Tương quan tiêu cực là gì?

Tương quan nghịch là mối quan hệ giữa hai biến trong đó một biến tăng còn biến kia giảm và ngược lại. Trong thống kê, mối tương quan âm hoàn hảo được biểu thị bằng giá trị -1,0, trong khi số 0 biểu thị không có mối tương quan và +1,0 biểu thị mối tương quan dương hoàn hảo. Một mối tương quan tiêu cực hoàn hảo có nghĩa là mối quan hệ tồn tại giữa hai biến luôn hoàn toàn trái ngược nhau.

Bài học chính

 • Tương quan nghịch hoặc nghịch đảo mô tả khi hai biến có xu hướng di chuyển theo hướng và kích thước trái ngược nhau, sao cho khi một biến tăng thì biến kia giảm và ngược lại.
 • Mối tương quan tiêu cực được sử dụng khi xây dựng danh mục đầu tư đa dạng để các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ việc tăng giá của một số tài sản khi những tài sản khác giảm giá.
 • Mối tương quan giữa hai biến có thể rất khác nhau theo thời gian khi mối tương quan thay đổi do nhiều điều kiện.
 • Cổ phiếu và trái phiếu nhìn chung có mối tương quan nghịch; do đó, lý thuyết danh mục đầu tư truyền thống kêu gọi các nhà đầu tư nắm giữ cả hai.
 • Đầu tư vào các tài sản có mối tương quan nghịch có thể làm giảm rủi ro danh mục đầu tư, nhưng nó cũng có thể giảm thiểu lợi nhuận tiềm năng vì các tài sản có mối tương quan nghịch giúp phòng ngừa một số loại rủi ro nhất định.
Tương quan âmNegative Correlation

Investopedia / Ellen Lindner

Hiểu mối tương quan tiêu cực

Tương quan nghịch hoặc tương quan nghịch chỉ ra rằng hai biến riêng lẻ có mối quan hệ thống kê sao cho giá của chúng thường di chuyển theo hướng ngược nhau. Ví dụ: nếu biến X và Y có tương quan nghịch (hoặc có tương quan nghịch), khi X tăng giá trị thì Y sẽ giảm; tương tự, nếu X giảm giá trị thì Y sẽ tăng.

Mặc dù bài viết này thảo luận về mối tương quan tiêu cực liên quan đến đầu tư, nhưng mối tương quan tiêu cực đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của kinh doanh và tài chính. Ví dụ:

 • Xem xét mối quan hệ giữa thu nhập hộ gia đình và sản phẩm kém chất lượng; Khi các hộ gia đình kiếm được nhiều tiền hơn, họ có xu hướng tiêu dùng ít đồ nội thất hơn và nhiều hàng hóa cao cấp hơn.
 • Hãy xem xét một bộ phận nhân sự lưu ý rằng họ càng chi tiêu ít hơn cho các sự kiện xã hội của nhân viên thì càng có nhiều khả năng các cá nhân rời khỏi công ty.
 • Hãy xem xét một nhà máy sản xuất ít xảy ra chấn thương trong công việc hơn khi được đào tạo nhiều hơn.

Mối tương quan tiêu cực cũng có chức năng lỏng lẻo khi xem xét đường cong học tập. Khi dành nhiều thời gian hơn cho việc học một thứ gì đó, thì thường sẽ mất ít thời gian hơn để thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Trong ví dụ này, việc làm lại hoặc thất bại sẽ giảm khi trình độ học tập tăng lên.

Mức độ tương quan giữa hai biến số không cố định mà có thể dao động trong một phạm vi rộng – hoặc từ dương sang âm và ngược lại – theo thời gian.

Tương quan âm và hệ số tương quan

Mức độ mà một biến thay đổi so với biến kia được đo bằng hệ số tương quan, hệ số này định lượng mức độ tương quan giữa hai biến. Ví dụ: nếu các biến X và Y có hệ số tương quan -0,1 thì chúng có tương quan nghịch yếu, nhưng nếu chúng có hệ số tương quan -0,9 thì chúng sẽ được coi là có tương quan nghịch mạnh.

