Ngân hàng doanh nghiệp là gì?

Ngân hàng doanh nghiệp là các giao dịch tài chính của một công ty với một tổ chức cung cấp các khoản vay kinh doanh, tín dụng, tài khoản tiết kiệm và tài khoản séc, được thiết kế đặc biệt cho các công ty chứ không phải cho cá nhân.

Hoạt động ngân hàng kinh doanh xảy ra khi một ngân hàng hoặc một bộ phận của ngân hàng chỉ giao dịch với các doanh nghiệp. Ngân hàng chủ yếu giao dịch với các cá nhân thường được gọi là ngân hàng bán lẻ, trong khi ngân hàng giao dịch với thị trường vốn được gọi là ngân hàng đầu tư. Có một số ngân hàng giao dịch với cả hai loại khách hàng.

Bài học chính

  • Ngân hàng doanh nghiệp là một loạt các dịch vụ được ngân hàng cung cấp cho một doanh nghiệp hoặc tập đoàn.
  • Các dịch vụ được cung cấp trong dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp bao gồm các khoản vay, tín dụng, tài khoản tiết kiệm và tài khoản séc, tất cả đều được thiết kế riêng cho doanh nghiệp.
  • Các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng kinh doanh, bán lẻ và đầu tư dưới một mái nhà.
  • Ngân hàng lớn nhất ở Mỹ xét về tài sản là JPMorgan Chase.

Hiểu biết về ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng doanh nghiệp còn được gọi là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp. Các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính và tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tập đoàn lớn hơn. Các dịch vụ này được thiết kế phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm tài khoản tiền gửi và các sản phẩm không chịu lãi, cho vay bất động sản, cho vay thương mại và dịch vụ thẻ tín dụng. Các ngân hàng cũng có thể cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và bảo lãnh chứng khoán cho các khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp của họ.

Trước đây, các ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ/thương mại được yêu cầu phải là những thực thể riêng biệt theo Đạo luật Glass-Steagall—còn được gọi là Đạo luật Ngân hàng năm 1933. Điều đó đã thay đổi vào năm 1999 sau khi một số phần của đạo luật này bị bãi bỏ. Theo quy định mới, các ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng kinh doanh, bán lẻ và đầu tư dưới một mái nhà.

Nhu cầu về ngân hàng kinh doanh đang gia tăng ở Hoa Kỳ, khi lĩnh vực kinh doanh tiếp tục phát triển. Các ngân hàng thương mại đã giảm kể từ năm 2002, khi có 7.870 ngân hàng thương mại, so với 4.708 vào năm 2018. Điều này chủ yếu là do mua bán và sáp nhập. Các công ty có thị phần cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp là Wells Fargo, JPMorgan Chase và Bank of America, trong đó JPMorgan Chase là ngân hàng thương mại lớn nhất ở Mỹ, với doanh thu năm 2019 là 142 tỷ USD. Điều quan trọng cần lưu ý là các ngân hàng này cũng hoạt động như ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán lẻ, cho phép họ đa dạng hóa cả về khách hàng và sản phẩm được cung cấp.

Dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng kinh doanh

Các ngân hàng kinh doanh cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các công ty thuộc mọi quy mô. Ngoài tài khoản tiết kiệm và séc kinh doanh, các ngân hàng kinh doanh còn cung cấp các lựa chọn tài chính, giải pháp quản lý tiền mặt, dịch vụ trả lương và chống gian lận.

Tài trợ ngân hàng

Tài trợ của ngân hàng là nguồn vốn chính để mở rộng kinh doanh, mua lại và mua thiết bị hoặc đơn giản là để đáp ứng chi phí hoạt động ngày càng tăng. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, các ngân hàng kinh doanh có thể cung cấp các khoản vay có thời hạn cố định, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, hạn mức tín dụng và các khoản vay dựa trên tài sản. Các ngân hàng cung cấp tài chính cho thiết bị, thông qua các khoản vay cố định hoặc cho thuê thiết bị. Một số ngân hàng phục vụ riêng cho một số ngành nhất định như nông nghiệp, xây dựng và bất động sản thương mại.

Quản lý tiền mặt

Còn được gọi là quản lý ngân quỹ, dịch vụ quản lý tiền mặt giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong việc quản lý các khoản phải thu, phải trả, tiền mặt hoặc tính thanh khoản. Các ngân hàng kinh doanh thiết lập các quy trình cụ thể cho các doanh nghiệp giúp hợp lý hóa việc quản lý tiền mặt của họ, dẫn đến chi phí thấp hơn và có nhiều tiền mặt hơn.

Các ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp quyền truy cập vào Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH) và hệ thống xử lý thanh toán điện tử để tăng tốc chuyển tiền. Chúng cũng cho phép chuyển tiền tự động từ tài khoản séc nhàn rỗi sang tài khoản tiết kiệm chịu lãi, do đó số tiền dư thừa sẽ được sử dụng trong khi tài khoản séc doanh nghiệp chỉ đủ thanh toán trong ngày. Các doanh nghiệp có quyền truy cập vào một nền tảng trực tuyến tùy chỉnh liên kết các quy trình quản lý tiền mặt của họ với tài khoản séc và tiết kiệm để có cái nhìn thời gian thực về tiền mặt đang hoạt động của họ.

Dịch vụ trả lương

Nhiều ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ trả lương cho các doanh nghiệp nhỏ. Nếu doanh nghiệp của bạn mới hoặc quá nhỏ để phải trả chi phí cho nhà cái, nhiều ngân hàng cung cấp phần mềm hoặc dịch vụ cụ thể hướng tới quản lý tiền lương. Ngoài ngân hàng, còn có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tính lương độc lập. Thật đáng để so sánh chi phí và lợi ích của cả hai.

Bảo vệ chống gian lận

Bảo hiểm gian lận được các ngân hàng cung cấp để bảo vệ doanh nghiệp khỏi bất kỳ loại gian lận nào xảy ra trong tài khoản séc của họ. Chúng có thể bao gồm việc kiểm tra có vấn đề từ nhà cung cấp hoặc gian lận của nhân viên có thể xảy ra do có quá nhiều người có quyền truy cập vào tài khoản, khiến các giao dịch khó theo dõi.