Trách nhiệm giải trình là gì?

Thuật ngữ trách nhiệm đề cập đến việc chấp nhận trách nhiệm đối với hành vi trung thực và đạo đức đối với người khác. Trong thế giới doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình của một công ty mở rộng đến các cổ đông, nhân viên và cộng đồng rộng lớn hơn nơi công ty hoạt động. Theo nghĩa rộng hơn, trách nhiệm giải trình ngụ ý sự sẵn sàng được đánh giá dựa trên kết quả thực hiện.

Bài học chính

 • Trách nhiệm giải trình là sự chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của chính mình và hàm ý sự sẵn sàng minh bạch.
 • Trách nhiệm giải trình tài chính ở Hoa Kỳ bao gồm yêu cầu các công ty đại chúng phải cung cấp hồ sơ tài chính chính xác cho tất cả các bên liên quan.
 • Có nhiều cách khác nhau để chịu trách nhiệm tại nơi làm việc, bao gồm đặt ra thời hạn, giao nhiệm vụ, xác định quyền sở hữu và khen thưởng thành công.
 • Trách nhiệm giải trình có thể giúp khơi dậy niềm tin từ các nhà đầu tư bên ngoài, lòng trung thành của nhân viên và lợi nhuận của công ty tốt hơn.
 • Người ta ngày càng tập trung vào các yếu tố khác của trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp như hành vi đạo đức, tác động đến môi trường, cam kết về sự đa dạng và đối xử công bằng với nhân viên.

Hiểu trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình là một khái niệm thiết yếu trong tài chính doanh nghiệp. Nó được định nghĩa là hành động của một thực thể để chịu trách nhiệm về hành động của mình. Điều này có thể bao gồm từ việc tính toán những khác biệt về tài chính, hành vi đối với nhân viên, quản lý tài chính yếu kém hoặc đánh mất niềm tin của cổ đông.

Khái niệm này đặc biệt liên quan đến các thông lệ kế toán mà công ty áp dụng khi chuẩn bị báo cáo tài chính nộp cho cổ đông và chính phủ. Nếu không có sự kiểm tra, cân bằng và xử lý các hành vi sai trái, một công ty không thể giữ được niềm tin của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc thị trường.

Trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp đã bao gồm các hoạt động của công ty khi chúng ảnh hưởng đến cộng đồng. Tác động đến môi trường của một công ty, các quyết định đầu tư và cách đối xử với nhân viên của chính công ty đó đều phải được công chúng giám sát.

Mỗi ngành có các tiêu chuẩn và quy tắc riêng về trách nhiệm giải trình và có thể phát triển theo thời gian. Ví dụ: các quy tắc về trách nhiệm giải trình trên mạng xã hội hiện đang được viết ra.

Các loại trách nhiệm giải trình

Khái niệm về trách nhiệm giải trình xuyên suốt tất cả các ngành, lĩnh vực, công ty và ngành nghề. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về nơi trách nhiệm giải trình phổ biến nhất trong khu vực kinh doanh.

Trách nhiệm doanh nghiệp

Ở mức tầm thường nhất, trách nhiệm giải trình là về những con số. Mỗi công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm nêu chi tiết thu nhập và chi phí của mình. Kiểm toán viên độc lập soát xét báo cáo tài chính của công ty có trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không có bất kỳ sai sót trọng yếu nào do nhầm lẫn hoặc gian lận. Kiểm toán viên này đang buộc công ty phải chịu trách nhiệm về báo cáo của mình.

Trách nhiệm giải trình đòi hỏi kế toán viên của công ty phải cẩn thận và hiểu biết, vì họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu sơ suất. Kế toán viên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của báo cáo tài chính của công ty, ngay cả khi có sai sót hoặc sai sót do những người khác trong tổ chức thực hiện. Đây là lý do tại sao các kế toán viên độc lập bên ngoài kiểm toán báo cáo tài chính. Các công ty đại chúng bắt buộc phải có ủy ban kiểm toán trong hội đồng quản trị. Công việc của họ là giám sát việc kiểm toán.

Trách nhiệm chính trị

Trách nhiệm chính trị có thể liên quan đến những đóng góp chính trị và cách ứng viên sử dụng nguồn lực. Ví dụ: Trung tâm Trách nhiệm Chính trị phi đảng phái và Trường Wharton tại Đại học Pennsylvania công bố chỉ số chung hàng năm đánh giá các chính sách công bố và giám sát của các công ty đại chúng lớn liên quan đến khoản đóng góp của họ cho các mục đích chính trị và các ứng cử viên.

Những vụ bê bối này dẫn đến các quy định chặt chẽ hơn và có rất nhiều cơ quan quản lý cũng như cơ quan giám sát tư nhân làm việc để đảm bảo rằng các công ty báo cáo thu nhập của họ một cách chính xác, các sàn giao dịch thực hiện giao dịch kịp thời và thông tin cung cấp cho nhà đầu tư là kịp thời và chính xác.

Trung tâm tập trung vào chi tiêu của công ty để gây ảnh hưởng đến các chính trị gia. Vào năm 2021, Trung tâm đã báo cáo chuyên sâu về một chiến dịch của ngành dược phẩm nhằm đưa ra đề xuất cho phép Medicare đàm phán giá thuốc với các nhà cung cấp. Báo cáo nêu tên các thành viên Quốc hội đã nhận tiền quyên góp chính trị từ các nhà sản xuất ma túy.

Trách nhiệm hướng tới kết quả. Ví dụ, sau khi giảm 44% lượng khí thải nhà kính, HP đã đạt điểm cao nhất về trách nhiệm giải trình với môi trường.

Trách nhiệm của Chính phủ

Vai trò của tiền mặt doanh nghiệp chỉ là một trong những vấn đề toàn cầu liên quan đến trách nhiệm giải trình của chính phủ. Ví dụ, USAID, cơ quan liên bang quản lý viện trợ dân sự nước ngoài, đo lường trách nhiệm giải trình của chính phủ bằng các yếu tố chính sau:

 • Một hệ thống tư pháp chính trị tự do và công bằng
 • Bảo vệ nhân quyền
 • Một xã hội dân sự sôi động
 • Niềm tin của công chúng vào lực lượng cảnh sát, tòa án và cải cách khu vực an ninh

Để hỗ trợ bảo vệ công dân, chương trình Trách nhiệm của Chính phủ bảo vệ những người tố cáo liên bang, tiểu bang và địa phương, những người phát hiện ra vấn đề và báo cáo chúng cho các cơ quan thích hợp. Trong mô hình này, các chính phủ phải chịu trách nhiệm thông qua các cuộc kiểm toán nội bộ không chính thức. Bất kỳ ai cũng có thể báo cáo hành vi không phù hợp của người khác, buộc trách nhiệm giải trình phải mang tính hệ thống và phổ biến trong toàn bộ tổ chức.

Trách nhiệm truyền thông

Các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ được Tu chính án thứ nhất bảo vệ đặc biệt khỏi sự can thiệp của Quốc hội. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó không có trách nhiệm giải trình.

Các phương tiện truyền thông từ lâu đã chịu sự giám sát liên tục của một số cơ quan giám sát, nội bộ và bên ngoài. Trong kỷ nguyên internet, những điều này đã được tăng cường bởi các tổ chức kiểm tra thực tế độc lập như FactCheck.org, Snopes và PolitiFact. Những tổ chức này và các tổ chức khác giám sát các phương tiện truyền thông để phát hiện những sai lệch và sai sót rồi công bố những phát hiện của họ cho tất cả mọi người cùng xem.

Giờ đây, các cá nhân có thể dễ dàng đóng góp vào cuộc trò chuyện nhờ mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có một cuộc tranh luận về việc liệu các nền tảng như Facebook là nhà xuất bản hay người dùng là nhà xuất bản. Trong cả hai trường hợp, mạng xã hội tiếp tục bị chỉ trích vì truyền bá thông tin sai lệch nguy hiểm, cung cấp nền tảng cho lời nói căm thù và nói chung là thiếu ý thức trách nhiệm.

Trách nhiệm tại nơi làm việc

Để các công ty thành công, nhân viên phải tự ứng xử với tinh thần trách nhiệm. Điều này được thực hiện theo nhiều cách.

Đầu tiên chúng ta hãy xem xét các kỹ năng mềm của trách nhiệm giải trình. Điều này bao gồm việc đến làm việc khi được yêu cầu và đến làm việc với sự chuẩn bị sẵn sàng cho các nhiệm vụ trong ngày. Trách nhiệm giải trình được mở rộng tới mọi bộ phận và mọi nhân viên, vì nó bắt đầu bằng việc có mặt, trung thực và tham gia vào các công việc hàng ngày ngoài công việc của mình.

