Thoái vốn là gì?

Thoái vốn là hành động của một tổ chức hoặc chính phủ bán hoặc thanh lý một tài sản hoặc công ty con. Nếu không bán tài sản, việc thoái vốn cũng đề cập đến việc giảm chi tiêu vốn (CapEx), có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái phân bổ nguồn lực đến các khu vực hiệu quả hơn trong một tổ chức hoặc dự án do chính phủ tài trợ.

Cho dù việc thoái vốn dẫn đến việc thoái vốn hay giảm nguồn tài trợ thì mục tiêu chính vẫn là tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) liên quan đến hàng hóa vốn, lao động và cơ sở hạ tầng.

Bài học chính

  • Thoái vốn là khi chính phủ hoặc tổ chức bán hoặc thanh lý tài sản hoặc công ty con.
  • Việc thoái vốn có thể dưới hình thức thoái vốn hoặc giảm chi tiêu vốn (CapEx).
  • Việc thoái vốn được thực hiện vì nhiều lý do, chẳng hạn như chiến lược, chính trị hoặc môi trường.

Hiểu về thoái vốn

Trong hầu hết các trường hợp, việc thoái vốn chủ yếu được thúc đẩy bởi việc tối ưu hóa các nguồn lực để mang lại lợi nhuận tối đa. Để đạt được mục tiêu này, việc thoái vốn có thể được thực hiện dưới hình thức bán, tách hoặc giảm chi phí vốn. Việc thoái vốn cũng có thể được thực hiện vì lý do chính trị hoặc pháp lý.

Các loại hình thoái vốn

Hàng hóa hóa và phân khúc

Trong thị trường mục tiêu dành cho hàng hóa thông dụng, một công ty có thể xác định các phân khúc sản phẩm mang lại lợi nhuận cao hơn các phân khúc khác, trong khi chi tiêu, nguồn lực và cơ sở hạ tầng cần thiết cho sản xuất vẫn giống nhau cho cả hai sản phẩm.

Ví dụ: một công ty có thể xác định rằng bộ phận công cụ công nghiệp của họ đang phát triển nhanh hơn và tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao hơn bộ phận công cụ tiêu dùng. Nếu sự khác biệt về lợi nhuận của hai bộ phận đủ lớn, công ty có thể xem xét thoái vốn (ví dụ như bán) bộ phận tiêu dùng. Sau khi thoái vốn, công ty có thể phân bổ cả tiền bán hàng và chi tiêu vốn định kỳ cho bộ phận công nghiệp để tối đa hóa ROI.

Tài sản không phù hợp

Một công ty có thể lựa chọn ngừng đầu tư một số tài sản nhất định của công ty mà nó đã mua lại, đặc biệt nếu những tài sản đó không phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty. Ví dụ: một công ty tập trung vào hoạt động trong nước có thể bán bộ phận quốc tế của công ty mà họ đã mua do sự phức tạp và chi phí tích hợp cũng như việc vận hành công ty đó một cách liên tục.

Do việc thoái vốn, công ty mua lại có thể giảm tổng chi phí mua và xác định cách sử dụng số tiền thu được một cách tối ưu, có thể bao gồm giảm nợ, giữ tiền mặt trên bảng cân đối kế toán hoặc đầu tư vốn.

Chính trị và pháp lý

Các tổ chức có thể quyết định ngừng đầu tư vào những cổ phần không còn phù hợp với quan điểm xã hội, môi trường hoặc triết học của họ. Ví dụ, Quỹ Gia đình Rockefeller, tổ chức có được sự giàu có từ dầu mỏ, đã thoái vốn nắm giữ năng lượng vào năm 2016 do những tuyên bố sai lệch từ các công ty dầu mỏ về hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Các công ty được coi là độc quyền có thể bị yêu cầu về mặt pháp lý phải thoái vốn nắm giữ để đảm bảo cạnh tranh công bằng. Ví dụ, sau khi bị phát hiện là độc quyền sau tám năm ra tòa, AT&T đã thoái vốn bảy công ty điều hành khu vực của mình vào năm 1984. Sau khi thoái vốn, AT&T vẫn giữ lại các dịch vụ đường dài của mình, trong khi các công ty điều hành, được gọi là Baby Bells, cung cấp dịch vụ khu vực.

Ví dụ về thoái vốn

Việc ngừng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch là ví dụ nổi bật và gần đây nhất về việc thoái vốn liên quan đến chính trị và môi trường. Vào năm 2011, sinh viên trong các trường đại học bắt đầu yêu cầu quỹ tài trợ của họ – một trong những tổ chức đầu tư giàu nhất thế giới – bắt đầu thoái vốn khỏi các công ty nhiên liệu hóa thạch vì họ là những công ty gây ô nhiễm carbon lớn.

Theo báo cáo tháng 9 năm 2018 từ Arabella Advisors, phong trào này trải rộng trên 37 quốc gia và dẫn đến việc thoái vốn tài sản trị giá 6,2 nghìn tỷ USD. Một nghìn nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí, đã cam kết thoái vốn tài sản liên quan đến nhiên liệu hóa thạch. Báo cáo cho rằng sự gia tăng thoái vốn liên quan đến nhiên liệu hóa thạch là do áp lực đạo đức đã nhường chỗ cho các mệnh lệnh tài chính và ủy thác khi phong trào này phát triển và cổ phiếu của các công ty dầu mỏ lớn giảm .

Trong khi đó, Weyerhaeuser Co. (WY) là một ví dụ về thoái vốn chiến lược. Công ty có trụ sở tại Washington này là nhà sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy cho đến năm 2004. Kể từ năm đó, công ty đã thoái vốn hoạt động bằng cách bán doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy để tập trung vào bất động sản và gỗ.