Số ngày bán hàng nổi bật (DSO) là gì?

Số ngày bán hàng chưa thanh toán (DSO) là thước đo số ngày trung bình mà một công ty phải mất để thu tiền thanh toán cho một lần bán hàng. DSO thường được xác định hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Để tính DSO, hãy chia số khoản phải thu trung bình trong một khoảng thời gian nhất định cho tổng giá trị doanh số bán tín dụng trong cùng khoảng thời gian, sau đó nhân kết quả với số ngày trong khoảng thời gian được đo.

Số ngày bán hàng còn tồn đọng là một yếu tố của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và cũng có thể được gọi là số ngày phải thu hoặc kỳ thu tiền bình quân.

Bài học chính

  • Số ngày bán hàng chưa thanh toán (DSO) là số ngày trung bình mà một công ty phải mất để nhận được khoản thanh toán cho một lần bán hàng.
  • Số DSO cao cho thấy công ty đang gặp phải sự chậm trễ trong việc nhận thanh toán, điều này có thể dẫn đến vấn đề về dòng tiền.
  • DSO thấp cho thấy công ty đang nhận được các khoản thanh toán nhanh chóng. Số tiền đó có thể được đưa trở lại vào hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả tốt.
  • Nói chung, DSO dưới 45 ngày được coi là thấp.
Số ngày bán hàng nổi bật (DSO)Days Sales Outstanding (DSO)

Investopedia / Tara Anand

Hiểu số ngày bán hàng nổi bật (DSO)

Do tầm quan trọng sống còn của dòng tiền trong việc điều hành doanh nghiệp, lợi ích tốt nhất của công ty là thu hồi các khoản phải thu tồn đọng càng nhanh càng tốt. Các công ty có thể kỳ vọng một cách tương đối chắc chắn rằng họ sẽ được thanh toán các khoản phải thu chưa thanh toán. Nhưng vì nguyên tắc giá trị thời gian của tiền tệ, thời gian chờ đợi được thanh toán là tiền bị mất.

Điều đó nói lên rằng, định nghĩa về “nhanh chóng” phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh. Trong ngành tài chính, thời hạn thanh toán tương đối dài là phổ biến. Trong ngành nông nghiệp và nhiên liệu, thanh toán nhanh có thể rất quan trọng. Nhìn chung, các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc nhiều vào dòng tiền ổn định hơn các công ty lớn, đa dạng.

DSO = Những tài khoản có thể nhận được Tổng doanh thu tín dụng × Số ngàybegin{aligned}&text{DSO} = frac {text{Tài khoản phải thu} }{ text{Tổng doanh thu tín dụng} } times text{Số ngày}\end{aligned} ​DSO = Tổng số tài khoản bán hàng tín dụng phải thu ​× Số ngày

Bằng cách nhanh chóng chuyển doanh thu thành tiền mặt, công ty có cơ hội sử dụng lại tiền mặt nhanh hơn.

Những con số cho bạn biết điều gì

Số DSO cao cho thấy một công ty đang bán sản phẩm của mình cho khách hàng bằng hình thức trả chậm và chờ đợi một thời gian dài để thu được tiền. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về dòng tiền. Giá trị DSO thấp có nghĩa là công ty phải mất ít ngày hơn để thu hồi các khoản phải thu. Công ty đó đang nhanh chóng nhận được số tiền cần thiết để tạo ra hoạt động kinh doanh mới.

Trên thực tế, việc xác định khoảng thời gian trung bình mà số dư chưa thanh toán của công ty được chuyển thành các khoản phải thu có thể tiết lộ rất nhiều về bản chất của dòng tiền của công ty.

Điều quan trọng cần nhớ là công thức tính DSO chỉ tính đến doanh số bán hàng tín dụng. Mặc dù doanh số bán hàng bằng tiền mặt có thể được coi là có DSO bằng 0 nhưng chúng không được tính vào tính toán DSO. Nếu chúng được đưa vào tính toán, chúng sẽ làm giảm DSO và các công ty có tỷ lệ bán hàng bằng tiền mặt cao sẽ có DSO thấp hơn những công ty có tỷ lệ bán hàng tín dụng cao.

Ứng dụng của Ngày bán hàng nổi bật

Số ngày tồn đọng có thể được phân tích theo nhiều cách khác nhau. Nó cho thấy bộ phận thu tiền của công ty hoạt động hiệu quả như thế nào và mức độ công ty duy trì sự hài lòng của khách hàng. Nó cũng giúp xác định những khách hàng không có uy tín tín dụng.

Nhìn vào giá trị DSO của một công ty trong một khoảng thời gian có thể cung cấp một tiêu chuẩn tốt để đánh giá nhanh dòng tiền của công ty. Tuy nhiên, xu hướng DSO theo thời gian sẽ hữu ích hơn nhiều. Chúng có thể hoạt động như một dấu hiệu cảnh báo sớm về rắc rối.

Số DSO Tốt và Xấu

Nếu DSO của một công ty đang tăng lên, đó là dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn. Sự hài lòng của khách hàng có thể giảm sút hoặc nhân viên bán hàng có thể đưa ra các điều khoản thanh toán dài hơn để thúc đẩy doanh số bán hàng tăng lên. Có lẽ công ty có thể cho phép khách hàng có tín dụng kém mua hàng bằng tín dụng.

