Người sáng lập & điều hành Tichtru.com

Người sáng lập và điều hành Tichtru.com là Anh Đoàn Xuân Thạo. 

Anh xuất thân từ chuyên ngành Đầu tư chứng khoán – Học viện Tài Chính với niềm đam mê đầu tư từ nhỏ. Anh Đoàn Xuân Thạo đã có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về đầu tư một cách bài bản; và có hơn 10 năm đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kiến thức, kinh nghiệm không chỉ đến từ số năm tồn tại trong đầu tư, mà quan trọng là từ tính cách cần mẫn, ham học hỏi, và có tư duy độc lập, bao quát vấn đề.

Anh Đoàn Xuân Thạo từng làm trưởng phòng kinh doanh tại một CTCK trên thị trường. Từ năm 2019, anh điều hành một mô hình kinh doanh riêng, trở thành một Nhà đầu tư tự do, và dành thời gian điều hành Tichtru.com.

Mọi câu hỏi của Anh chị Nhà đầu tư, vui lòng gửi đến Email liên hệ: Admin@tichtru.com