Mục tiêu giá là gì?

Mục tiêu giá là dự đoán của nhà phân tích về giá tương lai của chứng khoán. Mục tiêu giá có thể liên quan đến tất cả các loại chứng khoán, từ các sản phẩm đầu tư phức tạp đến cổ phiếu và trái phiếu. Khi đặt mục tiêu giá cổ phiếu, nhà phân tích đang cố gắng xác định giá trị của cổ phiếu đó và giá sẽ ở mức nào sau 12 hoặc 18 tháng. Cuối cùng, mục tiêu giá phụ thuộc vào việc định giá công ty phát hành cổ phiếu.

Các nhà phân tích thường công bố mục tiêu giá của họ trong các báo cáo nghiên cứu về các công ty cụ thể, cùng với các khuyến nghị mua, bán và nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty đó. Mục tiêu giá cổ phiếu thường được trích dẫn trên các phương tiện thông tin tài chính.

Bài học chính

  • Mục tiêu giá là dự đoán của nhà phân tích về giá tương lai của chứng khoán, mức giá mà nhà phân tích tin rằng cổ phiếu được định giá hợp lý.
  • Các nhà phân tích xem xét nhiều yếu tố cơ bản và kỹ thuật để đạt được mục tiêu giá.
  • Các nhà phân tích thường công bố mục tiêu giá của họ cùng với các khuyến nghị mua, bán và nắm giữ đối với một cổ phiếu.
  • Mục tiêu giá cho cùng một loại chứng khoán có thể khác nhau do các phương pháp định giá khác nhau được các nhà phân tích, nhà giao dịch và tổ chức sử dụng.

Hiểu mục tiêu giá

Giá mục tiêu là mức giá mà tại đó nhà phân tích tin rằng một cổ phiếu được định giá hợp lý so với thu nhập dự kiến và lịch sử của nó. Khi một nhà phân tích tăng mục tiêu giá cho một cổ phiếu, họ thường kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng.

Ngược lại, việc hạ thấp mục tiêu giá có thể có nghĩa là nhà phân tích kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ giảm. Mục tiêu giá là một yếu tố hữu cơ trong phân tích tài chính; chúng có thể thay đổi theo thời gian khi có thông tin mới.

Các yếu tố giúp xác định mục tiêu giá

Mục tiêu giá dựa trên các giả định về cung và cầu trong tương lai của chứng khoán, trình độ kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản. Các nhà phân tích và tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các phương pháp định giá khác nhau và tính đến các điều kiện kinh tế khác nhau khi quyết định mục tiêu giá.

Đối với các nhà phân tích cơ bản, cách phổ biến để phân biệt mục tiêu giá cho một cổ phiếu là tạo ra bội số của tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) — bằng cách nhân giá thị trường với thu nhập 12 tháng cuối cùng của công ty.

Trong một số trường hợp, đặc biệt với các cổ phiếu biến động, các nhà phân tích sẽ tìm kiếm hướng dẫn bổ sung để hình thành mục tiêu giá, có thể bao gồm việc xem xét bảng cân đối kế toán của công ty và các báo cáo tài chính khác, đồng thời so sánh chúng với kết quả lịch sử, kinh tế hiện tại và môi trường cạnh tranh, nghiên cứu sức khỏe của ban quản lý công ty và phân tích các tỷ lệ khác.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo, hành động giá, số liệu thống kê, xu hướng và đà giá để đánh giá giá tương lai của chứng khoán. Một cách để họ đạt được mục tiêu giá là tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự xác định. Nhà phân tích sẽ thực hiện điều này bằng cách lập biểu đồ giá di chuyển giữa ít nhất hai mức cao và thấp tương tự nhau mà không vượt lên trên hoặc xuống dưới những điểm đó tại bất kỳ điểm nào ở giữa.

Những cân nhắc đặc biệt về mục tiêu giá

Dành cho nhà giao dịch

Các nhà giao dịch thường tìm cách thoát khỏi vị thế của họ trên một cổ phiếu khi giá trị dự kiến ban đầu của giao dịch đã được ghi nhận. Mặc dù mục tiêu giá có thể giúp các nhà giao dịch hiểu khi nào nên mua hoặc bán một cổ phiếu, nhưng các nhà giao dịch có thể và nên xác định mục tiêu giá của riêng mình để vào và thoát vị thế.

Nếu bạn là một nhà đầu tư tinh tế

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, các giả định làm nền tảng cho mục tiêu giá của các nhà phân tích không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các nhà đầu tư nên sử dụng mục tiêu giá và khuyến nghị của nhà phân tích như một phần trong quá trình thẩm định đầu tư của họ, có thể bao gồm việc xem xét hồ sơ tài chính và hồ sơ pháp lý của công ty, cùng với các nguồn lực khác.

Bất chấp sự phân tích cẩn thận nhất, chúng ta không thể biết chắc chắn mức giá mà một cổ phiếu sẽ giao dịch trong tương lai. Tuy nhiên, khi một nhà phân tích nổi tiếng thay đổi mục tiêu giá của họ, điều đó có thể có tác động đáng kể đến giá chứng khoán.

Mục tiêu giá là những ước tính mạnh mẽ

Dự báo chính xác biến động giá của chứng khoán dựa trên dự báo, xác suất, nhiều công cụ và nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả đối với những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nhất, mục tiêu giá vẫn chỉ là phỏng đoán có tính toán. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư tin rằng mục tiêu giá, cùng với các báo cáo nghiên cứu, hoạt động chủ yếu như các công cụ tiếp thị cho các nhà môi giới và ngân hàng đầu tư nhằm tạo ra sự quan tâm đến chứng khoán mà họ đang bảo lãnh.

Mục tiêu giá được tính như thế nào?

Mục tiêu giá cố gắng dự đoán giá trị của một chứng khoán nhất định tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Các nhà phân tích cố gắng trả lời câu hỏi cơ bản này bằng cách dự đoán giá tương lai của chứng khoán bằng cách sử dụng sự kết hợp của các điểm dữ liệu cơ bản và các giả định có căn cứ về định giá tương lai của chứng khoán.

Mục tiêu giá có chính xác không?

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các nhà phân tích, mục tiêu giá chỉ là một dự đoán với sự khác biệt trong dự đoán của nhà phân tích liên quan đến ước tính của họ về hiệu quả hoạt động trong tương lai. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, về mặt lịch sử, tỷ lệ chính xác tổng thể là khoảng 30% đối với các mục tiêu giá có tầm nhìn 12-18 tháng. Tuy nhiên, mục tiêu giá có khả năng tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt nếu chúng đến từ các nhà phân tích đáng tin cậy.

Mục tiêu giá được tìm thấy ở đâu?

Các nhà phân tích thường công bố mục tiêu giá của họ trong các báo cáo nghiên cứu về các công ty cụ thể, cùng với các khuyến nghị mua, bán và nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty đó. Mục tiêu giá cổ phiếu thường được trích dẫn trên các phương tiện thông tin tài chính.