PNJ Q3/2017: Không đột phá nhưng khả quan!

Bối cảnh đánh giá: PNJ tăng tốc độ mở rộng mạng lưới cửa hàng sau đợt huy động vốn từ phát hành riêng lẻ tháng 07.Riêng trong Quý 3/2017, PNJ mở mới 11 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng hiện tại lên 250.

Kết quả kinh doanh Quý 3 không đột phá nhưng khả quan:
– Doanh thu Quý 3/2017 tăng chậm 15%, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 13,33%. Nguyên nhân nằm ở chi phí bán hàng tăng mạnh 39%. Đi kèm với việc mở rộng hệ thống, PNJ phải chi nhiều cho các chi phí ban đầu như thiết kế cửa hàng, đào tạo nhân sự…vv tốc độ tăng CPBH Quý 3 này ngang với 2 quý liền kề, nhưng doanh thu tăng kém hơn. Đây là điểm trừ của PNJ, cho dù quý 3 năm nay có hai tháng 07 âm.

– Điểm cộng của PNJ là Biên LNG Quý 3/2017 đạt 17.38%, tăng 1,36% so với cùng kỳ. Việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm tập trung vào Trang sức vàng thay vì Vàng miếng tiếp tục cho thấy sự hiệu quả.

Tài sản: Đầu tư thêm TSCĐ và HTK : PNJ đầu tư thêm tài sản cố định đi kèm với việc mở rộng cửa hàng (khoản mục NGuyên giá TSCĐ tăng, Khoản mục Chi phí xây dựng dở dang dài hạn tăng 80 tỷ) và tăng Hàng tồn kho khoảng 200 tỷ để đón mùa vụ: Quý 4 và Quý 01. Tài sản bằng tiền tăng khá đảm bảo đủ nguồn lực để mở rộng hệ thống trong quý IV.

– Tài chính lành mạnh và cải thiện tích cực: Khoản tiền 975 tỷ từ phát hành riêng lẻ góp sức giúp PNJ giảm được 700 tỷ nợ vay ngắn hạn, 44 tỷ nợ dài hạn, và có 160 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn. Hệ số nợ (Nợ/Tổng nguồn vốn) giảm mạnh từ 51% xuống còn 33%, phần lãi vay của PNJ trả trong quý 3 cũng giảm đi 07 tỷ => Tình hình tài chính của PNJ được cải thiện rõ rệt, đủ nguồn lực tài trợ cho việc mở rộng hệ thống (với tốc độ nhanh hơn) trong quý 4 năm nay.

Đánh giá Chung:  PNJ có tốc độ tang trưởng quý 3 chậm lại, song không phải là dấu hiệu lo ngại trong điều kiện mở rộng Hệ thống cửa hang. Nguồn vốn từ phát hành riêng lẻ (985 tỷ đồng) đang được PNJ sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào TSCĐ và Hàng tồn kho, đảm bảo mở rộng hệ thống nhanh nhưng bền vững. Nguồn vốn này, khi chưa sử dụng hết, được PNJ trả nợ ngắn hạn để giảm lãi vay cho doanh nghiệp => Tình hình kinh doanh Quý 3/2017 không đột biến nhưng khả quan

 

Xét đến các lý do chính mà DaucoTichtru quyết định đầu tư vào PNJ là:
– Yếu tố con người + Văn hóa doanh nghiệp.
– Năng lực sản xuất và Phần Giá trị gia tăng trong SP của PNJ cao
– Động lực tăng trưởng rõ ràng đến từ việc: Mở rộng hệ thống cửa hàng + Thay đổi cơ cấu sản phẩm + Xu hướng tiêu dùng sản phẩm trang sức có thương hiệu ở Việt Nam

DAUCOTICHTRU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUÝ 3/2017 CHƯA VI PHẠM ĐẾN CÁC LÝ DO ĐẦU TƯ PNJ

Với KQKD Quý 3/2017 không có sự đột phá, khó có thể kỳ vọng PNJ tăng mạnh trong ngắn hạn. Chưa kể, thời gian gần đây DaucoTichtru nhận thấy thị trường đang phản ứng khá hời hợt với KQKD quý 3 của các doanh nghiệp; các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu mà DaucoTichtru tư vấn như PTB, VCS cũng đang chững lại. Khả năng Thị trường đứng trước một đợt điều chỉnh kéo dài hết quý 4 là khá cao. DaucoTichtru khuyến nghị với PNJ như sau:

– Tiếp tục đầu tư PNJ, nhưng để cầm được hàng qua giai đoạn hiện nay NĐT nên chú ý giữ tỷ lệ Margin ở mức an toàn.
– Với NĐT chưa có PNJ, DaucoTichtru khuyến nghị MUA ở vùng giá 105-109 hiện tại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top