Thanh toán thác nước là gì?

Cơ cấu thanh toán thác nước yêu cầu các chủ nợ cấp cao hơn nhận được các khoản thanh toán lãi và gốc, trong khi các chủ nợ cấp thấp hơn nhận được các khoản thanh toán gốc sau khi các chủ nợ cấp cao hơn được trả lại đầy đủ. Các con nợ thường cấu trúc các chương trình này thành các đợt như vậy để ưu tiên các khoản vay có gốc cao nhất trước tiên vì chúng cũng có thể là những khoản đắt nhất.

Bài học chính

 • Cấu trúc thanh toán thác nước cho phép các chủ nợ cấp cao hơn được trả gốc và lãi trước các chủ nợ cấp thấp hơn.
 • Các chủ nợ cấp thấp hơn chỉ được trả các khoản thanh toán lãi cho đến khi các chủ nợ cấp cao hơn được thanh toán đầy đủ.
 • Các khoản thanh toán thác nước có thể được cấu trúc để thanh toán từng khoản vay một lần hoặc thanh toán tất cả các khoản vay một cách có hệ thống.

Cách hoạt động của thanh toán thác nước

Hãy tưởng tượng một thác nước đổ xuống thành các xô thẳng hàng. Nước tượng trưng cho tiền bạc và những chiếc xô tượng trưng cho chủ nợ. Nước đổ đầy thùng thứ nhất trước. Thùng thứ hai chỉ đầy sau khi thùng thứ nhất đầy. Khi nước chảy, nhiều xô được đổ đầy theo thứ tự xuất hiện.

Thông thường, kích thước thùng (quy mô khoản nợ) giảm khi nước rút. Điều này có thể là do việc trả hết các khoản nợ lớn giúp giảm nguy cơ mất khả năng thanh toán và giải phóng tiền mặt cho hoạt động, chi tiêu vốn và đầu tư.

Ví dụ: loại kế hoạch này hoạt động tốt nhất đối với một công ty trả nhiều khoản vay. Giả sử công ty này có ba khoản vay hoạt động, mỗi khoản có lãi suất khác nhau. Công ty thực hiện thanh toán gốc và lãi cho khoản vay tốn kém nhất và chỉ thanh toán lãi cho hai khoản còn lại. Sau khi khoản vay đắt nhất được trả hết, công ty có thể thực hiện tất cả các khoản thanh toán lãi và gốc cho khoản vay tiếp theo đắt hơn. Quá trình tiếp tục cho đến khi tất cả các khoản vay được hoàn trả.

Ví dụ về thanh toán thác nước

Để chứng minh cách thức hoạt động của kế hoạch thanh toán thác nước, giả sử một công ty đã vay vốn từ ba chủ nợ, Chủ nợ A, Chủ nợ B và Chủ nợ C. Kế hoạch này được cấu trúc sao cho Chủ nợ A là chủ nợ cấp cao nhất trong khi Chủ nợ C là chủ nợ cấp thấp nhất. chủ nợ cấp bậc. Việc sắp xếp số tiền công ty nợ mỗi chủ nợ như sau:

 • Chủ nợ A nợ tổng cộng 5 triệu USD tiền lãi và 10 triệu USD tiền gốc.
 • Chủ nợ B nợ tổng cộng 3 triệu USD tiền lãi và 8 triệu USD tiền gốc.
 • Chủ nợ C đang nợ tổng cộng 1 triệu USD tiền lãi và 5 triệu USD tiền gốc.

Giả sử trong năm đầu tiên công ty kiếm được 17 triệu USD. Sau đó, nó trả hết toàn bộ số tiền 15 triệu đô la nợ Chủ nợ A, để lại 2 triệu đô la để trả các khoản nợ tiếp theo. Vì cơ cấu ưu tiên vẫn được áp dụng nên 2 triệu USD này phải được áp dụng cho Chủ nợ B. Giả sử công ty trả 1 triệu USD cho Chủ nợ B tiền lãi và 1 triệu USD cho Chủ nợ B tiền gốc. Kết quả sau năm thứ nhất như sau:

 • Chủ nợ A đã được thanh toán đầy đủ.
 • Chủ nợ B nợ tổng cộng 2 triệu USD tiền lãi và 7 triệu USD tiền gốc.
 • Chủ nợ C đang nợ tổng cộng 1 triệu USD tiền lãi và 5 triệu USD tiền gốc.

Nếu trong năm thứ hai, công ty kiếm được 13 triệu USD thì công ty có thể thanh toán nghĩa vụ còn lại cho Chủ nợ B và bắt đầu thanh toán cho Chủ nợ C. Kết quả sau năm thứ hai như sau:

 • Chủ nợ A đã được thanh toán đầy đủ.
 • Chủ nợ B đã được thanh toán đầy đủ.
 • Chủ nợ C đang nợ gốc 2 triệu USD.

Ví dụ này đã được đơn giản hóa để hiển thị cơ chế của kế hoạch thanh toán theo kiểu thác nước. Trên thực tế, một số chương trình thác nước được cấu trúc để thanh toán lãi suất tối thiểu được thực hiện cho tất cả các cấp trong mỗi chu kỳ thanh toán.