Thâm hụt doanh thu là gì?

Thâm hụt doanh thu xảy ra khi thu nhập ròng thực hiện thấp hơn thu nhập ròng dự kiến. Điều này xảy ra khi số thu thực tế và số chi thực tế không tương ứng với số thu chi dự kiến. Điều này trái ngược với thặng dư doanh thu, xảy ra khi số thu nhập ròng thực tế vượt quá số tiền dự kiến.

Bài học chính

  • Thâm hụt doanh thu không có nghĩa là đã xảy ra mất doanh thu – nó chỉ đơn giản là đo lường sự khác biệt giữa mức thu nhập dự kiến và mức thu nhập thực tế.
  • Nếu một doanh nghiệp hoặc chính phủ bị thâm hụt doanh thu, điều đó có nghĩa là thu nhập của họ không đủ để trang trải cho các hoạt động cơ bản.
  • Các tổ chức có thể tránh thâm hụt doanh thu trong tương lai bằng cách xác định và thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí.

Hiểu thâm hụt doanh thu

Thâm hụt doanh thu, không nên nhầm lẫn với thâm hụt tài chính, đo lường sự khác biệt giữa số thu nhập dự kiến và số thu nhập thực tế. Nếu một doanh nghiệp hoặc chính phủ bị thâm hụt doanh thu, điều đó có nghĩa là thu nhập của doanh nghiệp hoặc chính phủ đó không đủ để trang trải cho các hoạt động cơ bản. Khi điều đó xảy ra, nó có thể bù đắp doanh thu cần thiết bằng cách vay tiền hoặc bán tài sản hiện có.

Để khắc phục thâm hụt doanh thu, chính phủ có thể chọn tăng thuế hoặc cắt giảm chi phí. Tương tự, một công ty bị thâm hụt doanh thu có thể cải thiện bằng cách cắt giảm các chi phí biến đổi, chẳng hạn như vật liệu và nhân công. Chi phí cố định khó điều chỉnh hơn vì hầu hết được thiết lập theo hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng thuê tòa nhà.

Thâm hụt doanh thu không phải là dấu hiệu của việc mất doanh thu.

Bất lợi của thâm hụt doanh thu

Nếu không được khắc phục, thâm hụt doanh thu có thể ảnh hưởng xấu đến xếp hạng tín dụng của chính phủ hoặc doanh nghiệp. Đó là bởi vì thâm hụt liên tục có thể hàm ý rằng chính phủ không thể đáp ứng các nghĩa vụ định kỳ hiện tại và tương lai. Nó cũng ngụ ý rằng chính phủ hoặc doanh nghiệp sẽ phải ngừng đầu tư hoặc bù đắp sự thiếu hụt bằng cách đi vay.

Việc thâm hụt nguồn thu khiến nhiều khoản chi tiêu theo kế hoạch của chính phủ gặp nguy hiểm vì không có đủ vốn để trang trải chi phí. Thông thường, một chính phủ bị thâm hụt nguồn thu sẽ sử dụng khoản tiết kiệm được phân bổ cho các bộ phận khác của nền kinh tế để chi tiêu.

Ví dụ về thâm hụt doanh thu

Công ty ABC dự kiến doanh thu năm 2021 là 100 triệu USD và chi tiêu là 80 triệu USD để có thu nhập ròng dự kiến là 20 triệu USD. Vào cuối năm đó, công ty nhận thấy doanh thu thực tế của mình là 85 triệu USD và chi tiêu là 83 triệu USD, thu nhập ròng thực tế là 2 triệu USD. Điều đó dẫn đến thâm hụt doanh thu 18 triệu USD.

Các dự báo về cả chi tiêu và doanh thu đều sai lệch, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và dòng tiền trong tương lai. Nếu chủ thể của ví dụ này là chính phủ, thì nguồn tài trợ cho các chi tiêu công cần thiết, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và trường học, có thể bị tổn hại nghiêm trọng.

Bằng cách xác định và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí, công ty có thể tránh được tình trạng thâm hụt doanh thu trong tương lai. Nó có thể khám phá những cách kinh doanh hiệu quả hơn về mặt chi phí, chẳng hạn như tìm kiếm các nhà cung cấp có thể cung cấp nguyên liệu với chi phí thấp hơn hoặc bằng cách tích hợp các quy trình theo chiều dọc dọc theo chuỗi cung ứng của mình. Công ty cũng có thể đầu tư vào việc đào tạo lực lượng lao động của mình để làm việc hiệu quả hơn.

Thâm hụt doanh thu khác với thâm hụt tài chính như thế nào?

Thâm hụt doanh thu ghi lại sự khác biệt giữa số thu nhập dự kiến và thu nhập thực tế. Thâm hụt tài chính là khi chính phủ chi tiêu vượt quá khả năng của mình hoặc có sự thiếu hụt về thu nhập so với chi tiêu.

Thâm hụt doanh thu được tính như thế nào?

Bạn có thể tính toán thâm hụt doanh thu của doanh nghiệp hoặc chính phủ bằng cách lấy tổng chi tiêu doanh thu và trừ đi tổng doanh thu.

Làm thế nào có thể giảm thâm hụt doanh thu?

Một doanh nghiệp hoặc chính phủ có thể khắc phục thâm hụt doanh thu bằng cách vay hoặc huy động tiền, hoặc bằng cách cắt giảm chi phí hoặc bán tài sản.