Ngoài ra còn có ý thức sâu sắc về trách nhiệm giải trình ở các vị trí cụ thể. Các chuyên gia xử lý tiền vật chất hoặc tiền kỹ thuật số có tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình là trung thực và có trách nhiệm với số tiền không thuộc sở hữu cá nhân của họ. Các nhà quản lý có trách nhiệm giám sát nhân viên một cách hợp lý, đối xử tốt với họ và hướng dẫn họ tìm kiếm các cơ hội phát triển.

Có một số cách để công ty xây dựng, quản lý và duy trì các hoạt động có trách nhiệm, chẳng hạn như:

 • Làm cho nhân viên cam kết bằng lời nói về việc hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định và đảm bảo họ sẽ thực hiện chúng.
 • Yêu cầu quản lý cấp trên đặt ra những kỳ vọng về nhiệm vụ phải hoàn thành và thời hạn liên quan.
 • Tạo ra một môi trường an toàn nơi việc chấp nhận rủi ro được đền đáp và việc học tập diễn ra một cách tự nhiên, không mang tính đe dọa.
 • Xác định quyền sở hữu các nhiệm vụ, dự án hoặc các khía cạnh khác của công việc. Nếu có vấn đề thì chủ nhiệm vụ, dự án đó phải chịu trách nhiệm.

Lợi ích của trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình ở mỗi công ty là khác nhau. Tuy nhiên, có những lợi ích bao quát mà trách nhiệm giải trình có thể mang lại nếu doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp giải trình trách nhiệm một cách thích hợp:

 • Trách nhiệm thúc đẩy hoạt động xuất sắc. Khi nhân viên hiểu rằng công việc của họ đang được xem xét và đánh giá, họ sẽ có nhiều nỗ lực hơn vì họ hiểu rằng những gì họ làm là quan trọng. Điều này đặc biệt đúng khi nhân viên được khen thưởng vì tinh thần trách nhiệm cao bằng việc tăng lương, thăng chức và được công chúng công nhận.
 • Trách nhiệm giải trình bảo vệ nguồn lực của công ty. Nó không chỉ giới hạn ở việc chỉ làm công việc của bạn; đó là việc thực hành tính trung thực và chịu trách nhiệm về hành động của mình trong mọi tình huống. Khi nhân viên chịu trách nhiệm, họ phải tuân theo tiêu chuẩn rằng các nguồn lực của công ty phải được tôn trọng và nhân viên ít có xu hướng ngược đãi tài sản của công ty vì họ hiểu rằng hành động của họ sẽ gây ra hậu quả.
 • Trách nhiệm mang lại kết quả chính xác hơn. Các công ty có tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình sẽ có ranh giới về độ lệch có thể chấp nhận được. Ví dụ: một công ty có thể cho phép sai sót tài chính ở một ngưỡng nhất định bằng đô la do tính phi vật chất. Nếu một công ty tự chịu trách nhiệm về ngưỡng trọng yếu thấp, công ty sẽ không chấp nhận những sai sót lớn hơn, những khác biệt không thể giải thích được hoặc sự chậm trễ trong việc báo cáo.
 • Trách nhiệm giải trình xây dựng niềm tin của nhà đầu tư bên ngoài. Niềm tin của nhà đầu tư vào một công ty cho đến nay chỉ được thúc đẩy dựa trên triển vọng thành công về mặt tài chính. Các nhà đầu tư phải tin rằng một công ty được điều hành tốt, trung thực, có năng lực và hiệu quả với các nguồn lực của mình. Nếu một công ty có thể chứng minh được trách nhiệm giải trình của mình thì công ty đó sẽ được đánh giá cao hơn, đặc biệt là so với một đối thủ không đáng tin cậy.

Một nghiên cứu năm 2020 của Pew Research cho thấy 58% nhận thấy cái gọi là văn hóa hủy bỏ là một phong trào yêu cầu mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, trong khi 38% coi phong trào này là hình phạt dành cho những người không đáng phải chịu điều đó.

Ví dụ về trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm của doanh nghiệp có thể khó định lượng nhưng điều đó không ngăn cản mọi người cố gắng.

Visual Capitalist đã xếp hạng các tập đoàn Hoa Kỳ hoạt động tốt nhất về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Ví dụ:

 • Công ty dẫn đầu về các vấn đề môi trường là HP, công ty đã giảm 44% lượng khí thải nhà kính kể từ năm 2015.
 • General Motors đạt điểm cao nhất về trách nhiệm xã hội khi là công ty duy nhất của Mỹ có phụ nữ đảm nhiệm cả CEO và CFO.
 • Qualcomm đứng đầu danh sách về quản trị doanh nghiệp nhờ giới thiệu các chương trình STEM dành cho phụ nữ và người thiểu số.

