Tiếp quản ngược (RTO) là gì?

Tiếp quản ngược (RTO) là một quá trình trong đó các công ty tư nhân có thể trở thành công ty giao dịch công khai mà không cần thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Để bắt đầu, một công ty tư nhân mua đủ cổ phần để kiểm soát một công ty giao dịch công khai. Cổ đông của công ty tư nhân sau đó trao đổi cổ phần của mình trong công ty tư nhân để lấy cổ phần trong công ty đại chúng. Tại thời điểm này, công ty tư nhân đã thực sự trở thành một công ty giao dịch đại chúng.

RTO đôi khi còn được gọi là sáp nhập ngược hoặc IPO ngược.

Bài học chính

  • Tiếp quản ngược (RTO) là một quá trình trong đó các công ty tư nhân có thể trở thành công ty giao dịch công khai mà không cần thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
  • Mặc dù việc tiếp quản ngược lại (RTO) rẻ hơn và nhanh hơn IPO, nhưng thường có thể có những điểm yếu trong việc quản lý và lưu giữ hồ sơ của RTO, cùng nhiều vấn đề khác.
  • Các công ty nước ngoài có thể sử dụng hình thức tiếp quản ngược (RTO) để tiếp cận và gia nhập thị trường Hoa Kỳ.

Cách thức hoạt động của việc tiếp quản ngược (RTO)

Bằng cách tham gia vào RTO, một công ty tư nhân có thể tránh được các khoản phí đắt đỏ liên quan đến việc thiết lập IPO. Tuy nhiên, công ty không thu được bất kỳ khoản tiền bổ sung nào thông qua RTO và công ty phải có đủ tiền để tự mình hoàn tất giao dịch.

Mặc dù không phải là yêu cầu của RTO nhưng tên của công ty giao dịch công khai có liên quan thường được thay đổi như một phần của quy trình. Ví dụ: công ty máy tính Dell (DELL) đã hoàn tất việc tiếp quản ngược cổ phiếu theo dõi VMware (DVMT) vào tháng 12 năm 2018 và trở lại là một công ty giao dịch đại chúng. Nó cũng đổi tên thành Dell Technologies .

Ngoài ra, việc tái cơ cấu doanh nghiệp của một—hoặc cả hai—các công ty sáp nhập được điều chỉnh để phù hợp với mô hình kinh doanh mới. Trước RTO, không có gì lạ khi công ty giao dịch đại chúng có rất ít hoặc không có hoạt động nào gần đây, tồn tại giống như một công ty vỏ bọc. Điều này cho phép công ty tư nhân chuyển hoạt động của mình sang cơ quan đại chúng một cách tương đối dễ dàng, đồng thời tránh được chi phí, yêu cầu pháp lý và hạn chế về thời gian liên quan đến IPO. Trong khi IPO truyền thống có thể cần nhiều tháng hoặc nhiều năm để hoàn thành thì RTO có thể hoàn thành chỉ trong vài tuần.

Đối với một công ty muốn được giao dịch công khai, tiếp quản ngược (RTO) có thể là một lựa chọn rẻ hơn và nhanh hơn so với IPO. Tuy nhiên, chúng có xu hướng gây ra rủi ro lớn hơn cho các nhà đầu tư.

Đôi khi RTO được gọi là “IPO của người nghèo”. Điều này là do các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty IPO thông qua RTO thường có tỷ lệ tồn tại và hiệu suất hoạt động lâu dài thấp hơn so với các công ty trải qua IPO truyền thống để trở thành công ty giao dịch đại chúng.

Những cân nhắc đặc biệt

Không giống như các đợt IPO thông thường – có thể bị hủy nếu thị trường chứng khoán hoạt động kém – các vụ sáp nhập ngược thường không bị trì hoãn. Nhiều công ty tư nhân đang tìm cách hoàn tất việc sáp nhập ngược thường phải chịu một loạt khoản lỗ và một phần trăm khoản lỗ có thể được áp dụng cho thu nhập trong tương lai dưới dạng chuyển lỗ thuế .

Mặt khác, việc sáp nhập ngược có thể bộc lộ những điểm yếu trong kinh nghiệm quản lý và lưu trữ hồ sơ của công ty tư nhân. Ngoài ra, nhiều vụ sáp nhập ngược lại thất bại; cuối cùng họ không đáp ứng được những kỳ vọng đã hứa khi bắt đầu giao dịch.

Một công ty nước ngoài có thể sử dụng RTO như một cơ chế để thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Ví dụ: nếu một doanh nghiệp có hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ mua đủ cổ phần để có quyền kiểm soát trong một công ty Hoa Kỳ, thì doanh nghiệp đó có thể chuyển sang hợp nhất doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài với doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ.