Tài khoản tùy ý là gì?

Tài khoản tùy ý là tài khoản đầu tư cho phép nhà môi giới được ủy quyền mua và bán chứng khoán mà không cần sự đồng ý của khách hàng đối với mỗi giao dịch. Khách hàng phải ký vào bản tiết lộ tùy ý với nhà môi giới làm tài liệu về sự đồng ý của khách hàng.

Tài khoản tùy ý đôi khi được gọi là tài khoản được quản lý; nhiều công ty môi giới yêu cầu mức tối thiểu của khách hàng (chẳng hạn như 250.000 USD) để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này và thường trả phí từ 1% đến 2% một năm đối với tài sản được quản lý (AUM).

Bài học chính

  • Tài khoản tùy ý là tài khoản trong đó khách hàng giao quyền kiểm soát tài khoản giao dịch của mình cho nhà môi giới hoặc cố vấn, những người chọn và thực hiện giao dịch cho họ.
  • Khách hàng có thể tùy chỉnh các tài khoản đó bằng cách chỉ định các hạn chế hoặc tùy chọn cho phong cách hoặc chủ đề đầu tư. Trong thời gian gần đây, cố vấn robot cũng đã trở thành công cụ phổ biến cho các tài khoản tùy ý.
  • Ưu điểm của tài khoản tùy ý bao gồm thực hiện giao dịch nhanh chóng và dịch vụ chuyên nghiệp. Nhược điểm của tài khoản tùy ý bao gồm phí cao hơn và khả năng hoạt động tiêu cực.

Hiểu tài khoản tùy ý

Tùy thuộc vào thỏa thuận cụ thể giữa nhà đầu tư và nhà môi giới, nhà môi giới có thể có phạm vi quyền hạn khác nhau với tài khoản tùy ý. Khách hàng có thể đặt các thông số liên quan đến giao dịch trong tài khoản.

Ví dụ: khách hàng có thể chỉ cho phép đầu tư vào cổ phiếu blue-chip. Một nhà đầu tư ủng hộ việc đầu tư có trách nhiệm với xã hội có thể cấm nhà môi giới đầu tư vào cổ phiếu của công ty thuốc lá hoặc vào các công ty có hồ sơ môi trường kém. Nhà đầu tư có thể hướng dẫn nhà môi giới duy trì một tỷ lệ cụ thể giữa cổ phiếu và trái phiếu nhưng cho phép nhà môi giới tự do đầu tư vào các loại tài sản này khi nhà môi giới thấy phù hợp. Nhà môi giới quản lý tài khoản tùy ý phải tuân theo các hướng dẫn và ràng buộc rõ ràng (nếu có) do khách hàng nêu ra.

Một loại tài khoản tùy ý mới đến từ cố vấn robo – dịch vụ quản lý đầu tư tự động được thực hiện bằng thuật toán với sự can thiệp tối thiểu của con người. Cố vấn robot thường tuân theo các chiến lược được lập chỉ mục thụ động theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), nhưng cũng có thể được sử dụng với những hạn chế do người dùng hướng dẫn, chẳng hạn như đầu tư có trách nhiệm với xã hội hoặc tuân theo chiến lược đầu tư cụ thể mà họ lựa chọn. Không giống như các tài khoản được quản lý truyền thống, các tài khoản do robot tư vấn yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu rất thấp (chẳng hạn như 5 USD hoặc thậm chí 1 USD) và tính phí rất thấp (0,25 phần trăm một năm hoặc thậm chí không tính phí).

Ưu điểm và nhược điểm của tài khoản tùy ý

Ưu điểm đầu tiên của tài khoản tùy ý là sự tiện lợi. Giả sử rằng khách hàng tin tưởng lời khuyên của nhà môi giới, việc cung cấp phạm vi cho nhà môi giới để thực hiện giao dịch theo ý muốn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian liên lạc với nhà môi giới trước mỗi giao dịch tiềm năng. Đối với một khách hàng tin tưởng nhà môi giới của mình nhưng do dự trong việc giao toàn bộ quyền điều hành, đây là lúc việc thiết lập các tham số và hướng dẫn phát huy tác dụng.

Hầu hết các nhà môi giới xử lý giao dịch cho nhiều khách hàng. Đôi khi, nhà môi giới nhận thức được một cơ hội mua hoặc bán cụ thể có lợi cho tất cả khách hàng của mình. Nếu nhà môi giới phải liên hệ với từng khách hàng một trước khi thực hiện giao dịch thì hoạt động giao dịch đối với một số khách hàng đầu tiên có thể ảnh hưởng đến giá của các khách hàng ở cuối danh sách. Với các tài khoản tùy ý, nhà môi giới có thể thực hiện giao dịch khối lớn cho tất cả khách hàng, vì vậy tất cả khách hàng của anh ta sẽ nhận được mức giá như nhau.

Việc bàn giao giao dịch tài khoản của bạn cho người quản lý danh mục đầu tư có những rủi ro riêng. Đầu tiên liên quan đến phí. Thông thường, tài khoản tùy ý đắt hơn so với tài khoản không tùy ý vì chúng sử dụng dịch vụ của người quản lý để xử lý giao dịch của bạn và quản lý rủi ro. Các nhà quản lý quỹ và cố vấn bị ràng buộc bởi các quy tắc ủy thác khiến họ cần phải hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Họ tính phí hàng quý hoặc hàng năm.

Rủi ro thứ hai liên quan đến hiệu suất. Một nghiên cứu năm 2015 của Tư vấn rủi ro tài sản (Arc) cho thấy khoảng 50% danh mục tài sản hoạt động kém hiệu quả trên thị trường và tạo ra lợi nhuận âm. Chỉ 20% có lợi nhuận dương, được gọi là alpha, trong khi phần còn lại giữ thái độ trung lập đối với thị trường.

Thiết lập tài khoản tùy ý

Bước đầu tiên để thiết lập một tài khoản tùy ý là tìm một nhà môi giới đã đăng ký cung cấp dịch vụ này. Tùy thuộc vào nhà môi giới, có thể cần có một tài khoản tối thiểu để thiết lập một tài khoản tùy ý. Ví dụ: Fidelity cung cấp ba cấp độ tài khoản được quản lý: một cấp độ không có khoản đầu tư tối thiểu hoặc tối thiểu 25.000 USD; và hai khoản còn lại yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 50.000 USD hoặc khoản đầu tư tối thiểu 100.000 đến 350.000 USD. Các cấp tài khoản được quản lý có mức tối thiểu cao hơn sẽ cung cấp nhiều menu dịch vụ hơn và phí quản lý thấp hơn.