Tương quan âm giữa hai biến càng cao thì hệ số tương quan sẽ càng gần giá trị -1. Tương tự như vậy, hai biến có mối tương quan dương hoàn hảo sẽ có hệ số tương quan là +1, trong khi hệ số tương quan bằng 0 ngụ ý rằng hai biến không tương quan và di chuyển độc lập với nhau.

Hệ số tương quan, thường được ký hiệu là “r” hoặc “R”, có thể được xác định bằng phân tích hồi quy. Bình phương của hệ số tương quan (thường được ký hiệu là “R 2 “, hoặc bình phương R) biểu thị mức độ hoặc phạm vi mà phương sai của một biến có liên quan đến phương sai của biến thứ hai và thường được biểu thị bằng phần trăm.

Ví dụ: nếu danh mục đầu tư và điểm chuẩn của nó có mối tương quan là 0,9 thì giá trị bình phương R sẽ là 0,81. Giải thích con số này là 81% sự thay đổi trong danh mục đầu tư (biến phụ thuộc trong trường hợp này) có liên quan đến—hoặc có thể được giải thích bởi—sự thay đổi của chuẩn mực (biến độc lập).

Đồ thị hiển thị dương, âm và không có mối tương quanGraphs showing positive, negative, and no correlation
Đồ thị hiển thị tích cực, tiêu cực và không có mối tương quan. Minh họa của Hugo Lin. © 2018 ThoughtCo.

Tương quan nghịch và đa dạng hóa danh mục đầu tư

Khái niệm tương quan nghịch là một khái niệm quan trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư. Mối tương quan nghịch giữa các ngành hoặc khu vực địa lý cho phép tạo ra các danh mục đầu tư đa dạng có thể chống chịu tốt hơn sự biến động của thị trường và làm giảm lợi nhuận danh mục đầu tư trong dài hạn. Việc xây dựng các danh mục đầu tư lớn và phức tạp trong đó các mối tương quan được cân bằng cẩn thận để mang lại nhiều biến động có thể dự đoán được thường được gọi là nguyên tắc phân bổ tài sản chiến lược.

Hãy xem xét mối tương quan nghịch chiều dài hạn nói chung trong lịch sử giữa cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu thường hoạt động tốt hơn trái phiếu trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhưng khi nền kinh tế chậm lại và ngân hàng trung ương giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, trái phiếu có thể hoạt động tốt hơn cổ phiếu. Trong ví dụ này, các nhà đầu tư thường có một loại tài sản mạnh bất kể nền kinh tế đang hoạt động như thế nào.

Mục tiêu cuối cùng của đa dạng hóa là tìm ra những tài sản có mối tương quan nghịch. Điều này có thể mở rộng ra ngoài loại tài sản, vì vàng ETF có thể hoạt động khác và có rủi ro khác với vàng miếng vật chất. Tất cả các yếu tố khác đều như nhau, một danh mục đầu tư đa dạng hóa cao có nghĩa là nhà đầu tư đang nắm giữ các tài sản có mối tương quan nghịch.

Vốn cổ phần và trái phiếu thường có mối tương quan nghịch, nhưng giống như các loại tài sản khác, mối tương quan dao động và hai tài sản này ngày càng trở nên ít tương quan hơn trong một số trường hợp nhất định.

Ưu điểm và nhược điểm của mối tương quan tiêu cực

Ưu điểm của tương quan âm

Như đã đề cập ở trên, mối tương quan nghịch rất hữu ích khi cố gắng đa dạng hóa các tài sản. Việc nắm giữ tài sản di chuyển theo các hướng khác nhau thường làm giảm rủi ro thua lỗ của danh mục đầu tư.

Ngoài rủi ro thua lỗ thấp hơn, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro biến động chung thấp hơn. Các ngành khác nhau có thể bù đắp cho nhau về lâu dài. Bằng cách nắm giữ cả công ty ô tô điện và công ty ô tô truyền thống, những thay đổi trong một ngành có thể được bù đắp bằng những thay đổi trái ngược nhau theo thời gian.

Các nhà đầu tư có thể thấy rằng việc theo đuổi mối tương quan nghịch là một cách đầu tư hấp dẫn hơn. Hãy cân nhắc việc chỉ đầu tư vào một loại tài sản như hãng hàng không. Thay vào đó, bằng cách mở rộng sang cổ phiếu cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ phát trực tuyến hoặc dịch vụ tài chính, các nhà đầu tư có thể thấy việc nghiên cứu về các ngành mới này thú vị hơn.

Xem xét các công ty, doanh nghiệp có thể quyết định mở rộng sang các mặt hàng khác biệt có mối tương quan nghịch để tối đa hóa doanh thu. Thay vì cạnh tranh giữa dòng sản phẩm này với dòng sản phẩm khác, hai dòng sản phẩm có mối tương quan tiêu cực có thể không bao giờ cạnh tranh được. Điều này cũng có thể cho phép công ty triển khai các nguồn lực khác nhau thay vì phải dựa vào một điểm lỗi duy nhất.

Nhược điểm của tương quan tiêu cực

Mặc dù mối tương quan nghịch có thể sâu sắc nhưng nó cũng có thể gây hiểu nhầm nếu các tài sản liên quan không thực sự có mối tương quan nghịch. Hãy xem xét mối tương quan nghịch giữa vé cáp treo trượt tuyết và các cuộc tấn công của cá mập. Người ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm dựa trên những mối tương quan tiêu cực. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng mối tương quan của hai mục hôm nay có thể rất khác vào ngày mai do hoàn cảnh thay đổi.

Đối với quản lý danh mục đầu tư, mối tương quan nghịch cũng chỉ ra rằng các tài sản rất khác nhau đang được nắm giữ. Điều này có thể có nghĩa là nhà đầu tư không phải là chuyên gia về tài sản họ đang nắm giữ và có thể không nhận thức được rủi ro tài sản. Ví dụ, mặc dù đất nông nghiệp có thể có mối tương quan nghịch với vốn chủ sở hữu nhưng các nhà đầu tư có thể không có nhiều kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.

Cuối cùng, mối tương quan nghịch trong danh mục đầu tư có nghĩa là các loại tài sản khác nhau đang được nắm giữ để giảm rủi ro. Để đổi lấy rủi ro thấp hơn, các nhà đầu tư sẵn sàng hy sinh lợi nhuận tiềm năng cao hơn bằng cách không đa dạng hóa. Ví dụ, mua trái phiếu có thể dẫn đến mối tương quan nghịch nhưng cũng mang lại lợi nhuận thấp hơn.

Tương quan âm

Ưu điểm

 • Có thể làm giảm rủi ro thua lỗ ngắn hạn của danh mục đầu tư

 • Có thể làm giảm rủi ro biến động dài hạn của danh mục đầu tư

 • Có thể là một chiến lược đầu tư thú vị hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ

 • Có thể cho phép một công ty có nhiều dòng sản phẩm không cạnh tranh

Nhược điểm

 • Có thể gây hiểu nhầm nếu dữ liệu cho thấy mối tương quan có nghĩa là quan hệ nhân quả

 • Có thể khiến nhà đầu tư tiếp cận với các loại tài sản mà họ không có đủ kiến thức về

 • Thường dẫn đến lợi nhuận danh mục đầu tư tiềm năng thấp hơn để đổi lấy khả năng bảo vệ rủi ro cao hơn

Kinh tế vĩ mô và mối tương quan nghịch

Cần lưu ý rằng luận điểm đầu tư này có thể không phải lúc nào cũng đúng, vì mối tương quan tiêu cực điển hình giữa giá dầu và cổ phiếu hàng không đôi khi có thể chuyển sang tích cực. Ví dụ, trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, giá dầu và cổ phiếu hàng không đều có thể tăng; ngược lại, trong thời kỳ suy thoái, giá dầu và cổ phiếu hàng không có thể trượt dốc cùng lúc.

