Tiêu chuẩn hợp lý là gì?

Thuật ngữ “tiêu chuẩn hợp lý” có một số ứng dụng trong tài chính và pháp luật. Nói chung, tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu rằng những kỳ vọng đặt ra cho một bên được coi là hợp lý.

Ví dụ: mối quan hệ ủy thác là một tiêu chuẩn chuyên nghiệp giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, vừa đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu vừa đưa ra lời khuyên hoặc cách thực hiện hợp lý.

Bài học chính

  • Tiêu chuẩn về tính hợp lý quy định rằng một cá nhân hoặc công ty có quan hệ hợp lý với những người khác, đặc biệt là với khách hàng.
  • Trong các vụ kiện tại tòa án, các tiêu chuẩn về tính hợp lý xác định liệu một hành động được thực hiện một cách hợp lý hay không hợp lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của vụ việc.
  • Các cá nhân thường sử dụng các tiêu chuẩn hợp lý theo kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày; ví dụ: bằng cách thực hiện thẩm định và nghiên cứu về một khoản đầu tư hoặc mua hàng lớn.

Hiểu các tiêu chuẩn hợp lý

Các tiêu chuẩn về tính hợp lý được áp dụng trong nhiều bối cảnh và cách tốt nhất để hiểu khái niệm này là thông qua các ví dụ minh họa:

Một nguyên tắc tốt để sử dụng khi đánh giá việc chấm dứt sớm bất kỳ hợp đồng thuê xe nào là so sánh giá trị sổ xanh của chiếc xe vào thời điểm đó với tổng số tiền thanh toán theo hợp đồng cho đến ngày bàn giao. Theo Đạo luật cho thuê tiêu dùng, bạn có quyền nhận được đánh giá độc lập bởi người được bạn và công ty cho thuê đồng ý .

Cùng với nguyên tắc phán quyết kinh doanh, tiêu chuẩn về tính hợp lý tạo nên xương sống của nhiều vụ kiện và phán quyết liên quan đến kinh doanh. Quy tắc phán quyết kinh doanh là một nguyên tắc pháp lý cho phép các giám đốc, cán bộ và đại lý của công ty được miễn trừ khỏi các vụ kiện liên quan đến giao dịch của công ty nếu người ta thấy rằng họ đã hành động một cách thiện chí. Quy tắc này giả định rằng các quan chức của công ty hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty khi đưa ra quyết định.

Tòa án phải xác định liệu một quyết định cụ thể có được đưa ra một cách tùy tiện hay không, hay nó được thiết kế để giải quyết một vấn đề hoặc rủi ro đã xác định. Một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của tòa án là liệu hành động của một bên có ảnh hưởng đến “sức khỏe, hạnh phúc và sự tận hưởng cuộc sống” hay không và hành động của một bên có ảnh hưởng một cách không tương xứng đến người khác hay không.

Các trường hợp cụ thể của Tiêu chuẩn Hợp lý

Tiêu chuẩn hợp lý được viện dẫn như một yêu cầu của Đạo luật cho thuê tiêu dùng nhằm cho phép bên thuê thoát khỏi hợp đồng thuê nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Tiêu chuẩn này sẽ xem xét hoàn cảnh của các cá nhân tùy theo mức độ tổn hại mà bên cho thuê gặp phải nếu họ chấm dứt sớm, thanh toán chậm hoặc ngừng thanh toán.

Tiêu chuẩn hợp lý xem xét tình trạng quá hạn, vi phạm hoặc chấm dứt sớm dựa trên tác hại thực tế hoặc dự đoán trước do việc phạm pháp, vi phạm hoặc chấm dứt sớm đó gây ra; khó khăn trong việc chứng minh tổn thất; và cuối cùng là sự bất tiện trong việc tìm ra giải pháp.

Tiêu chuẩn về tính hợp lý thường là tiêu chuẩn được sử dụng tại tòa án khi xem xét các quyết định của một bên cụ thể. Tiêu chuẩn về tính hợp lý là một bài kiểm tra nhằm hỏi liệu các quyết định được đưa ra có hợp pháp hay không và được thiết kế để khắc phục một vấn đề nhất định trong hoàn cảnh tại thời điểm đó. Các tòa án sử dụng tiêu chuẩn này xem xét cả quyết định cuối cùng và quá trình một bên đưa ra quyết định đó.