Pro Forma là gì?

Pro forma có nghĩa là “vì lợi ích của hình thức” hoặc “vì vấn đề hình thức.” Khi nó xuất hiện trong báo cáo tài chính, nó chỉ ra rằng một phương pháp tính toán kết quả tài chính bằng cách sử dụng các dự đoán hoặc giả định nhất định đã được sử dụng.

Tài chính theo quy ước không được tính toán bằng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và thường loại bỏ các chi phí một lần không nằm trong hoạt động thông thường của công ty, chẳng hạn như chi phí tái cơ cấu sau khi sáp nhập.

Về cơ bản, báo cáo tài chính theo quy định có thể loại trừ bất kỳ điều gì mà công ty tin rằng làm lu mờ tính chính xác của triển vọng tài chính và có thể là thông tin hữu ích giúp đánh giá triển vọng tương lai của công ty.

Bài học chính

  • Pro forma, tiếng Latin có nghĩa là “vì hình thức” hoặc “vì hình thức”, là một phương pháp tính toán kết quả tài chính bằng cách sử dụng các dự đoán hoặc giả định nhất định.
  • Tài chính pro forma có thể không tuân thủ GAAP nhưng có thể được phát hành ra công chúng để làm nổi bật một số mục nhất định cho các nhà đầu tư tiềm năng.
  • Chúng cũng có thể được ban quản lý sử dụng nội bộ để hỗ trợ các quyết định kinh doanh.
  • Việc các công ty giao dịch đại chúng đánh lừa các nhà đầu tư bằng các kết quả tài chính theo quy ước không sử dụng các ước tính thận trọng nhất có thể về doanh thu và chi phí là bất hợp pháp.
Mẫu chuyên nghiệpPro Forma

Investopedia / Matthew Collins

Các loại báo cáo tài chính Pro Forma là gì?

Báo cáo tài chính pro forma là những dự đoán về chi phí và doanh thu trong tương lai, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và kế hoạch tương lai của công ty.

Một số câu lệnh định dạng chuyên nghiệp tiêu chuẩn bao gồm:

Tài liệu ngân sách Pro Forma

Ngân sách dự đoán dòng doanh thu dự kiến và dòng tiền ra trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai, thường là một năm tài chính.

Ngân sách được lập dựa trên những giả định nhất định về chi phí và doanh thu trong tương lai. Nó tính đến các chi phí, doanh thu trong quá khứ và các yếu tố trong chi phí kế hoạch của công ty trong năm tài chính.

Báo cáo thu nhập công ty Pro Forma

Báo cáo thu nhập theo quy định sử dụng phương pháp tính toán theo quy định, chủ yếu để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiềm năng đến những con số cụ thể khi công ty đưa ra thông báo thu nhập hàng quý.

Ví dụ: một công ty sẽ báo cáo doanh thu và chi phí thực tế của mình cho quý vừa qua và trong cùng một biểu đồ sẽ liệt kê các dự đoán về những con số này cho quý hiện tại.

Trong trường hợp này, công ty đang dự đoán tương lai dựa trên kiến thức về doanh thu và chi phí trong quá khứ cũng như tính đến những thay đổi dự kiến.

Dự báo thu nhập Pro Forma

Một công ty có thể trình bày một tuyên bố chiếu lệ để thông báo cho các nhà đầu tư về đánh giá nội bộ của họ về kết quả tài chính của một thay đổi được đề xuất trong hoạt động kinh doanh.

Ví dụ: nếu một công ty đang xem xét việc mua lại hoặc sáp nhập, công ty đó có thể xuất bản một báo cáo định dạng chuyên nghiệp về tác động dự kiến của động thái này đối với thu nhập và chi phí trong tương lai của công ty.

Kế toán tài chính Pro Forma

Trong kế toán tài chính, báo cáo thu nhập theo quy định loại trừ các giao dịch bất thường hoặc không định kỳ.

Các chi phí bị loại trừ này có thể bao gồm giá trị đầu tư giảm, chi phí tái cơ cấu và các điều chỉnh được thực hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty để khắc phục các lỗi kế toán từ những năm trước.

Kế toán quản lý Pro Forma

Kế toán chuẩn bị báo cáo tài chính theo phương pháp chiếu lệ trước một giao dịch được đề xuất như mua lại, sáp nhập, thay đổi cơ cấu vốn của công ty hoặc đầu tư vốn mới.

Đây là những mô hình dự báo kết quả mong đợi của giao dịch được đề xuất. Họ tập trung vào doanh thu thuần ước tính, dòng tiền và thuế.

Các báo cáo được trình bày cho ban quản lý công ty để giúp công ty đưa ra quyết định về hành động được đề xuất dựa trên lợi ích và chi phí tiềm năng của nó.

Hạn chế của Tuyên bố Pro Forma

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng báo cáo tài chính chiếu lệ của công ty có thể chứa các số liệu hoặc phép tính không tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP), bộ tiêu chuẩn mà các công ty đại chúng áp dụng cho báo cáo tài chính của họ.

Trên thực tế, chúng có thể khác nhau rất nhiều. Kết quả chiếu lệ có thể bao gồm các điều chỉnh đối với số GAAP nhằm làm nổi bật các khía cạnh quan trọng trong hiệu quả hoạt động của công ty.