Một số vụ bê bối kế toán nổi tiếng trong quá khứ đã chứng minh rằng một công ty đại chúng không thể tiếp tục tồn tại nếu mất đi niềm tin của thị trường tài chính và cơ quan quản lý.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Enron trước đây sụp đổ vào năm 2001, kéo theo công ty kế toán đáng kính Arthur Andersen sau khi các phương pháp kế toán sai lầm của công ty này bị vạch trần. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã bộc lộ sự đầu cơ tài chính tổng thể của một số tổ chức ngân hàng lớn nhất quốc gia. Vụ bê bối LIBOR tiết lộ sự thao túng tỷ giá tiền tệ của một số ngân hàng London.

Nhưng nhiều nhà lãnh đạo đã kêu gọi tạo ra một nền văn hóa mới về trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tài chính – một nền văn hóa xuất phát từ bên trong.

Trách nhiệm có nghĩa là gì?

Trách nhiệm giải trình là việc thực hiện theo một tiêu chuẩn xuất sắc nhất định. Ý tưởng cho rằng một cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và nếu cá nhân đó chọn những hành động bất lợi, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Trách nhiệm cố gắng thúc đẩy mức độ làm việc cao, thúc đẩy sự trung thực, khuyến khích sự tin cậy và thu hút sự tin tưởng từ các thành viên xung quanh bạn.

Một ví dụ về trách nhiệm giải trình là gì?

Một công ty có thể nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm bằng cách đặt ra những kỳ vọng với nhân viên, giao nhiệm vụ cho các thành viên khác nhau trong nhóm và giải thích hậu quả nếu nhiệm vụ được hoàn thành không đúng hoặc muộn.

Một ví dụ khác về trách nhiệm giải trình là cố vấn tài chính quản lý tiền của khách hàng. Cố vấn không chỉ phải tuân theo tiêu chuẩn về nghĩa vụ ủy thác mà họ còn phải nhận ra rằng hành động của mình sẽ gây ra hậu quả và những gì họ chọn làm hôm nay với tiền của khách hàng sẽ có những tác động xuôi chiều—tích cực hoặc tiêu cực.

Trách nhiệm giải trình được xác định như thế nào tại nơi làm việc?

Đối với các huấn luyện viên quản lý, trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc không chỉ dừng lại ở việc giao cho mỗi nhân viên một nhiệm vụ phải hoàn thành trong một dự án. Nó cũng có nghĩa là buộc mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại trong đóng góp của họ cho dự án tổng thể. Nói cách khác, tất cả đều thuộc về quyền sở hữu thành công hay thất bại.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ làm gì?

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ là cơ quan kiểm toán của chính phủ Hoa Kỳ.

Nó đánh giá tính hiệu quả của các chương trình và chương trình đề xuất của Hoa Kỳ. Ví dụ: một trong những đánh giá đang diễn ra của họ đã kiểm tra tính hiệu quả của 4,8 nghìn tỷ USD chi tiêu liên bang liên quan đến đại dịch COVID-19 và đưa ra khuyến nghị về những thay đổi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng quỹ, gian lận và sai sót trong thanh toán cứu trợ. Điều thú vị là báo cáo của chính cơ quan này chỉ ra rằng chỉ 33 trong số 209 đề xuất cải tiến được “áp dụng hoàn toàn” tính đến cuối tháng 10 năm 2021.

Sự khác biệt giữa trách nhiệm và trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm là một nhiệm vụ hoặc dự án được giao (hoặc tự giao). Trách nhiệm giải trình hàm ý sự sẵn lòng được đánh giá dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án. Trách nhiệm giải trình không tồn tại trong chân không. Nó đòi hỏi sự minh bạch và truyền đạt hiệu quả về kết quả với tất cả các bên có thể bị ảnh hưởng.

Điểm mấu chốt

Trách nhiệm giải trình có thể là một từ thông dụng trong quản lý hoặc nó có thể là một khuôn khổ thực sự để đánh giá sự thành công hay thất bại của một cá nhân hoặc một tổ chức. Khái niệm trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp luôn có nghĩa là báo cáo tài chính trung thực và minh bạch. Trong những năm gần đây, khái niệm đó đã được mở rộng để bao gồm hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng của một công ty đối với các vấn đề về môi trường, xã hội và cộng đồng.