Khi mối tương quan nghịch giữa hai biến số bị phá vỡ, nó có thể tàn phá danh mục đầu tư. Ví dụ, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã trải qua hoạt động tồi tệ nhất trong một thập kỷ vào quý 4 năm 2018, một phần do lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Khi các tài sản thường có mối tương quan nghịch biến động theo cùng một hướng thì đây là một ví dụ về rủi ro hệ thống. Rủi ro hệ thống không thể đa dạng hóa được; nó sẽ tồn tại trên thị trường tài chính và là rủi ro cố hữu trong đầu tư. Mặc dù các loại tài sản theo truyền thống có thể có mối tương quan nghịch, nhưng các điều kiện kinh tế vĩ mô có thể dẫn đến các loại tài sản hoạt động tương tự do tác động rộng hơn đến thị trường.

Ví dụ về tương quan âm

Ví dụ về mối tương quan tiêu cực là phổ biến trong thế giới đầu tư. Một ví dụ nổi tiếng là mối tương quan nghịch giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu hàng không. Nhiên liệu máy bay phản lực, có nguồn gốc từ dầu thô, là một chi phí đầu vào lớn đối với các hãng hàng không và có tác động đáng kể đến lợi nhuận và thu nhập của họ.

Nếu giá dầu thô tăng đột biến, nó có thể tác động tiêu cực đến thu nhập của các hãng hàng không và do đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của họ. Nhưng nếu giá dầu thô có xu hướng giảm, điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của các hãng hàng không và do đó làm tăng giá cổ phiếu của họ.

Đây là cách mà sự tồn tại của hiện tượng này có thể giúp xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Vì ngành năng lượng có tỷ trọng đáng kể trong hầu hết các chỉ số chứng khoán nên nhiều nhà đầu tư chịu rủi ro đáng kể với giá dầu thô, thường khá biến động. Vì ngành năng lượng, vì những lý do hiển nhiên, có mối tương quan tích cực với giá dầu thô, nên việc đầu tư một phần danh mục đầu tư vào cổ phiếu hàng không sẽ tạo ra một biện pháp phòng ngừa trước sự sụt giảm của giá dầu.

Tại sao mối tương quan lại quan trọng?

Mối tương quan rất quan trọng vì nó thường là một chỉ báo về rủi ro danh mục đầu tư. Khi một tập hợp chứng khoán có mối tương quan nghịch, chúng gây ra ít rủi ro hơn vì khi một chứng khoán giảm giá thì chứng khoán kia thường tăng giá. Các nhà đầu tư cũng có thể tích cực tìm kiếm rủi ro lớn hơn để đổi lấy lợi nhuận tiềm năng lớn hơn; Khi sử dụng chiến lược này, mối tương quan rất quan trọng vì họ có thể muốn tối đa hóa mối tương quan để mang lại rủi ro và phần thưởng lớn nhất.

Tương quan được tính toán như thế nào?

Mối tương quan đầu tiên được tính toán bằng cách tìm hiệp phương sai của từng biến. Sau đó, hệ số tương quan được xác định bằng cách chia hiệp phương sai cho tích độ lệch chuẩn của các biến.

Các loại tương quan là gì?

Có ba loại tương quan: tích cực, tiêu cực và không có tương quan. Ngoài ra còn có một số loại phương pháp tính toán tương quan bao gồm tương quan Pearson, tương quan xếp hạng Kendall, tương quan Spearman và tương quan điểm-Biserial.

Tương quan âm có tốt hơn tương quan dương?

Đối với một số nhà đầu tư, tương quan âm tốt hơn tương quan dương. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư ít gặp rủi ro hơn, có cơ hội đầu tư vào các loại chứng khoán khác nhau và thường gặp ít biến động danh mục đầu tư hơn. Đối với những người khác, mối tương quan tiêu cực có nghĩa là phòng ngừa rủi ro cho khoản đầu tư của họ nhằm giảm thiểu lợi nhuận tiềm năng.

Điểm mấu chốt

Một mối tương quan tiêu cực là một sự kiện của hai biến di chuyển theo hướng ngược lại. Khi một biến tăng giá trị thì biến kia sẽ giảm. Mối quan hệ này được đo bằng hệ số tương quan và khái niệm tương quan nghịch là trọng tâm của lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, mối tương quan nghịch giữa các tài sản trong danh mục đầu tư là thuận lợi.