Hoạt động tài chính theo quy định ở Hoa Kỳ bùng nổ vào cuối những năm 1990 khi các công ty dot-com sử dụng phương pháp này để làm cho các khoản lỗ trông giống như lợi nhuận hoặc ít nhất là để lộ ra những khoản lãi lớn hơn nhiều so với những gì được chỉ ra thông qua các phương pháp kế toán GAAP của Hoa Kỳ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phản ứng bằng cách cảnh báo rằng các công ty giao dịch công khai cũng phải báo cáo và công khai các kết quả tài chính dựa trên GAAP của Hoa Kỳ. SEC cũng làm rõ rằng họ sẽ coi việc sử dụng kết quả chiếu lệ để hiểu sai hoàn toàn các kết quả dựa trên GAAP và đánh lừa các nhà đầu tư là gian lận và bị pháp luật trừng phạt.

Quan trọng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) coi việc sử dụng kết quả theo quy định để hiểu sai một cách nghiêm trọng các kết quả dựa trên GAAP và đánh lừa các nhà đầu tư bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) coi là gian lận và bị pháp luật trừng phạt.

Cách tạo một Tuyên bố Pro Forma

Bạn có thể tìm thấy các mẫu cơ bản để tạo báo cáo chiếu lệ trực tuyến hoặc có thể tạo bằng bảng tính Microsoft Excel để tự động điền và tính toán các mục nhập chính xác dựa trên thông tin đầu vào của bạn.

Bạn cũng có thể tạo báo cáo tài chính định dạng chuyên nghiệp bằng tay. Các bước là:

  1. Tính toán dự báo doanh thu ước tính cho doanh nghiệp của bạn. Quá trình này được gọi là dự báo pro forma. Sử dụng các giả định thị trường thực tế. Hãy nghiên cứu và nói chuyện với các chuyên gia và kế toán viên để xác định dòng doanh thu bình thường hàng năm là gì, cũng như các giả định về tích lũy tài sản. Ước tính của bạn nên ở phía thận trọng.
  2. Ước tính tổng nợ và chi phí của bạn. Nợ phải trả bao gồm các khoản vay và hạn mức tín dụng. Chi phí bao gồm các khoản thanh toán tiền thuê, tiện ích, lương nhân viên, bảo hiểm, giấy phép, giấy phép, vật liệu và thuế. Giữ ước tính của bạn thực tế.
  3. Sử dụng dự đoán doanh thu từ Bước 1 và tổng chi phí tìm thấy ở Bước 2 để tạo phần đầu tiên trong định dạng chuyên nghiệp của bạn. Phần này sẽ dự đoán thu nhập ròng trong tương lai (NI) của bạn.
  4. Ước tính dòng tiền. Phần này của báo cáo chiếu lệ sẽ xác định tác động ròng đối với tiền mặt nếu thay đổi kinh doanh được đề xuất được thực hiện. Dòng tiền khác với NI vì theo kế toán dồn tích, một số khoản thu nhập và chi phí nhất định được ghi nhận trước hoặc sau khi tiền mặt được trao tay.

Dưới đây là ví dụ lịch sử về báo cáo thu nhập theo quy ước, được cung cấp bởi báo cáo thu nhập hợp nhất và theo quy ước chưa được kiểm toán của Tesla Inc. (TSLA) cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Tuyên bố Pro Forma của Tesla Inc. 2016Tesla Inc. Pro Forma Statement 2016
Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Báo cáo tài chính Pro Forma là gì?

Báo cáo tài chính theo quy ước kết hợp các con số hoặc ước tính giả định. Chúng được tích hợp vào dữ liệu để đưa ra bức tranh về lợi nhuận của công ty nếu loại trừ một số khoản mục không định kỳ nhất định.

Đây thường là những báo cáo tài chính sơ bộ hoặc minh họa không tuân theo các thông lệ kế toán chuẩn. Các công ty sử dụng quyền riêng của mình trong việc tính toán thu nhập theo quy ước, bao gồm hoặc loại trừ các khoản mục tùy thuộc vào những gì họ cảm thấy phản ánh hiệu suất thực sự hoặc hiệu suất trong tương lai của công ty.

Vì các dự báo theo quy ước về bản chất là giả thuyết nên chúng có thể sai lệch so với kết quả thực tế, đôi khi đáng kể.

Sự khác biệt giữa Tài chính Pro Forma và GAAP là gì?

Không có quy tắc chung nào mà các công ty phải tuân theo khi báo cáo thu nhập theo quy định. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là các nhà đầu tư phải phân biệt giữa thu nhập theo quy định và thu nhập được báo cáo sử dụng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

GAAP thực thi các nguyên tắc nghiêm ngặt khi các công ty báo cáo thu nhập, trong khi các số liệu theo quy định tốt hơn nên được coi là thu nhập giả định.

Vì lý do này, các nhà đầu tư phải kiểm tra không chỉ thu nhập theo quy định mà còn cả thu nhập GAAP và không bao giờ nhầm lẫn giữa thu nhập này với thu nhập khác.

Hóa đơn Pro Forma là gì?

Hóa đơn chiếu lệ là hóa đơn bán hàng sơ bộ được gửi cho người mua trước khi vận chuyển hoặc giao hàng. Hóa đơn thường mô tả các mặt hàng đã mua và thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như trọng lượng vận chuyển và phí vận chuyển.

Hóa đơn chiếu lệ chỉ yêu cầu đủ thông tin để cho phép các quan chức hải quan xác định mức thuế cần thiết từ việc kiểm tra chung đối với hàng hóa được đưa vào.

Bạn có thể so sánh các tuyên bố Pro Forma từ các công ty khác nhau không?

Có thể, nhưng nó không được khuyên. Định nghĩa của các công ty về pro forma khác nhau tùy theo các phương pháp nội bộ của họ để dự báo và đưa ra các giả định.

Nếu bạn không biết mỗi công ty xác định các số liệu theo quy ước như thế nào, bạn có thể đang so sánh táo với cam.