Tái cấp vốn bằng đòn bẩy là gì?

Tái cấp vốn bằng đòn bẩy là một giao dịch tài chính doanh nghiệp trong đó một công ty thay đổi cơ cấu vốn hóa bằng cách thay thế phần lớn vốn chủ sở hữu bằng một gói chứng khoán nợ bao gồm cả nợ ngân hàng cao cấp và nợ thứ cấp. Tái cấp vốn bằng đòn bẩy cũng được gọi là tóm tắt có đòn bẩy. Nói cách khác, công ty sẽ vay tiền để mua lại cổ phiếu đã phát hành trước đó và giảm lượng vốn sở hữu trong cơ cấu vốn. Các nhà quản lý/nhân viên cấp cao có thể nhận được thêm vốn chủ sở hữu để gắn kết lợi ích của họ với các trái chủ và cổ đông.

Thông thường, việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy được sử dụng để chuẩn bị cho công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng, vì cơ cấu vốn hóa sử dụng đòn bẩy nợ sẽ có lợi hơn cho công ty trong thời kỳ tăng trưởng. Việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy cũng phổ biến trong những thời kỳ lãi suất thấp vì lãi suất thấp có thể khiến việc vay tiền để trả nợ hoặc vốn cổ phần trở nên hợp lý hơn đối với các công ty.

Tái cấp vốn bằng đòn bẩy khác với tái cấp vốn cổ tức bằng đòn bẩy. Trong tái cấp vốn cổ tức, cơ cấu vốn không thay đổi vì chỉ trả cổ tức đặc biệt.

Hiểu về tái cấp vốn bằng đòn bẩy

Tái cấp vốn bằng đòn bẩy có cấu trúc tương tự như cấu trúc được sử dụng trong các thương vụ mua lại có đòn bẩy (LBO), đến mức chúng làm tăng đáng kể đòn bẩy tài chính. Nhưng không giống như LBO, chúng có thể vẫn được giao dịch công khai. Các cổ đông ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy so với việc phát hành cổ phiếu mới vì việc phát hành cổ phiếu mới có thể làm giảm giá trị của cổ phiếu hiện có, trong khi việc vay tiền thì không. Vì lý do này, việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy được các cổ đông ưa chuộng hơn.

Đôi khi chúng được các công ty cổ phần tư nhân sử dụng để rút sớm một số khoản đầu tư của họ hoặc làm nguồn tái cấp vốn. Và chúng có tác động tương tự như mua lại bằng đòn bẩy trừ khi chúng là tái cấp vốn cổ tức. Việc sử dụng nợ có thể mang lại lá chắn thuế—có thể lớn hơn chi phí lãi vay tăng thêm. Đây được gọi là định lý Modigliani-Miller, cho thấy nợ mang lại lợi ích về thuế mà không thể tiếp cận được thông qua vốn chủ sở hữu. Và các bản tóm tắt có đòn bẩy có thể tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ giá trên sổ sách. Vay tiền để trả các khoản nợ cũ hoặc mua lại cổ phiếu cũng giúp các công ty tránh được chi phí cơ hội khi làm như vậy với lợi nhuận kiếm được.

Giống như LBO, việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy mang lại động lực để ban quản lý kỷ luật hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng các khoản thanh toán lãi và gốc lớn hơn. Chúng thường đi kèm với việc tái cơ cấu, trong đó công ty bán bớt những tài sản dư thừa hoặc không còn phù hợp về mặt chiến lược để giảm nợ. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là đòn bẩy cực cao có thể khiến công ty mất đi trọng tâm chiến lược và trở nên dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc bất ngờ hoặc suy thoái kinh tế. Nếu môi trường nợ hiện tại thay đổi, chi phí lãi vay tăng lên có thể đe dọa khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Lịch sử tái cấp vốn bằng đòn bẩy

Việc tái cấp vốn bằng đòn bẩy đặc biệt phổ biến vào cuối những năm 1980 khi phần lớn chúng được sử dụng như một biện pháp bảo vệ việc tiếp quản trong các ngành trưởng thành không đòi hỏi chi phí vốn liên tục đáng kể để duy trì tính cạnh tranh. Việc tăng nợ trên bảng cân đối kế toán và do đó đòn bẩy của công ty đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ chống cá mập khỏi sự tiếp quản thù địch của những kẻ đột kích công ty.