Sáp nhập dọc là gì?

Sáp nhập dọc là sự sáp nhập của hai hoặc nhiều công ty cung cấp các chức năng chuỗi cung ứng khác nhau cho một hàng hóa hoặc dịch vụ chung. Thông thường, việc sáp nhập được thực hiện để tăng cường sức mạnh tổng hợp, giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quy trình chuỗi cung ứng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Việc sáp nhập theo chiều dọc thường giúp giảm chi phí và tăng năng suất và hiệu quả.

Bài học chính

  • Mục đích của việc sáp nhập theo chiều dọc giữa hai công ty là tăng cường sự phối hợp, giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quy trình chuỗi cung ứng và tăng cường kinh doanh.
  • Các hành vi vi phạm chống độc quyền thường được nêu ra khi các hoạt động sáp nhập theo chiều dọc được lên kế hoạch hoặc diễn ra do khả năng cạnh tranh trên thị trường bị giảm sút.
  • Sáp nhập theo chiều dọc có thể dẫn đến chi phí thấp hơn, tăng năng suất và hiệu quả cho các công ty liên quan.

Hiểu về sáp nhập theo chiều dọc

Sáp nhập theo chiều dọc giúp doanh nghiệp kiểm soát các giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng của họ, chẳng hạn như nhà cung cấp cung cấp nguyên liệu thô cho nhà sản xuất. Hai công ty tham gia sáp nhập theo chiều dọc, mỗi công ty cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau nhưng ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất. Tuy nhiên, cả hai công ty đều cần thiết để sản xuất thành phẩm.

Sáp nhập theo chiều dọc làm giảm cạnh tranh và có thể cung cấp cho thực thể mới một thị phần lớn hơn. Sự thành công của việc sáp nhập dựa trên việc liệu thực thể kết hợp có nhiều giá trị hơn từng công ty riêng lẻ hay không.

Lợi ích của việc sáp nhập theo chiều dọc

Sáp nhập theo chiều dọc rất hữu ích vì chúng có thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng doanh thu và giảm chi phí sản xuất. Sự cộng hưởng có thể được tạo ra bằng cách sáp nhập theo chiều dọc vì thực thể kết hợp thường có giá trị cao hơn hai công ty riêng lẻ.

Cải tiến hoạt động

Sự hiệp lực có thể bao gồm sự hiệp lực trong hoạt động, có thể là những cải tiến trong quy trình hoạt động của hai công ty, chẳng hạn như nhà cung cấp và nhà sản xuất. Nếu một nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung cấp cho sản phẩm của mình hoặc nếu nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất đắt tiền thì việc sáp nhập theo chiều dọc sẽ loại bỏ nhu cầu trì hoãn và giảm chi phí. Một nhà sản xuất ô tô mua lại một công ty lốp xe là sự sáp nhập theo chiều dọc, điều này có thể làm giảm chi phí sản xuất lốp xe cho nhà sản xuất ô tô. Việc sáp nhập cũng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bằng cách cho phép nhà sản xuất cung cấp lốp xe cho các nhà sản xuất ô tô cạnh tranh – nhờ đó thúc đẩy doanh thu.

Hợp lực tài chính

Sự hiệp lực tài chính có thể được hiện thực hóa, có thể liên quan đến việc một trong các công ty có thể tiếp cận tín dụng hoặc vốn. Ví dụ: một nhà cung cấp có thể có khoản nợ trên bảng cân đối kế toán dẫn đến giảm khả năng tiếp cận nguồn tín dụng vay từ ngân hàng. Kết quả là nhà cung cấp có thể gặp phải tình trạng thiếu dòng tiền. Mặt khác, nhà sản xuất có thể có ít nợ hơn, nhiều tiền mặt hơn hoặc tiếp cận được tín dụng, chẳng hạn như ngân hàng. Nhà sản xuất có thể giúp nhà cung cấp bằng cách trả nợ, cung cấp khả năng tiếp cận tiền mặt và phương tiện vay mà nhà cung cấp cần để hoạt động hiệu quả hơn.

