vào mức cao nhất trong 52 tuần hay mức thấp nhất trong 52 tuần bị vi phạm.