Tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS) là gì?

Trong thế giới tài chính, tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS) là tỷ lệ đo lường lượng tiền mặt mà một công ty có trong tay so với nghĩa vụ trả nợ đến hạn trong vòng một năm dương lịch. Các nghĩa vụ này bao gồm tất cả các khoản thanh toán lãi và trả nợ gốc hiện tại và tính đến một số dòng tiền vào và dòng tiền ra.

CADS còn được gọi là dòng tiền sẵn có cho dịch vụ nợ (CFADS).

 • Tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS) là thước đo bằng số về số tiền sẵn có để trả các nghĩa vụ nợ, nói chung là các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.
 • CADS thường được sử dụng trong tài chính dự án để xác định xem khoản đầu tư hay dự án kinh doanh có khả thi hay không.
 • CADS được sử dụng làm đầu vào trong một số tỷ lệ bảo hiểm tài chính khác như DSCR, LLCR và PLCR.
 • Tính toán CFADS có thể được thực hiện theo nhiều cách; hầu hết đều bắt đầu bằng EBITDA hoặc biên lai từ khách hàng.
 • Người cho vay và nhà đầu tư thích các công ty có tỷ lệ CADS cao—nhưng không quá cao, vì họ muốn các công ty không ngồi trên tiền của mình mà chi tiêu và nhận nợ một cách có trách nhiệm.

Hiểu về tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS)

Tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS) được thể hiện dưới dạng số thẳng. Tỷ lệ CADS dưới 1 cho thấy một công ty không thể trả các khoản nợ của mình, trong khi tỷ lệ bằng 1 có nghĩa là công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình—nhưng chỉ: Làm như vậy sẽ khiến công ty không có sẵn tiền ngay lập tức. Tỷ lệ trên 1 cho thấy công ty có thể trả nợ và còn dư tiền. Nhiều công ty hoặc dự án âm thanh có CADS ba con số.

CADS thường được sử dụng trong tài chính dự án, một phân tích chi phí-lợi ích trong toàn bộ vòng đời của một dự án hoặc khoản đầu tư dài hạn để xác định xem nó có khả thi hay không và sẽ tạo ra đủ tiền mặt để trang trải chi phí—để tự chi trả, do đó nói.

CADS được tính bằng cách trừ doanh thu, chi phí hoạt động, chi phí vốn, thuế và điều chỉnh vốn lưu động. Nó giúp đo lường và xác định các tính toán và tỷ lệ trả nợ khác nhau, bao gồm tỷ lệ khả năng trả nợ (DSCR), tỷ lệ khả năng chi trả khoản vay (LLCR) và tỷ lệ khả năng thanh toán vòng đời dự án (PLCR).

Dòng tiền sẵn có để trả nợ thường thay thế EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) trong các tính toán này. CADS được coi là một chỉ báo tốt hơn về khả năng trả nợ của dự án vì nó tính đến thời điểm của dòng tiền và ảnh hưởng của thuế.

Không nên nhầm lẫn CADS với CAD nghe có vẻ giống nó. Trong thế giới đầu tư, CAD là viết tắt của “tiền mặt sẵn có để phân phối” và nó đề cập đến tiền mặt hiện có của quỹ đầu tư bất động sản (REIT) có sẵn để phân phối dưới dạng cổ tức cho cổ đông.

Tính toán tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS)

Tiền mặt sẵn có để trả nợ (CADS) có thể được tính theo một số cách khác nhau. Hai là đặc biệt phổ biến. Cả hai đều thiết lập mô hình thác nước dòng tiền, một loại bảng cân đối kế toán kiêm lịch trình mô tả các khoản thu đến, chi tiêu đi và thời gian thanh toán cho các chủ nợ khác nhau hoặc để trả các khoản nợ khác nhau.

CADS sử dụng doanh thu

 • Bắt đầu với EBITDA
 • Điều chỉnh những thay đổi về vốn lưu động ròng
 • Trừ chi tiêu cho chi phí vốn
 • Điều chỉnh vốn cổ phần và vốn vay
 • Trừ thuế

CADS Sử dụng Biên lai từ Khách hàng

 • Bắt đầu từ khoản phải thu khách hàng
 • Trừ các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và nhân viên
 • Trừ tiền bản quyền
 • Trừ chi tiêu cho chi phí vốn
 • Trừ thuế

Những cân nhắc đặc biệt

Người cho vay thích cho các công ty có tỷ lệ CADS cao vay tiền. Lý do rất đơn giản: Tỷ lệ này càng cao thì công ty càng có nhiều tiền mặt để trả nợ và càng ít có khả năng vỡ nợ đối với các khoản nợ tồn đọng. Tóm lại, tỷ lệ CADS càng cao thì khoản vay càng ít rủi ro.

Mặt khác, các cổ đông thường thích các công ty mà họ đầu tư đưa ra tỷ lệ CADS tối ưu – nhất thiết phải là tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ quá cao có thể cho thấy một công ty đang có quá nhiều tiền và không chi tiêu một cách thông minh – nó cho thấy công ty đang ở trạng thái tĩnh và không mở rộng. CADS tối ưu có nghĩa là công ty có nền tảng tài chính an toàn và có đội ngũ quản lý giỏi hiểu rõ việc triển khai hiệu quả tiền mặt cho chi tiêu vốn, thanh toán cổ tức và mua lại cổ phần—tất cả những điều giúp doanh nghiệp vững mạnh.

Thay vì xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty, tỷ lệ CADS có thể xuất hiện dưới dạng các giao ước trong thỏa thuận nợ với người cho vay, cũng như DSCR và các nghĩa vụ khác.