Hiệu quả quản lý

Những cải tiến có thể bao gồm việc hợp nhất hoặc giảm bớt đội ngũ quản lý điều hành của các công ty được kết hợp. Bằng cách loại bỏ những người quản lý hoạt động kém và thay thế họ, công ty có thể cải thiện khả năng giao tiếp và hiệu quả tổng thể của đơn vị kết hợp.

Sáp nhập dọc và Tích hợp dọc

Mặc dù các thuật ngữ sáp nhập theo chiều dọc và tích hợp theo chiều dọc thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Tích hợp theo chiều dọc – việc mở rộng hoạt động sang các giai đoạn khác của quy trình chuỗi cung ứng – có thể xảy ra mà không cần sáp nhập hai doanh nghiệp. Ví dụ, với sự tích hợp theo chiều dọc, một công ty sản xuất thang có thể quyết định tự sản xuất nhôm cho sản phẩm cuối cùng thay vì mua từ nhà cung cấp. Mặt khác, việc sáp nhập theo chiều dọc sẽ dẫn đến việc sáp nhập công ty sản xuất và nhà cung cấp.

Ngược lại với sáp nhập theo chiều dọc là sáp nhập theo chiều ngang, bao gồm việc sáp nhập hai công ty cạnh tranh sản xuất ở cùng một giai đoạn trong quy trình chuỗi cung ứng.

Tranh cãi về sáp nhập theo chiều dọc

Sáp nhập theo chiều dọc không phải là không có tranh cãi. Các hành vi vi phạm chống độc quyền thường được nêu ra khi các hoạt động sáp nhập theo chiều dọc được lên kế hoạch hoặc diễn ra do khả năng cạnh tranh trên thị trường bị giảm sút. Sáp nhập theo chiều dọc có thể được sử dụng để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh tiếp cận nguyên liệu thô hoặc hoàn thành các giai đoạn nhất định trong chuỗi cung ứng.

Hãy xem xét ví dụ trước đó về việc một nhà sản xuất ô tô mua một nhà sản xuất lốp xe. Giả sử chính nhà sản xuất ô tô này đã mua hầu hết các nhà sản xuất lốp xe trong ngành. Sau đó, nó có thể kiểm soát nguồn cung cũng như giá cả cho thị trường, từ đó phá hủy sự cạnh tranh công bằng hoặc “hoàn hảo”. Hơn nữa, một số nhà kinh tế tin rằng sáp nhập theo chiều dọc có thể thúc đẩy sự thông đồng giữa các công ty thượng nguồn, là những công ty tham gia vào giai đoạn đầu của quá trình sản xuất.

Ví dụ thực tế về sáp nhập theo chiều dọc

Một vụ sáp nhập theo chiều dọc đáng chú ý là vụ sáp nhập năm 1996 của Time Warner Inc., một công ty truyền hình cáp lớn và Turner Corporation, một công ty truyền thông lớn chịu trách nhiệm về các kênh CNN, TNT, Cartoon Network và TBS. Năm 2018, việc sáp nhập giữa Time Warner và AT&T (T) đã được hoàn tất nhưng không bị giám sát chặt chẽ.

Kể từ tháng 2 năm 2019, theo báo cáo của Associated Press, “tòa phúc thẩm liên bang đã xóa bỏ việc AT&T tiếp quản Time Warner, bác bỏ tuyên bố của chính quyền Trump rằng thỏa thuận trị giá 81 tỷ USD sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng và làm giảm sự cạnh tranh trong ngành truyền hình.”

Theo chi tiết tài chính của việc mua lại, tổ chức kết hợp sẽ nhận ra sự cộng hưởng tài chính gia tăng lên tới 2,5 tỷ USD. Dự kiến sẽ có mức cộng hưởng chi phí là 1,5 tỷ USD và doanh thu là 1 tỷ USD vào cuối ba năm sau khi kết thúc thỏa thuận.