Thiện chí tiêu cực là gì?

Trong kinh doanh, thiện chí tiêu cực (NGW) là một thuật ngữ dùng để chỉ số tiền mua mặc cả được trả khi một công ty mua lại một công ty khác hoặc tài sản của công ty đó với giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thị trường hợp lý của họ. Thiện chí tiêu cực thường chỉ ra rằng bên bán đang gặp khó khăn hoặc đã tuyên bố phá sản và không có lựa chọn nào khác ngoài việc dỡ bỏ tài sản của mình với giá chỉ bằng một phần giá trị của chúng.

Do đó, thiện chí tiêu cực gần như luôn có lợi cho người mua. Thiện chí tiêu cực trái ngược với thiện chí, trong đó một công ty trả phí bảo hiểm cho tài sản của công ty khác.

Thiện chí tiêu cực (NGW)Negative Goodwill (NGW)

Investopedia / Jake Shi

Bài học chính

  • Lợi thế thương mại tiêu cực (NGW) đề cập đến số tiền mua hời được thanh toán khi một công ty mua lại một công ty khác hoặc tài sản của công ty đó.
  • Thiện chí tiêu cực cho thấy bên bán đang ở trong tình trạng khó khăn và phải dỡ bỏ tài sản của mình với giá chỉ bằng một phần giá trị của chúng.
  • Thiện chí tiêu cực gần như luôn có lợi cho người mua.
  • Các bên mua phải tuyên bố lợi thế thương mại âm trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
  • Thiện chí tiêu cực trái ngược với thiện chí, trong đó một công ty trả phí bảo hiểm cho tài sản của công ty khác.
  • Báo cáo lợi thế thương mại/lợi thế thương mại tiêu cực thuộc các tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

Hiểu thiện chí tiêu cực

Lợi thế thương mại tiêu cực, cùng với lợi thế thương mại, là các khái niệm kế toán được tạo ra để thừa nhận thách thức trong việc định lượng giá trị của tài sản vô hình, chẳng hạn như danh tiếng, bằng sáng chế, cơ sở khách hàng và giấy phép của công ty. Những tài sản vô hình này khác với các tài sản hữu hình, chẳng hạn như thiết bị hoặc hàng tồn kho. Trong hầu hết các trường hợp mua lại, các giao dịch liên quan đến thiện chí, trong đó người mua phải trả một khoản tiền lớn hơn giá trị tài sản hữu hình của công ty bán. Nhưng trong những trường hợp hiếm hoi hơn, lợi thế thương mại tiêu cực xảy ra, trong đó giá trị của tài sản vô hình phải được ghi nhận là khoản lãi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của người mua.

Nhiệm vụ báo cáo lợi thế thương mại/lợi thế thương mại tiêu cực này tuân theo các chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung (GAAP)—đặc biệt là theo Tuyên bố số 141 của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) về hợp nhất kinh doanh. Nếu giá trị của tất cả tài sản của công ty bị mua lại vượt quá giá mua của công ty thì một “mua hàng hời” được cho là đã xảy ra. FASB định nghĩa giao dịch mua giá hời là “một giao dịch kết hợp kinh doanh trong đó số lượng tài sản ròng có thể xác định được được mua lại vào ngày mua, không bao gồm lợi thế thương mại, vượt quá tổng giá trị được chuyển giao.

Trong trường hợp mua hàng giá hời, theo GAAP, người mua được yêu cầu ghi nhận khoản lãi cho mục đích kế toán tài chính. Hiệu quả của lợi ích này là thu nhập ròng tăng ngay lập tức.

Thiện chí tiêu cực đặc biệt quan trọng để theo dõi vì nó mang lại cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện hơn về giá trị của công ty. Việc mua lại liên quan đến thiện chí tiêu cực sẽ làm tăng tài sản, thu nhập và vốn cổ đông được báo cáo, có khả năng làm sai lệch các số liệu hiệu suất như lợi nhuận trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), do đó sẽ có vẻ thấp hơn.

Ví dụ về thiện chí tiêu cực

Là một ví dụ hư cấu về thiện chí tiêu cực, giả sử Công ty ABC mua tài sản của Công ty XYZ với giá 40 triệu USD, nhưng những tài sản đó thực sự trị giá 70 triệu USD. Thỏa thuận này chỉ xảy ra vì XYZ đang rất cần tiền mặt và ABC là đơn vị duy nhất sẵn sàng trả số tiền đó. Trong trường hợp này, ABC phải ghi nhận khoản chênh lệch 30 triệu USD giữa giá mua và giá thị trường hợp lý là lợi thế thương mại âm trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình.

Hãy xem xét ví dụ thực tế này về thiện chí tiêu cực: Năm 2009, ngân hàng thương mại và bán lẻ Lloyds Banking Group của Anh (trước đây là Lloyds TSB) đã mua lại công ty ngân hàng và bảo hiểm HBOS plc với giá mua thấp hơn đáng kể so với giá trị tài sản ròng của HBOS plc. . Do đó, giao dịch này tạo ra lợi thế thương mại âm khoảng 11 tỷ bảng Anh, mà Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đã thêm vào thu nhập ròng của mình trong năm đó .