DSO tăng mạnh có thể khiến công ty gặp vấn đề nghiêm trọng về dòng tiền. Nếu khả năng tự thanh toán kịp thời của một công ty bị gián đoạn, công ty có thể buộc phải thực hiện những thay đổi mạnh mẽ.

37h30

DSO trung bình của các công ty thuộc nhiều ngành khác nhau trong quý 3 năm 2022.

Nói chung, khi xem xét dòng tiền của một công ty nhất định, việc theo dõi DSO của công ty đó theo thời gian sẽ rất hữu ích để xác định xem DSO của công ty đó có xu hướng tăng hay giảm hoặc liệu có các mô hình trong lịch sử dòng tiền của công ty hay không.

DSO có thể thay đổi nhất quán hàng tháng, đặc biệt nếu sản phẩm của công ty mang tính thời vụ. Nếu một công ty có DSO không ổn định, điều này có thể gây lo ngại, nhưng nếu DSO của công ty đó thường xuyên giảm xuống trong một mùa cụ thể mỗi năm thì không có lý do gì để lo lắng.

Hạn chế về số ngày bán hàng chưa thanh toán

Là một thước đo nhằm đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp, số ngày bán hàng tồn đọng đi kèm với một hạn chế mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc.

Khi sử dụng DSO để so sánh dòng tiền của một số công ty, bạn nên so sánh các công ty trong cùng ngành, có mô hình kinh doanh và con số doanh thu tương tự. Nếu bạn cố gắng so sánh các công ty trong các ngành khác nhau và có quy mô khác nhau, kết quả bạn nhận được sẽ sai lệch vì chúng thường có các điểm chuẩn và mục tiêu DSO rất khác nhau.

Khi DSO không còn liên quan

DSO không đặc biệt hữu ích khi so sánh các công ty có sự khác biệt đáng kể về tỷ trọng doanh thu được thực hiện bằng tín dụng. DSO của một công ty có tỷ trọng doanh thu tín dụng thấp không phản ánh nhiều về dòng tiền của công ty đó. Việc so sánh những công ty như vậy với những công ty có tỷ trọng doanh thu tín dụng cao cũng không nói lên được điều gì.

Ngoài ra, DSO không phải là một chỉ số hoàn hảo về hiệu quả các khoản phải thu của công ty. Khối lượng bán hàng biến động có thể ảnh hưởng đến DSO, với bất kỳ sự gia tăng doanh số bán hàng nào cũng sẽ làm giảm giá trị DSO.

Số ngày bán hàng quá hạn (DDSO) là một lựa chọn thay thế tốt để đánh giá việc thu tín dụng hoặc để sử dụng cùng với DSO. Giống như bất kỳ số liệu nào đo lường hiệu quả hoạt động của công ty, DSO không nên được xem xét một mình mà nên được sử dụng cùng với các số liệu khác.

Bạn tính toán DSO như thế nào?

Chia tổng số khoản phải thu trong một khoảng thời gian nhất định cho tổng giá trị đô la của doanh số bán tín dụng trong cùng kỳ, sau đó nhân kết quả với số ngày trong khoảng thời gian được đo.

Tỷ lệ DSO tốt là gì?

Tỷ lệ DSO tốt hay xấu có thể thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh và ngành mà công ty hoạt động. Điều đó cho thấy, con số dưới 45 được coi là tốt cho hầu hết các doanh nghiệp. Nó cho thấy rằng tiền mặt của công ty đang chảy vào với tốc độ hợp lý và hiệu quả, sẵn sàng được sử dụng để tạo ra hoạt động kinh doanh mới.

Làm thế nào để bạn tính DSO trong 3 tháng?

Trong ba tháng cuối năm, Công ty A đã đạt được tổng doanh số bán chịu là 1.500.000 USD và có khoản phải thu là 1.050.000 USD. Khoảng thời gian bao gồm 92 ngày. DSO của Công ty A trong khoảng thời gian đó được tính như sau:

  • 1.050.000 chia cho 1.500.000 bằng 0,7.
  • 0,7 nhân với 92 bằng 64,4.

DSO của doanh nghiệp này trong giai đoạn này là 64,4.

Tại sao DSO lại quan trọng?

Số DSO cao có thể cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp không lý tưởng. Nó thay đổi tùy theo doanh nghiệp, nhưng con số dưới 45 được coi là tốt. Tốt nhất là theo dõi số lượng theo thời gian. Nếu con số này tăng lên, có thể có điều gì đó không ổn trong bộ phận thu nợ hoặc công ty có thể đang bán cho khách hàng với mức tín dụng thấp hơn mức tối ưu. Trong mọi trường hợp, dòng tiền của công ty đều gặp rủi ro.

Các chuyên gia thu nợ tại Atradius gợi ý rằng việc theo dõi DSO theo thời gian cũng tạo ra động lực để bộ phận thanh toán luôn theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán. Không cần phải nói, một doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng số dư nợ bán hàng trong ngày của mình để xác định và gắn cờ những khách hàng đang gây áp lực cho doanh nghiệp do không thanh toán kịp thời.

Điểm mấu chốt

Ở nhiều doanh nghiệp, số dư nợ bán hàng trong ngày có thể là một chỉ số có giá trị về hiệu quả kinh doanh và chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp. Nếu con số quá cao, nó thậm chí có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của doanh nghiệp, khiến các khoản thanh toán chưa thanh toán của doanh nghiệp bị trì hoãn. Trong mọi trường hợp, tiền mặt bị chậm trễ là tiền mặt bị mất đối với doanh nghiệp của bạn.